23.05.2019 8:04

Siła czy bezsiła antypisu

Należę do tych, którzy uznają, że znaczenie tych konkretnych wyborów do Parlamentu Europejskiego znacznie przekracza ramy naszego lokalnego, wewnątrz polskiego konfliktu politycznego. Równocześnie jednak rozumiem powody, dla których kampania przed tymi wyborami ma u nas tak bardzo wewnętrzny charakter. Mamy przed sobą faktycznie pierwszą turę jesiennego głosowania i zależy od niej znacznie więcej, niż to, kto po wakacjach będzie w Brukseli jadał mule. Owszem, przydałoby się, by do Parlamentu Europejskiego pojechała grupa ludzi gotowych, mimo...