Praca


16.06.2019 8:03

nauczyciel wspomagajacy przedszkole (mazowieckie)

Przedszkole nr 273 - Opublikowano: 15 cze 2019
Dane adresowe: Typ: Przedszkole Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 273 Miejscowość: Warszawa Ulica: Olbrachta Nr domu: 28 Kod pocztowy: 01-111 Telefon: 228368913 Email: p273@edu. pl Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: wychowanie przedszkolne Liczba godzin w tygodniu: 10 Wymiar zatrudnienia: Wakat Data dodania: 2019-06-05 Termin składania dokumentów: 2019-06-25 Opis oferty pracy: Dyrektor Przedszkola nr 273 w Warszawie w dzielnicy Wola  zatrudni od wrzesnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej do dziecka 5 letniego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera na pól etatu tj. 10 godzin wymiarze czasu pracy. [więcej]


16.06.2019 8:03

nauczyciel wychowania przedszkolnego Przedszkole Publiczne nr 2 "Promyczek" (mazowieckie)

Przedszkole Publiczne Nr 2 "Promyczek" - Opublikowano: 15 cze 2019
Dane adresowe: Typ: Przedszkole Rodzaj placówki: publiczna Nazwa szkoły/placówki: Przedszkole Publiczne Nr 2 "Promyczek" Miejscowość: Błonie Ulica: Piłsudskiego Nr domu: 25 A Kod pocztowy: 05-870 Telefon: 227254633 Email: przedszkole. promyczek@wp. pl Szczegóły dotyczące oferty: Przedmiot: wychowanie przedszkolne Liczba godzin w tygodniu: 25 Wymiar zatrudnienia: Zastępstwo Data dodania: 2019-06-05 Termin składania dokumentów: 2019-06-30 Opis oferty pracy: nauczyciel wychowania przedszkolnego . [więcej]16.06.2019 8:03

inspektor (mazowieckie)

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie - Opublikowano: 15 cze 2019
Komenda Główna Straży Granicznej w WarszawieKomendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej Zarządu Referat ds. Administracyjnych Wydział V Administracyjno-Techniczny Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży GranicznejKOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJAL. NIEPODLEGŁOŚCI 10002-514 WARSZAWAZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:odpowiada za obsługę punktu odbioru i wysyłania korespondencji przesyłanej systemem EZD, celem sprawnego rozdysponowywania korespondencji trafiającej do Zarządurejestrowanie i przesyłanie korespondencji faxowej w systemie EZD za pośrednictwem aplikacji RIGHTFAX, celem właściwego jej obieguprowadzenie pomocniczych urządzeń kancelaryjnych w zakresie dokumentacji jawnej, w celu rejestracji w nich odpowiednich dokumentówrealizowanie czynności związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem i wysyłaniem dokumentów, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów jawnych przetwarzanych przez Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznejocena przydatności dokumentów manipulacyjnych o krótkotrwałym znaczeniu, zaewidencjonowanych w pomocniczych urządzeniach ewidencyjnych w celu bieżącego ich brakowania oraz brakowanie dokumentacji po upływie okresów jej przechowywaniapobieranie i przechowywanie materiałów piśmiennych i biurowych dla Zarządu w celu ich dystrybucji wśród funkcjonariuszy i pracowników ZOŚ KGSGkoordynacja współpracy ZOŚ KGSG z BOI KGSG w zakresie funkcjonowania i obiegu dokumentów w EZD, celem sprawnego działania systemu i rozwiązywania bieżących problemów związanych z jego funkcjonowaniem oraz zapewnienia właściwego obiegu dokumentówWarunki pracy- praca samodzielna biurowo – administracyjna- praca w siedzibie urzędu- praca w pomieszczeniu biurowym- praca w godzinach 8. [więcej]


16.06.2019 8:03

referent (łódzkie)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie - Opublikowano: 15 cze 2019
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w PajęczniePowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent do spraw inspekcji PINBul. 1 Maja 13/15, 98-330 PajęcznoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:1. Praca w terenie polegająca na prowadzeniu działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie: a) prawidłowości przebiegu procesu budowlanego realizacji robót budowlanych przy budowie obiektów budowlanych, b) utrzymania obiektów budowlanych, c) rozbiórki obiektów budowlanych, d) prowadzenie kontroli obowiązkowych oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, e) katastrof budowlanych. [więcej]


