Praca


22.03.2019 13:03

PRACOWNIK MAGAZYNU (warmińsko-mazurskie)

Media Markt - Opublikowano: 22 mar 2019
Opis stanowiska:  przyjmowanie i wydawanie towarów weryfikacja zgodności przyjmowanych i wydawanych towarów z dokumentami zachowanie czystości i porządku na terenie magazynu dbanie o powierzony towar i mienie firmy prawidłowy obieg dokumentów Oferujemy: Przyjazną atmosferę, niepowtarzalny zespół Od pierwszego dnia umowę o pracę - wynagrodzenie zawsze na czas (do 29 każdego miesiąca na koncie) Elastyczny grafik pracy Pakiet benefitów (prywatna bezpłatna opieka medyczna, karta sportowa lub żywieniowa, dodatek na Święta, dodatek urlopowy, ubezpieczenie grupowe) Dodatki rodzinne: z okazji zawarcia związku małżeńskiego oraz z okazji narodzin dziecka  . [więcej]


22.03.2019 8:03

Magazynier - praca od zaraz (mazowieckie)

King Home s. - Opublikowano: 22 mar 2019
KING HOME S. firma o ugruntowanej pozycji na rynku. [więcej]22.03.2019 8:03

Nauczyciel, Ognisko pracy pozaszkolnej, tenis stołowy w zajęciach pozalekcyjnych (mazowieckie)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" - Opublikowano: 22 mar 2019
Dane adresowe: Typ: Ognisko pracy pozaszkolnej Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" Miejscowość: Warszawa Ulica: L. Narbutta Nr domu: 65/71 Kod pocztowy: 02-594 Telefon: 22 825 63 09 Email: dyrektor@opp70. pl Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: wychowanie fizyczne Liczba godzin w tygodniu: 4 Wymiar zatrudnienia: Wakat Data dodania: 2019-03-12 Termin składania dokumentów: 2019-03-25 Opis oferty pracy: Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" zatrudni nauczycielkę/la do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć z tenisa stołowego dla dzieci  w wymiarze 4 g. [więcej]


22.03.2019 8:03

Nauczyciel, Ognisko pracy pozaszkolnej, angielski w zajęciach pozalekcyjnych w formie zabawowej (mazowieckie)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" - Opublikowano: 22 mar 2019
Dane adresowe: Typ: Ognisko pracy pozaszkolnej Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" Miejscowość: Warszawa Ulica: L. Narbutta Nr domu: 65/71 Kod pocztowy: 02-594 Telefon: 22 825 63 09 Email: dyrektor@opp70. pl Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: język angielski Liczba godzin w tygodniu: 4 Wymiar zatrudnienia: Wakat Data dodania: 2019-03-06 Termin składania dokumentów: 2019-03-25 Opis oferty pracy: Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" poszukuje nauczyciela do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w formie zabawowej. [więcej]


22.03.2019 8:03

Ognisko pracy pozaszkolnej, Nauczycielk/ka do prowadzenia nauki gry na keyboardzie (mazowieckie)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" - Opublikowano: 22 mar 2019
Dane adresowe: Typ: Ognisko pracy pozaszkolnej Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" Miejscowość: Warszawa Ulica: L. Narbutta Nr domu: 65/71 Kod pocztowy: 02-594 Telefon: 22 825 63 09 Email: dyrektor@opp70. pl Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: muzyka Liczba godzin w tygodniu: 8 Wymiar zatrudnienia: Zastępstwo Data dodania: 2019-03-06 Termin składania dokumentów: 2019-03-25 Opis oferty pracy: Ognisko Pracy Pozaszkolnej "70" zatrudni nauczycielkę/la do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć nauki gry na keyboardzie dla dzieci  w wymiarze 8 g. [więcej]


22.03.2019 8:03

Part-time teaching jobs for English / German / French / Spanish / Italian native speakers (małopolskie)

Archer Szybka Nauka Języków s. - Opublikowano: 22 mar 2019
ARCHER Language School in Krakow, established in 2005, is now looking for native speakers of English / German / French / Spanish to teach small groups (max 6 students) or individual adults using DIRECT Method. As we provide full training for the method, previous teaching experience is not essential , however general linguistic knowledge and language awareness are expected from candidates. [więcej]


