11.06.2019 18:00

Samochód osobowy we współwłasności: amortyzacja a limit kosztów firmy

Przy amortyzacji droższych samochodów należy pamiętać, że ta nie w pełni stanie się kosztem podatkowym. Ustawodawca przewidział tutaj...