Praca


02.04.2019 8:03

starszy inspektor wojewódzki (podlaskie)

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Opublikowano: 01 kwi 2019
Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor wojewódzki do spraw katastru i nieruchomości Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i KartograficznejPodlaski Urząd Wojewódzkiul. Mickiewicza 315-213 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w II instancji z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania wspólnot gruntowychopracowywanie projektów odpowiedzi na skargi składane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz udział w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnymrozpatrywanie skarg do osób fizycznych i załatwianie ich w formie pisemnejWarunki pracy- praca administracyjno-biurowa,- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,- kontakt z klientem zewnętrznym. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. [więcej]


02.04.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (wielkopolskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniu - Opublikowano: 01 kwi 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w GostyniuPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw dobrostanu zwierząt oraz systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt Dział Chorób ZakaźnychPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Gostyniuul. Nad Kanią 13663-800 GostyńZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:1. przeprowadzanie kontroli warunków sanitarno - weterynaryjnych miejsc pozysku mleka oraz gospodarstw zakresie dobrostanu oraz cross compliance,2. [więcej]02.04.2019 8:03

starszy inspektor (dolnośląskie)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu - Opublikowano: 01 kwi 2019
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we WrocławiuWojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor do spraw finansowo-księgowych Zespół ds. finansowo-księgowychWrocławul. Januszowicka 48Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:obsługa programu PŁATNIK, w tym wysyłanie dokumentow ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;Obsługa programu finansowo - księgowego w modułach Progman Finanse Premium, Progman Płace, Progman Rozrachunki, w tym księgowanie operacji finansowych, uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych, a następnie na pdstawie wydruków za okres sprawozdawczy, sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków oraz finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;Prowadzenie płatności Inspektoratu w systemie bankowości elektronicznej;Pełne i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;Bieżąca dekretacja rachunków, faktur VAT wpływających do zespołu po uzyskaniu opisów merytorycznych w zakresie rozdziału 01022 i 01033 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym. [więcej]


02.04.2019 8:03

starszy inspektor wojewódzki (podlaskie)

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Opublikowano: 01 kwi 2019
Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor wojewódzki do spraw katastru i nieruchomości w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i KartograficznejPodlaski Urząd Wojewódzkiul. Mickiewicza 315-213 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w II instancji z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania wspólnot gruntowychopracowywanie projektów odpowiedzi na skargi składane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz udział w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnymrozpatrywanie skarg od osób fizycznych i załatwianie ich w formie pisemnejWarunki pracy- praca administracyjno-biurowa,- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,- kontakt z klientem zewnętrznym. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. [więcej]


02.04.2019 8:03

inspektor wojewódzki (pomorskie)

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Opublikowano: 01 kwi 2019
Pomorski Urząd Wojewódzki w GdańskuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw zadań administracji architektoniczno-budowlanej w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału InfrastrukturyPomorski Urząd Wojewódzki w Gdańskuul. Okopowa 21/2780-810 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych dot. pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych;prowadzenie postępowań administracyjnych dot. [więcej]


02.04.2019 8:03

starszy inspektor (śląskie)

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu - Opublikowano: 01 kwi 2019
Komenda Powiatowa Policji w ŻywcuKomendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor do spraw administrowania i obsługi sieci teleinformatycznej w Zespole TeleinformatykiKomenda Powiatowa Policji w ŻywcuAl. Piłsudskiego 5234-300 ŻywiecZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analizowanie stanu technicznego urządzeń łączności w jednostce, zestawianie elementów składowych sieci teletechnicznych oraz samodzielne dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia sprawności systemów łączności. zarządzanie centralami telefonicznymi poprzez zakładanie kont abonentów i nadawanie uprawnień oraz zarządzanie bazą abonentów telefonii komórkowej w celu zapewnienia prawidłowej łączności przewodowej i GSM. [więcej]


02.04.2019 8:03

specjalista (mazowieckie)

Kuratorium Oświaty w Warszawie - Opublikowano: 01 kwi 2019
Kuratorium Oświaty w WarszawieKurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista w Kuratorium Oświaty w WarszawieKuratorium Oświaty w WarszawieAleje Jerozolimskie 3200-024 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie odpowiedzi prasowych, odpowiedzi na krytykę prasową;przygotowywanie stanowisk i sprostowań prasowych; przygotowanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i delegaturami, materiałów informacyjnych i promocyjnych;bieżąca analiza materiałów prasowych, dotyczących oświaty, w tym działalności Kuratorium;organizacja spotkań, narad, konferencji;udział w organizacji projektów edukacyjno-społecznych;obsługa funkcji reprezentacyjnych Mazowieckiego Kuratora Oświaty;udział w realizacji spraw związanych z patronatami i rekomendacjami Mazowieckiego Kuratora Oświaty; przygotowywanie materiałów analitycznych na potrzeby kierownictwa Kuratorium;udział w realizacji spraw dotyczących nagród, odznaczeń i wyróżnień resortowych i państwowych;udział w realizacji spraw dotyczących przyznania stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Warunki pracyBudynek wielokondygnacyjny zaopatrzony w windę, ale nie w pełni dostosowaną do przewożenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. [więcej]


02.04.2019 8:03

specjalista (mazowieckie)

Kuratorium Oświaty w Warszawie - Opublikowano: 01 kwi 2019
Kuratorium Oświaty w WarszawieKurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista w Kuratorium Oświaty w WarszawieKuratorium Oświaty w WarszawieAleje Jerozolimskie 3200-024 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. 1330 ze zm. [więcej]


02.04.2019 8:03

nadinspektor zakładów górniczych (śląskie)

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach - Opublikowano: 01 kwi 2019
Okręgowy Urząd Górniczy w GliwicachDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:nadinspektor zakładów górniczych do spraw górniczych Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach44-122 Gliwice, ul. Jasna 31 BZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożenia oraz stosowanej profilaktyki, wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymuje ruch zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją techniczno - ruchową i przepisami. Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej oraz inne sprawy i wnioski, w celu przygotowania projektów decyzji w tym zakresie. [więcej]


02.04.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (pomorskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim - Opublikowano: 01 kwi 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu GdańskimKierownik poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny Zespół ds. bezpieczeństwa żywnościPowiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu GdańskimUl. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz GdańskiZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnejnadzór nad przestrezganiem przepisów bezpieczeństwa żywnościnadzór i koordynowanie badań monitoringowychprowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczościprowadzenie postępowań administarcyjno-egzekucyjnychnadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wywznaczone• Kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych Kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego Warunki pracy- praca administracyjna w siedzibie urzędu- czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu- wyjazdy służbowe- biuro znajduję się na parterze- praca przy komputerzeInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. [więcej]