12.06.2019 8:03

starszy legalizator (dolnośląskie)

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu - Opublikowano: 11 cze 2019
Okręgowy Urząd Miar we WrocławiuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy legalizator Wydział Usług Metrologicznych, Laboratorium Masy i DługościOkręgowy Urząd Miar we Wrocławiuul. Młodych Techników 61/6353-647 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie legalizacji i wzorcowania przyrządów pomiarowych,Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,Prowadzenie spraw i zapisów związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością w Laboratorium wg normy ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001,Warunki pracyPraca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.Przy wykonywaniu czynności kontrolno-pomiarowych możliwy jest umiarkowany wysiłek fizyczny.Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon. W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatów.Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.Więcej informacji można uzyskać na stronie urzędu:http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/ lub telefonicznie: 71 3580220Wymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektroniczne)doświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach,Odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,Umiejętność pracy w zespole,Systematyczność, dokładność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,Dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów słuzbowych,Znajomość obsługi komputera,Komunikatywność,Posiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDoświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,Znajomość systemów zarządzania wg normy ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001,prawo jazdy kategorii B.Dokumenty i oświadczenia niezbędne:CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyoświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiegoOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-05Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu...