Praca


15.06.2019 13:03

Przedstawiciel / Menadżer ds. odszkodowań (dolnośląskie)

Kancelaria Prawna Solace - Opublikowano: 15 cze 2019
Praca stała lub dodatkowa.   Jeżeli potrafisz dotrzeć do osób poszkodowanych w wypadkach i chcesz połączyć to z zarobkowaniem - dołącz do nas!   Twoje zadania: Docieranie do osób poszkodowanych w wypadkach i oferowanie im pomocy za pośrednictwem naszej Kancelarii. Bezpośredni kontakt z klientami kancelarii. [więcej]


15.06.2019 8:03

ŚWIDWIN - MGR FARM. NA STANOWISKO KIEROWNIKA APTEKI (zachodniopomorskie)

pl - Opublikowano: 15 cze 2019
Apteka w Świdwinie (zachodniopomorskie, ok. 45km od Koszalina i Kołobrzegu) zatrudni kierownika apteki. Oferujemy pracę w młodym miłym zespole. [więcej]15.06.2019 8:03

Technik farmaceutyczny - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

pl - Opublikowano: 15 cze 2019
Apteka w Kętrzynie poszukuje do swojego zespołu technika farmaceutycznego   Szczegóły oferty konkurencyjne wynagrodzenie praca na pełen etat dodatkowe premie stabilne zatrudnienie w aptece o ugruntowanej pozycji na rynku miła atmosfera w pracy oraz przyjaźnie nastawiony zespół pakiet atrakcyjnych benefitów m. karta sportowa, prywatna opieka medyczna oraz korzystne świadczenia socjalne Oczekiwania wobec Kandydatów dyplom technika farmaceutycznego ukończony 2-letni staż   Zainteresowane osoby zapraszamy do aplikowania. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami Agencja zatrudnienia – nr wpisu 19948   Zapoznaj się z pełną informacją odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych      . [więcej]


15.06.2019 8:03

SKAWINA - Technik Farmaceutyczny (małopolskie)

Apteka Zdrowe Ceny - Opublikowano: 15 cze 2019
Zdrowe Ceny od  ponad dziesięciu lat tworzona z pasją sieć aptek w Polsce południowej. To miejsce dla kreatywnych farmaceutów chcących tworzyć nową jakość obsługi Pacjentów w przyjaznej atmosferze.   Mocna pozycja firmy na małopolskim i śląskim rynku aptek oraz dynamiczny rozwój sprawiają, że tworzymy nowe miejsca pracy już w prawie 40 aptekach. [więcej]


15.06.2019 8:03

starszy specjalista (mazowieckie)

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie - Opublikowano: 14 cze 2019
Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań StatystycznychGłówny Urząd Statystycznyal. Niepodległości 20800-925 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie prac merytoryczno-redakcyjnych przy opracowywaniu publikacji zbiorczych z zakresu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i porównań międzynarodowych w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników,Opracowywanie analiz i dodatkowych materiałów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz z zakresu porównań międzynarodowych w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników w tym Kierownictwa GUS oraz organów państwa,Prowadzenie prac związanych z kontrolą integralności szeregów czasowych oraz analizą spójności i porównywalności gromadzonych danych rocznych i krótkookresowych, w tym z zakresu porównań międzynarodowych w celu zapewnienia poprawności i spójności prezentowanych informacji statystycznych,Uczestniczenie w opracowywaniu koncepcji publikacji zbiorczych w celu zapewnienia spójności informacji statystycznych, Uczestniczenie w pracach rozwojowych dotyczących rozwoju form i zawartości publikacji statystycznych o charakterze zbiorczym w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników,Udział w przygotowaniu i opiniowaniu dokumentów krajowych oraz raportów organizacji międzynarodowych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w celu dostarczenia spójnych informacji. Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa. [więcej]


15.06.2019 8:03

główny specjalista (pomorskie)

Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku - Opublikowano: 14 cze 2019
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w SłupskuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Administracyjno-Gospodarczymul. Jana Pawła II 1, 76-200 SłupskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:praktyczne stosowanie przepisów prawa o zamówieniach publicznych w działalności urzęduplanowanie zamówień publicznych w urzędzie- sporządzanie planu zamówień publicznychprowadzenie obsługi administracyjnej komisji przetargowychsporządzanie i kontrola dokumentacji zamówień publicznych realizowanych w urzędzieprzygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów dotyczących procedur zamówień publicznych,przyjmowanie środków ochrony prawnej oraz prowadzenie postępowania odwoławczego w zakresie przypisanym zamawiającemudokumentowanie i rejestrowanie postępowań przetargowychprowadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczościWarunki pracypraca przy monitorze w pozycji siedzącejInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronionąWymagania związane ze stanowiskiem pracyniezbędnewykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawniczedoświadczenie zawodowe/staż pracyco najmniej 10 lat doświadczenia zawodowegow obszarze zamówień publicznychpozostałe wymagania niezbędne:staż pracy w administracji rządowej co najmniej 5 latdoświadczenie na stanowisku kierowniczym w dziale zamówień publicznych co najmniej 5 latdoświadczenie w prowadzeniu zamówień publicznych powyżej progu wartości przewidzianej przepisami art. [więcej]


15.06.2019 8:03

starszy specjalista (warmińsko-mazurskie)