16.06.2019 8:03

starszy inspektor (podkarpackie)

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu - Opublikowano: 15 cze 2019
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w PrzemyśluKomendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor w Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i InformatykiBieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 PrzemyślZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie montaży, napraw awaryjnych, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń zasilania awaryjnego w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy. Opracowywanie ekspertyz oraz dokonywanie klasyfikacji i weryfikacji sprzętu i urządzeń zasilania awaryjnego w zakresie oceny stanu technicznego w celu wydania opinii dotyczącej dalszego przeznaczenia. [więcej]


16.06.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (wielkopolskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży - Opublikowano: 15 cze 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w ChodzieżyPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności - nadzór nad rolniczym handlem detalicznym W ZESPOLE DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIPowiatowy Inspektorat Weterynariiul. Paderewskiego 264-800 ChodzieżZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizacja tego rejestru. [więcej]


16.06.2019 8:03

inspektor (pomorskie)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Opublikowano: 15 cze 2019
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw informatyki Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w GdańskuGDDKiA O/Gdańsk80-354 GdańskUl. Subisława 5Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Administrowanie wszystkimi zasobami infrastruktury informatycznej występującej w Oddziale, podległych Rejonach i Biurach Budowy (komputery, peryferia, oprogramowanie, sieci komputerowe LAN/WAN i teleinformatyczne /łącza telekomunikacyjne, urządzenia aktywne, itp. /),Wyposażanie pracowników Oddziału GDDKiA w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie, Wspomaga użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania w Oddziale GDDKiA wiedzą techniczną niezbędną w celu ich właściwego wykorzystania,Wykonywanie oraz koordynowanie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego i sieci LAN. [więcej]


16.06.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (wielkopolskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży - Opublikowano: 15 cze 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w ChodzieżyPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt W ZESPOLE DS. ZDROWIA i OCHRONY ZWIERZĄTPowiatowy Inspektorat Weterynariiul. Paderewskiego 264-800 ChodzieżZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Nadzór nad ochroną zdrowia zwierząt oraz higieną materiału biologicznego. [więcej]


16.06.2019 8:03

specjalista (mazowieckie)

Ministerstwo Finansów w Warszawie - Opublikowano: 15 cze 2019
Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw długu publicznego w Zespole Operacji Rynkowych, Departament Długu PublicznegoMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Udział w zarządzaniu płynnością złotową budżetu państwa oraz przeprowadzanie złotowych transakcji rynkowych, w szczególności: opracowywanie i aktualizacja planów przepływów finansowych budżetu państwa, analiza i proponowanie operacji w zakresie płynności budżetu, dokonywanie lokat złotowych budżetu państwa. Realizowanie spraw związanych z prognozowaniem, monitorowaniem i zarządzaniem w zakresie środków pochodzących z konsolidacji finansów publicznych. [więcej]


16.06.2019 8:03

starszy referent (mazowieckie)

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie - Opublikowano: 15 cze 2019
Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku ds. Karnych SkarbowychIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw,prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa określonych w ustawie o rachunkowości w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu,prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu podjęcia merytorycznej decyzji kończącej postępowanie karne skarbowe,prowadzenie postępowań karnych skarbowych na podstawie zawiadomień innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, innych organów dochodzeń, ścigania oraz instytucji państwowych i samorządowych, w tym prowadzenie postępowań mandatowych oraz dochodzeń, postępowań przygotowawczych ( dochodzeń i śledztw) w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu,sporządzanie aktów oskarżenia, kierowanie spraw do sądu oraz wnoszenie do sądu złożonych przez sprawców wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w celu doprowadzenia do ukarania sprawcy czynu,prowadzanie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego,przyjmowanie wpływających z komórek organizacyjnych Urzędu zawiadomień wewnętrznych o naruszeniu przepisów finansowych ( w tym podatkowych), przyjmowanie zawiadomień zewnętrznych o popełnieniu czynów zabronionych w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu,wykonywanie zadań oskarżyciela publicznego w celu uczestnictwa w procesie jako strona. [więcej]