Praca


23.11.2018 8:03

Manager ds. Sprzedaży usług HR (wielkopolskie)

FallWork Sp. - Opublikowano: 23 lis 2018
FallWork Sp zo. (wpis do rej. [więcej]


23.11.2018 8:03

młodszy informatyk (wielkopolskie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 23 lis 2018
Izba Administracji Skarbowej w PoznaniuDyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy informatyk do spraw wsparcia informatycznego w Czwartym Dziale Wsparcia Informatycznego (IIW4) w Izbie Administracji Skarbowej w PoznaniuIzba Administracji Skarbowej w Poznaniuul. Dolna Wilda 80A61 – 501 Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizacja procesu bezpośredniego wsparcia informatycznego w celu zapewnienia użytkownikom właściwego działania i korzystania z usług informatycznych; Administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia użytkownikom ich ciągłości działania, dostępności i aktualności oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, Usprawnienie jakości świadczonych usług informatycznych w celu podniesienia efektywności wsparcia informatycznego,Zarządzanie kontami użytkowników oraz uprawnieniami w systemach informatycznych w celu zapewnienia użytkownikom odpowiedniego poziomu dostępu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych,Przygotowanie i utrzymanie stanowiska komputerowego w celu umożliwienia pracownikowi wykonywania powierzonych mu zadań,Dostarczanie usługi drukowania w celu umożliwienia pracownikowi możliwości wykonywania działań statutowych jednostki,Monitorowanie i utrzymanie warunków technicznych infrastruktury sprzętowo–programowej w celu zapewnienia płynnej i nieprzerwanej pracy użytkowników,Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa określonych w politykach bezpieczeństwa i instrukcjach zarzadzania systemami w celu ochrony krytycznych aktywów jednostki oraz zmniejszenia poziomu zagrożenia teleinformatycznego. Warunki pracyWarunki pracy:• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:-praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, -praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,-narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, skaner, kserokopiarka, telefon,-oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,-dostęp do szerokiego spektrum danych objętych tajemnicą skarbową, -praca w trybie jednozmianowym. [więcej]23.11.2018 8:03

główny specjalista (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 23 lis 2018
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw ds. monitoringu przyrody (ptaki) w Departamencie Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu ŚrodowiskaGłówny Inspektorat Ochrony Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie spraw związanych z organizacją i nadzorem nad badaniami i ocenami stanu środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu ptaków (awifauna lęgowa i nielęgowa Polski) oraz wybranych gatunków zwierząt, w tym obszarów specjalnej ochrony Natura 2000, realizowanych przez jednostki naukowo – badawcze, uczelnie, organizacje pozarządowe i innych wykonawców. [więcej]


23.11.2018 8:03

główny specjalista (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 23 lis 2018
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw ds. monitoringu wód (rzeki) w Departamencie Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu ŚrodowiskaGłówny Inspektorat Ochrony Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie spraw związanych z planowaniem programów pomiarowych monitoringu wód płynących zgodnie z przepisami prawodawstwa polskiego i przepisów UE we współpracy z jednostkami Inspekcji z uwzględnieniem presji, w tym transportu zanieczyszczeń rzekami w układzie hydrograficznym kraju. [więcej]


23.11.2018 8:03

starszy referent (podlaskie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 23 lis 2018
Podlaski Oddział Straży Granicznej w BiałymstokuKomendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referent do spraw kancelaryjnych Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacjiul. Józefa Bema 10015-370 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przyjmowanie oraz ewidencjonowanie pism wchodzących i wychodzących do/z Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji Komendantowi Oddziału. [więcej]


23.11.2018 8:03

starszy referent (lubuskie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 23 lis 2018
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej GórzeDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referent do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Dziale Czynności Analitycznych i SprawdzającychIzba Administracji Skarbowej ul. Generała Władysława Sikorskiego 265-454 Zielona GóraZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:dokonuje czynności sprawdzających i analitycznych,prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizą informacji sygnalnych, prowadzenie analizy informacji o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnika,przygotowuje sprawozdania i informacje z zakresu realizowanych zadań,sporządzanie i przekazywanie informacji o naruszeniu przepisów podatkowych przez podatników w zakresie prowadzonych czynności sprawdzających do komórki karnej skarbowej oraz notatek o odstąpieniu do przekazania zawiadomienia. Warunki pracyZagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. [więcej]


23.11.2018 8:03

starszy referent (lubuskie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 23 lis 2018
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej GórzeDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referent do spraw windykacyjnych w Dziale Spraw WierzycielskichIzba Administracji Skarbowej ul. Generała Władysława Sikorskiego 265-454 Zielona GóraZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wystawia i doręcza upomnienia oraz zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem wpisu w Rejestrze Należności Publicznoprawnych,wystawia i kieruje do egzekucji tytuły wykonawcze i wnioski egzekucyjne,podejmuje wobec dłużników działania informacyjne oraz dyscyplinujące,wykonuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzez analizę spraw w zakresie poszukiwania majątku i ponownego przekazania do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych,inicjuje i bierze udział w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,przygotowuje sprawozdania i informacje z zakresu realizowanych zadań. Warunki pracyZagrożenie korupcją. [więcej]


23.11.2018 8:03

starszy specjalista (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 23 lis 2018
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw nadzoru instytucji w obszarze teatru w Departamencie Narodowych Instytucji KulturyMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17 00-071 WARSZAWAZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizacja zadań wynikających z kontroli zarządczej nad nadzorowanymi instytucjami w celu realizacji zadań wynikających z ich organizowania lub współprowadzenia przez Ministra. Opracowywanie i opiniowanie sprawozdań merytorycznych oraz projektów działalności instytucji kultury w celu realizacji zadań wynikających z nadzoru Ministra nad instytucjami podległymi. [więcej]


23.11.2018 8:03

młodszy kontroler skarbowy (podlaskie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 23 lis 2018
Izba Administracji Skarbowej w BiałymstokuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy kontroler skarbowy do spraw prowadzenia kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowego w Drugim Referacie Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Drugim Dziale Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w BiałymstokuIzba Administracji Skarbowej w Białymstokuul. Słonimska 115-026 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie czynności kontrolnych w toku kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych, w tym dokonywanie analizy dokumentów źródłowych w powiązaniu z ewidencją księgową. Przeprowadzanie analizy dowodów i informacji uzyskanych od innych organów i instytucji w zakresie ich wpływu na kontrolę celną-skarbową i postępowanie kontrolne. [więcej]


22.11.2018 18:03

Node.js Developer (dolnośląskie)

Devire - Opublikowano: 22 lis 2018
Prowadząc dla naszego kilenta z branży IT proces rekrutacyjny z obszaru rozwoju oprogramowania wykorzystującego framework Node. js poszukujemy specjalistów, którzy chcą wziąć udział w tworzeniu systemów służących do zarządzania logistyką i transportem. Stanowisko, które w związku z tym proponuje nasz klient to Node. [więcej]