22.03.2019 8:03

specjalista (mazowieckie)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - Opublikowano: 22 mar 2019
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw nadzorowania zadań inwestycyjnych w Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w WarszawieGDDKiA Oddział w Warszawieul. Mińska 2503-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac,udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji,udział w konsultacji proponowanych zmian technologicznych i uzgadnianiu z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnych,współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie badań i nadzorów archeologicznych oraz postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań,współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas realizacji inwestycji,współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządowymi i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji,prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, sekretariatu ZOPI, archiwizowanie dokumentów budowy, przekazywanie kompletów dokumentów powykonawczych i operatów kolaudacyjnych do Archiwum Zakładowego i do Rejonów oraz raportów z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego do Wydziału Mostów,prowadzenie monitoringu obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów na zadaniach inwestycyjnych, przygotowywanie rekomendacji działań w przypadku przedwczesnych terminów ich wygaśnięcia,Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe, obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, użytkowanie samochodu służbowego, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. [więcej]


22.03.2019 8:03

specjalista (mazowieckie)

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie - Opublikowano: 22 mar 2019
Ministerstwo Infrastruktury w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw komunikacji społecznej w Wydziale Prasowym w Biurze Ministraul. Chałubińskiego 4/6Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Obsługa mediów społecznościowychZapewnienie obsługi medialnej Ministerstwa i jego kierownictwa poprzez: zbieranie i przetwarzanie informacji od departamentów w celu przygotowania odpowiedzi na pytania dziennikarzy; planowanie i organizację konferencji prasowych oraz innych wydarzeń medialnych; przygotowywanie projektów pisemnych wypowiedzi dla ministra i wiceministrów (wydawnictwa okazjonalne, artykuły, wywiady); redagowanie i aktualizowanie strony internetowej Ministerstwa - zamieszczanie informacji w postaci notatek prasowych, informacji o nadchodzących wydarzeniach, konferencjach prasowych itp. , obsługę kontaktów kierownictwa MI z mediami (przygotowanie materiałów pomocniczych dla kierownictwa na potrzeby wystąpień medialnych)Udział w konferencjach i spotkaniach służbowych z udziałem członków kierownictwa resortu – obsługa fotograficzna tych wydarzeń oraz informowanie mediów za pomocą komunikatów prasowych umieszczanych na stronie internetowej oraz rozsyłanych do dziennikarzyZapewnianie obsługi prasowej spotkaniom służbowym, konferencjom itp. [więcej]


22.03.2019 8:03

asystent (mazowieckie)

Krajowa Informacja Skarbowa - Opublikowano: 22 mar 2019
Krajowa Informacja SkarbowaDyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:asystent do spraw rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego w Pierwszym Dziale Wydawania Interpretacji IndywidualnychKrajowa Informacja Skarbowaul. Sixta 1743-300 Bielsko-BiałaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski zainteresowanych w zakresie podatku od towarów i usług,opracowywanie odpowiedzi na środki odwoławcze, w tym skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez wnioskodawcę na wydane indywidualne interpretacje, w celu obrony zaskarżonego rozstrzygnięcia,prowadzenie rejestru spraw przy użyciu programu komputerowego wspomagającego obieg dokumentów,współpraca przy opracowywaniu skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w celu obrony wydanej indywidualnej interpretacji uchylonej przez WSA,przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów kierowanych za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawach dotyczących wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej,przygotowanie i prowadzenie szkoleń kaskadowych w celu przekazania zdobytej wiedzy pozostałym pracownikom. Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów). [więcej]


22.03.2019 8:03

asystent (mazowieckie)

Krajowa Informacja Skarbowa - Opublikowano: 22 mar 2019
Krajowa Informacja SkarbowaDyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:asystent do spraw rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego w Dziale Wydawania Interpretacji IndywidualnychKrajowa Informacja Skarbowaul. Sixta 1743-300 Bielsko-BiałaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski zainteresowanych w zakresie podatku od towarów i usług,opracowywanie odpowiedzi na środki odwoławcze, w tym skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez wnioskodawcę na wydane indywidualne interpretacje, w celu obrony zaskarżonego rozstrzygnięcia,prowadzenie rejestru spraw przy użyciu programu komputerowego wspomagającego obieg dokumentów,współpraca przy opracowywaniu skarg kasacyjnych kierowanych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w celu obrony wydanej indywidualnej interpretacji uchylonej przez WSA,przygotowywanie wystąpień do Ministerstwa Finansów kierowanych za pośrednictwem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawach dotyczących wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej,przygotowanie i prowadzenie szkoleń kaskadowych w celu przekazania zdobytej wiedzy pozostałym pracownikom. Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów). [więcej]