Praca


09.03.2019 8:03

Nauczyciel, Szkoła podstawowa, oligofrenopedagog (mazowieckie)

Szkoła Podstawowa im. Rdzanowskiego w Radziejowicach - Opublikowano: 09 mar 2019
Dane adresowe: Typ: Szkoła podstawowa Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa im. Rdzanowskiego w Radziejowicach Miejscowość: Radziejowice Ulica: Główna Nr domu: 2 Kod pocztowy: 96-325 Telefon: 46 8577008 Email: spradziejowice@poczta. [więcej]


09.03.2019 8:03

Nauczyciel, Szkoła podstawowa, oligofrenopedagogika (mazowieckie)

Szkoła Podstawowa im. Rdzanowskiego w Radziejowicach - Opublikowano: 09 mar 2019
Dane adresowe: Typ: Szkoła podstawowa Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa im. Rdzanowskiego w Radziejowicach Miejscowość: Radziejowice Ulica: Główna Nr domu: 2 Kod pocztowy: 96-325 Telefon: 46 8577008 Email: spradziejowice@poczta. [więcej]



09.03.2019 8:03

Supply Chain Planner (zagranica)

SIRE Life Sciences® - Opublikowano: 09 mar 2019
SIRE® is the market leader in Life Sciences recruitment. We believe the recruitment market needs to gear up in technology and continuous innovation. We like technology, in a Life Sciences market driven on science, we couldn’t stay behind; we drive Recruitment Science. [więcej]


09.03.2019 8:03

referendarz (mazowieckie)

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie - Opublikowano: 09 mar 2019
Urząd do Spraw Cudzoziemców w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarz do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Zespole Obsługi I, Departament Legalizacji Pobytuul. Koszykowa 16, 00-564 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udzielanie informacji prawnej, informacji o stanie sprawy, współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami, prowadzenie innych czynności dowodowychWspółdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami w innych sprawach - w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RPOpracowywanie informacji, notatek problemowych, sprawozdań i analiz dla potrzeb kierownictwa Urzędu oraz Departamentu – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RPReprezentowanie Urzędu w sprawach będących w jego właściwości w kraju – w celu realizacji zadań związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RPWarunki pracyMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- praca biurowa przy komputerze,- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,- w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Pracownikom oferujemy:trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, refundacje nauki języków obcych i studiów podyplomowych, dofinansowanie do karty Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, ruchomy czas pracy. [więcej]


09.03.2019 8:03

inspektor nadzoru budowlanego (łódzkie)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie - Opublikowano: 09 mar 2019
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w OpoczniePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego26-300 Opoczno ul. Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego 1AZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie i opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru BudowlanegoProwadzenie postępowań administracyjnychProwadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanychPrzyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o zakończeniu budowy oraz wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanieProwadzenie ewidencji i przygotowywanie wymaganych sprawozdańWarunki pracy- praca w siedzibie Inspektoratu przy wykorzystaniu zestawu komputerowego oraz praca w terenie- współuczestnictwo w działalności kontrolnej w tym przeprowadzania inspekcji budów, obiektów- współuczestnictwo w postępowaniach dotyczących katastrof budowlanych- kontakt z interesantem- samochód służbowy na wyposażeniu Inspektoratu- siedziba Inspektoratu znajduje się na I pietrze budynku dwukondygnacyjnego- budynek nie posiada windy oraz nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych- narzędzia pracy: komputer, kserokopiarka , fax, aparat fotograficzny, przyrządy pomiaroweInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiPierwszeństwo mają osóby z niepełnosprawnościami. [więcej]


09.03.2019 8:03

inspektor wojewódzki (śląskie)

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Opublikowano: 09 mar 2019
Śląski Urząd Wojewódzki w KatowicachDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań Głównego Księgowego Budżetu Wojewody w zakresie wykonania budżetu dysponenta głównego – Wojewody Śląskiego w Wydziale Finansów i BudżetuŚląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie rachunkowości Wojewody Śląskiego jako dysponenta głównego w zakresie wydatków oraz planu finansowego budżetu państwa i budżetu środków europejskich w celu dostarczania odbiorcom wewnętrznym informacji na temat wykonania budżetu, realizacji planu finansowego i sytuacji majątkowej i finansowej Wojewody. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania budżetu Wojewody Śląskiego jako dysponenta głównego budżetu państwa. [więcej]


09.03.2019 8:03

inspektor (dolnośląskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze - Opublikowano: 09 mar 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej GórzePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw administracyjnych Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych – dział ds. administracyjnychPowiatowy Inspektorat Weterynarii ul. [więcej]


09.03.2019 8:03

referent (zachodniopomorskie)

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie - Opublikowano: 09 mar 2019
Izba Administracji Skarbowej w SzczecinieDyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent do spraw obsługi bezpośredniej w Wieloosobowym Stanowisku Obsługi Bezpośredniej (SOB) w Urzędzie Skarbowym w ŚwinoujściuIzba Administracji Skarbowej w Szczecinieul. Franklina Roosevelta 1,270-525 SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Dokonywanie obsługi bieżącej podatników i innych podmiotówWprowadzanie danych do systemów komputerowychPrzygotowywanie zaświadczeń w zakresie właściwości rzeczowej komórki SOBSegregowanie i przekazywanie przyjętych dokumentów do właściwych komórek organizacyjnychWarunki pracy- Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe- Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie- Oświetlenie sztuczne i naturalne- Kontakt z podatnikiem- Praca na parterze budynku- Budynek urzędu wyposażony jest w podnośnik dla osób niepełnosprawnych oraz windę- Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnychInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania religijne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. [więcej]


09.03.2019 8:03

inspektor nadzoru budowlanego (dolnośląskie)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu - Opublikowano: 09 mar 2019
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ZgorzelcuPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanego do spraw Prowadzenia postępowań administracyjnych oraz kontroli budów i obiektów budowlanych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcuul. II Armii Wojska Polskiego 8, 59-900 ZgorzelecZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych prowadzenie inspekcji budów oraz obiektów budowlanychprowadzenie postępowań dot. katastrof budowlanychprzygotowanie projektów decyzji i postanowień oraz rozpatrywanie zgłoszonych odwołań i zażaleńobsługa interesantówWarunki pracy-praca w siedzibie inspektoratu i poza siedzibą-wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych na terenie powiatu zgorzeleckiego-praca biurowa polegająca na sporządzeniu decyzji, postępowań, pism, zbieraniu i analizie materiału dowodowego-narzędzia pracy - komputerInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. [więcej]


09.03.2019 8:03

starszy specjalista (łódzkie)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - Opublikowano: 09 mar 2019
Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw potwierdzania nabywania nieruchomości zajętych pod drogi w Wydziale Gospodarki NieruchomościamiŁódzki Urząd Wojewódzki w Łodziul. Piotrkowska 10490-926 ŁódźZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analizowanie wniosku wraz z dokumentacją do niego załączoną w celu przygotowania decyzji administracyjnejgromadzenie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu w celu przygotowania decyzji administracyjnejocenianie zgromadzonego materiału w sprawie i na tej podstawie przygotowywanie zlecenia wykonywania map lub opracowań geodezyjnych oraz oceniania prawidłowości ich wykonaniagromadzenie dokumentacji, działając na wniosek lub z urzędu, w celu umożliwienia weryfikacji decyzji przez właściwy organ w trybach nadzwyczajnychbadanie odwołania od decyzji w celu zastosowania samokontroli albo przesłania do organu II instancjiarchiwizowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum zakładowego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentówWarunki pracyKontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, urzędy centralne. Praca w terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji, np. [więcej]