Praca


06.01.2019 8:03

kontroler skarbowy (małopolskie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:kontroler skarbowy do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Pierwszym Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Drugim Urzędzie Skarbowym KrakówIzba Administracji Skarbowej w Krakowieul. Wiślna 731-007 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnikaDokonywanie czynności sprawdzającychTypowanie podmiotów do czynności sprawdzających , kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroliWarunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,- obsługa innych urządzeń biurowych,- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,- w budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,- narzędzia pracy : komputer,drukarka,telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. [więcej]


06.01.2019 8:03

starszy inspektor (kujawsko-pomorskie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Komenda Wojewódzka Policji w BydgoszczyKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor do spraw Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia w Wydziale Łączności i InformatykiKomenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczyul. Powstańców Wielkopolskich 785-090 BydgoszczZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:składanie zamówień, uczestnictwo w odbiorze sprzętu, przyjmowanie i wydawanie sprzętu oraz materiałów teleinformatycznych do i z magazynu, prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej przyjmowanie zamówień, analiza potrzeb i realizacja zakupów własnych mienia podlegających procedurze Prawa Zamówień Publicznychnadzorowanie procesu reklamacyjnego w przypadku ujawnienia wad materiałowych zamawianego asortymentuprowadzenie ewidencji narzędzi na kartach narzędziowych, dokonywanie ich przeglądu, przygotowywanie do wybrakowania oraz sporządzanie protokołu likwidacjiuzupełnianie i utrzymywanie w stanie gotowości do użytkowania „Nienaruszalnej Rezerwy Sprzętowej”Warunki pracy- Prace związane z zaopatrzeniem w sprzęt i materiały łączności i informatyki oraz obsługą magazynu wydziału na rzecz wszystkich jednostek garnizonu kujawsko-pomorskiego. Wymagana obsługa systemu informatycznego. [więcej]06.01.2019 8:03

młodszy księgowy (małopolskie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy księgowy do spraw rachunkowości w Dziale Rachunkowości w Drugim Urzędzie Skarbowym KrakówIzba Administracji Skarbowej w Krakowieul. Wiślna 731-007 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i cełewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznychprowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów. Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,- obsługa innych urządzeń biurowych,- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,- w budynku znajduje się winda i toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych, - narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka. [więcej]


06.01.2019 8:03

referent (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent do spraw postępowań podatkowych w Dziale Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i UsługIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Alojzego Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu,przeprowadzenie czynności sprawdzających w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatków pośrednich/bezpośrednich,sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu ukarania podatnika,sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw. Warunki pracyPraca wykonywana jest pod presją czasu, praca wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i asertywności. [więcej]


06.01.2019 8:03

referent (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent w Drugim Dziale Spraw WierzycielskichIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:dokonywanie analiz kart kontowych podatników, monitorowanie terminów płatności zobowiązań podatkowych w celu efektywnej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących zmierzających do dobrowolnego wykonania przez podatnika zobowiązania podatkowego (tzw. miękka egzekucja) w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia, kierowanie tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia do organu egzekucyjnego w celu wyegzekwowania realizacji zobowiązań podatkowych,sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw,poszukiwanie majątku podatnika, w tym wnioskowanie do właściwych organów w sprawie wyjawienia tego majątku w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,analizowanie zaległości podatkowych w celu przeciwdziałania ich przedawnienia,sporządzanie wniosków o udzielenie informacji i powiadomienie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych w celu skutecznej realizacji zaległych należności podatkowych. [więcej]


06.01.2019 8:03

referent (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent w Drugim Dziale Spraw WierzycielskichIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:dokonywanie analiz kart kontowych podatników, monitorowanie terminów płatności zobowiązań podatkowych w celu efektywnej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących zmierzających do dobrowolnego wykonania przez podatnika zobowiązania podatkowego (tzw. miękka egzekucja) w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia, kierowanie tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia do organu egzekucyjnego w celu wyegzekwowania realizacji zobowiązań podatkowych,sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw,poszukiwanie majątku podatnika, w tym wnioskowanie do właściwych organów w sprawie wyjawienia tego majątku w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,analizowanie zaległości podatkowych w celu przeciwdziałania ich przedawnienia,sporządzanie wniosków o udzielenie informacji i powiadomienie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych w celu skutecznej realizacji zaległych należności podatkowych. [więcej]


06.01.2019 8:03

referent (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent w Drugim Dziale Spraw WierzycielskichIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:dokonywanie analiz kart kontowych podatników, monitorowanie terminów płatności zobowiązań podatkowych w celu efektywnej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących zmierzających do dobrowolnego wykonania przez podatnika zobowiązania podatkowego (tzw. miękka egzekucja) w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia, kierowanie tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia do organu egzekucyjnego w celu wyegzekwowania realizacji zobowiązań podatkowych,sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw,poszukiwanie majątku podatnika, w tym wnioskowanie do właściwych organów w sprawie wyjawienia tego majątku w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,analizowanie zaległości podatkowych w celu przeciwdziałania ich przedawnienia,sporządzanie wniosków o udzielenie informacji i powiadomienie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych w celu skutecznej realizacji zaległych należności podatkowych. [więcej]


06.01.2019 8:03

referent (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent do spraw wierzycielskich w Drugim Dziale Spraw WierzycielskichIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w celu skutecznej realizacji należności podatkowych;analizowanie zaległości podatkowych w celu przeciwdziałania ich przedawnienia;poszukiwanie majątku podatnika, w tym wnioskowanie do właściwych organów w sprawie wyjawienia tego majątku w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych;składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i układowym w celu zmniejszenia generowania kolejnych zaległości podatkowych oraz skutecznej realizacji zaległych należności podatkowych;wnioskowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zmniejszenia generowania kolejnych zaległości podatkowych;sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw. Warunki pracyPraca biurowa w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. [więcej]


06.01.2019 8:03

starszy referent (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referent do spraw kontroli podatkowej w Drugim Dziale Kontroli PodatkowejIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie źródłowych kontroli podatkowych w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych;sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych w celu udokumentowania przebiegu i wyników kontroli;przeprowadzanie czynności sprawdzających i występowanie do innych organów podatkowych o ich przeprowadzenie w celu zweryfikowania stwierdzonego w toku kontroli stanu faktycznego;sporządzanie wniosków w trakcie kontroli podatkowej w celu dokonania zabezpieczenia zobowiązań podatkowych;sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu zdyscyplinowania podatników do terminowego i prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych;przygotowywanie i wydawanie postanowień w celu przedłużenia terminu zwrotu podatku;współpraca z organami Krajowej Administracji Skarbowej, a także innymi organami mająca na celu zebranie pełnego materiału dowodowego w sprawie;sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw. Warunki pracyPraca biurowa, wykonywana w terenie oraz w siedzibie urzędu, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie . [więcej]


06.01.2019 8:03

referent (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent do spraw orzecznictwa podatkowego w Referacie OrzecznictwaIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu,prowadzenie postępowań podatkowych w celu określania wysokości dochodu, wysokości zaliczek na podatek, wysokości straty poniesionej przez podatnika, wysokości odsetek za zwłokę, wpłat z zysku, kwoty zwrotu różnicy podatku, kwoty zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw,sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu ukarania podatnika. Warunki pracyBudynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. [więcej]