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Opublikowano: 14 cze 2019
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista do spraw obsługi finansowo-księgowej dysponenta III stopnia w Wydziale Finansów i KontroliWarmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w OlsztynieAl. Piłsudskiego 7/910-575 OlsztynZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:kontrola formalno-rachunkowa i księgowanie, a w szczegółowości: przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji finansowej dotyczącej dysponenta III stopnia; przeprowadzanie bieżącej kontroli dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym, w celu zapewnienia prawidłowej ewidencji księgowej oraz/lub prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości oraz z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego w zakresie dysponenta III stopnia;przygotowywanie dowodów źródłowych do księgowania analitycznego, dekretacja, wczytywanie danych do komputera, nadawanie dowodom odpowiedniej pozycji księgowej oraz księgowanie w porządku chronologicznym; kontrola i analiza rozrachunków w zakresie prowadzonych spraw; uzgadnianie i analiza na koniec każdego miesiąca zapisów analitycznych, według podziałek klasyfikacji budżetowej i innych kryteriów w zakresie realizowanych zadań, z zapisami na kontach przeciwstawnych oraz sporządzanie zestawień obrotów i sald kont syntetycznych dla każdego z prowadzonych rejestrów (dzienników cząstkowych)-w celu dostarczenia aktualnej, dokładnej i rzetelnej; prowadzenie spraw związanych z obsługą kasy oraz/lub przygotowywanie przelewów z rachunku wydatków dysponenta III stopnia w programie bankowości elektronicznej NBE, po zatwierdzeniu do wypłaty dokumentów finansowych przez Głównego Księgowego i Dyrektora Wydziału oraz/lub kontrola wyciągów bankowych, ciągłości sald i uzgadnianie poleceń przelewów z właściwymi dokumentami finansowymi w zakresie wyciągu bankowego, w celu rzetelnej i terminowej realizacji zobowiązań Urzędu;sporządzanie w systemie TREZOR miesięcznego, kwartalnego i rocznego sprawozdania budżetowego z wykonania planu wydatków dysponenta III stopnia, rozliczanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7 do urzędu skarbowego, a także na koniec roku, po rozliczeniu i zamknięciu ksiąg rachunkowych ustalanie wyniku finansowego, poprzez zestawienie zmian w funduszu, obejmujących informacje o zmianach poszczególnych składników funduszu za 3 bieżący i poprzedni rok budżetowy, sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i bilansu z wydatków dysponenta III stopnia;sporządzanie Wieloletniego Planu Finansowego dla dysponenta III stopnia i planu finansowego Urzędu w układzie tradycyjnym i zadaniowym w zakresie pochodnych od wynagrodzenia, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków rzeczowych, majątkowych, w celu dostarczenia informacji do zbiorczego Wieloletniego Planu Finansowego i planu finansowego w części 85/28;analizowanie na bieżąco i kontrolowanie terminowej realizacji wpływów z należności (wznowienia wydatków) na rzecz dysponenta III stopnia. Podejmowanie działań windykacyjnych poprzez wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty i upomnień, a w przypadku negatywnych skutków podejmowanych działań, niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego w upomnieniu lub wezwaniu do zapłaty, przygotowywanie stosownych dokumentów do Wydziału Prawnego i Nadzoru, w celu podjęcia przez ten Wydział kolejnych czynności windykacyjnych, zmierzających do ściągnięcia należności od dłużników;analizowanie realizacji budżetu dysponenta III stopnia (z ustawy budżetowej i rezerw celowych budżetu państwa) w układzie tradycyjnym i zadaniowym, jak również wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego realizowanych przez Urząd, w celu prawidłowej ich realizacji, zgodnie z planem finansowym wydatków dysponenta III stopnia. [więcej]


15.06.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (podlaskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce - Opublikowano: 14 cze 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w HajnówcePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw rolniczego handlu detalicznego (RHD) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcychPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce17-200 Hajnówkaul. 11 Listopada 22Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzanie kontroli weryfikujących spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli sprawdzających usunięcie ewentualnych nieprawidłowościProwadzenie monitoringu produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznegoPobieranie próbek i przeprowadzanie badań urzędowych żywności oraz organizacja szkoleń, bieżąca pomoc i doradztwo dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detalicznyProwadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestruPrzygotowywanie decyzji administracyjnych i zaświadczeń wynikających z pełnionego nadzoruWeryfikowanie przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznymKontrole pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznegoProwadzenie dokumentacji związanej z nowymi zadaniami oraz koniecznej sprawozdawczościWarunki pracy-praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie), stres związany z przeprowadzaniem kontroli,-stanowisko pracy z monitorem ekranowym,-bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak podjazdów i wind, -kierowanie samochodem,-kontakt ze zwierzętami,-kontakt z materiałem biologicznym i środkami dezynfekcyjnymiInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. [więcej]


15.06.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (podkarpackie)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie - Opublikowano: 14 cze 2019
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w KrośniePodkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierzątWojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnieul. Piotra Ściegiennego 6A38-400 KrosnoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie i bieżące monitorowanie spraw związanych z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków w województwie podkarpackim,realizacja zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury,realizacja zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania i monitorowania chorób zakaźnych pszczół,kontrolowanie działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii województwa podkarpackiego, w zakresie kompetencji Zespołu ds. [więcej]


15.06.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (wielkopolskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Turku - Opublikowano: 14 cze 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w TurkuPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierzątPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Turkuul. Folwarczna 1262-700 TurekZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnychsporządzanie harmonogramów chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich realizacjiprzeprowadzanie dochodzeń epizootycznych oraz czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnejkontrola weterynaryjna przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu i obrociekontrola dobrostanu zwierząt gospodarskich, identyfikacja i rejestracja zwierząt, wymogi cross-compliancekontrola podmiotów nadzorowanychsporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznychbieżąca analiza informacji w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony zwierząt w świetle obowiązujących przepisów prawa krajowego, unijnego, instrukcji i wytycznychbieżące załatwianie spraw wyjaśniających , odwoławczych i organizacyjnych z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierzątwystawianie świadectw weterynaryjnychWarunki pracy- Praca biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku (7:00 -15:00)- praca w terenie (powiat turecki) - prowadzenie kontroli- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)- Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowyInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. [więcej]