Praca


03.02.2019 8:03

radca prawny (świętokrzyskie)

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach - Opublikowano: 03 lut 2019
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w KielcachDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:radca prawny w Wydziale Prawnym, Nadzoru i KontroliŚwiętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcachal. IX Wieków Kielc 325-516 KielceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opiniowanie uchwał organów samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiegoudzielanie porad i konsultacji prawnych na rzecz Wojewody i wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiegowydawanie opinii dotyczących umów cywilno-prawnych zawieranych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnegowykonywanie zadań związanych z zastępstwem procesowym Skarbu Państwa, Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawach sądowych i sądowo-administracyjnychopiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych Wojewodywspółpraca przy opiniowaniu projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów administracji publicznejWarunki pracypraca w siedzibie Urzędu, z czego nie mniej niż 24 godziny tygodniowo na terenie jednostki, II piętro, praca przy komputerze powyżej 4 godz. ; kontakty z przedstawicielami samorządu terytorialnego i interesantami, organami wymiaru sprawiedliwości, przedstawicielami administracji publicznej - zespolonej i niezespolonejInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. [więcej]


03.02.2019 8:03

inspektor (zachodniopomorskie)

Urząd Morski w Szczecinie - Opublikowano: 03 lut 2019
Urząd Morski w SzczecinieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw elektrycznych w Wydziale EnergetycznymUrząd Morski w SzczeciniePlac Stefana Batorego 470-207 SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Kontrola i potwierdzanie zgodności faktur z faktycznym zużyciem energii elektrycznej we wszystkich obiektach Urzędu. Tworzenie banku informacji w zakresie gospodarki energetycznej niezbędnego do prowadzenia i analiz bilansów energetycznych zużycia energii elektrycznej w Urzędzie, sprawozdawczość. Udział w przeglądach okresowych budynków i obiektów Urzędu - branża elektryczna. [więcej]03.02.2019 8:03

inspektor (pomorskie)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku - Opublikowano: 03 lut 2019
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w GdańskuPomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw fitosanitarnych i nasiennych w Oddziale w LęborkuWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańskuul. Na Stoku 4880-874 GdańskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Kontrolowanie podmiotów wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców w celu stwierdzenia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami;Prowadzenie i dokumentowanie lustracji stanu fitosanitarnego upraw, uruchamianie komunikatów sygnalizacyjnych zwalczania agrofagów;Kontrolowanie wytwarzania i obrotu materiałem siewnym w celu potwierdzenia jakości materiału siewnego zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi przepisami prawa;Przeprowadzanie kwalifikacji polowych w celu potwierdzenia odrębności, wyrównania i trwałości odmianowej roślin;Pobieranie próbek i przekazywanie do laboratorium celem zbadania zdrowotności roślin, produktów roślinnych i przedmiotów;Wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ochronie roślin i nasiennictwie w celu dokumentowania wykonywanych działań i zapewniania kompletności i aktualności bazy danych. Warunki pracyPraca biurowo-terenowa. [więcej]


03.02.2019 8:03

kontroler weterynaryjny (wielkopolskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku Wielkopolskim - Opublikowano: 03 lut 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grodzisku WielkopolskimPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:kontroler weterynaryjny do spraw ds. ochrony zwierząt Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierzątPowiatowy Inspektorat Weterynariiw Grodzisku Wielkopolskimul. Rakoniewicka 42a62-065 Grodzisk WielkopolskiZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wykonywanie zadań z zakresu Inspekcji Weterynaryjnejrealizacja zadań związanych z kontrolą Wymogów Wzajemnej Zgodnościnadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierzątsprawowanie nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierzątkontrole dobrostanu zwierzątkontrola gospodarstw produkujących mlekoprowadzenie dokumentacji z zakresu kontrolisprawozdawczość dotyczącą powierzonych zadańWarunki pracy- praca od poniedziałku do piątku w godz. [więcej]


03.02.2019 8:03

podreferendarz (mazowieckie)

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie - Opublikowano: 03 lut 2019
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:podreferendarz w Departamencie RejestrówUrząd Patentowy Rzeczypospolitej PolskiejAl. Niepodległości 188/19200-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:dokonywanie wpisów do rejestrów i baz danych informacji o przedłużeniu ochrony, wygaśnięciu lub unieważnieniu praw ochronnych na znaki towarowe, ewidencjonowanie praw ochronnych na znaki towarowe, których ochrona nie została przedłużona na kolejny dziesięcioletni okres ochrony,kontrolowanie, weryfikowanie i prowadzenie korespondencji wyjaśniającej oraz dokonywanie zwrotu nienależnych opłat wniesionych za kolejne okresy ochronne znaków towarowych,przygotowywanie materiału do publikacji w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”,przygotowywanie zestawień wygaszonych praw ochronnych,udzielanie klientom zewnętrznym informacji o stanie sprawy. Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańPraca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. [więcej]


02.02.2019 18:03

Java Developer (mazowieckie)

Devire - Opublikowano: 02 lut 2019
Currently, we are looking for a Java Developer for our global client from energy area based in Warsaw. If you are interested in deliver modern and efficient solutions with the latest technologies, then we need you!   Future responsibilities: Developing services in Java 11 or NodeJS and deploy them to cloud instances Builing front-end apps with modern frameworks like Angular or vue. js Orchestrate building pipeline utilizing AWS Cloud, Docker, Vagrant (DevOps) Working  in projects suited to skills and ambitions Delivering products with the best quality in the whole earth   Key Skills required: 2+ years experience in Java 8+ and  Spring Boot Scrum or Kanban experience Knowledge of JavaScript, NodeJS, Angular will be an advantage Nice to have knowledge of  AWS Good English skills   What we offer: Work in interesting projects utilizing agile development practices and cutting edge technologies Continuous professional development Possibility to work with top professionals on the market Knowledge sharing Trainings and integration events Wide social package (annual bonus, private medical care, subsidized sport activities, English lessons, group insurance etc. [więcej]


02.02.2019 18:03

Młodszy Menedżer Floty (mazowieckie)

VOS Logistics Cargo International S. - Opublikowano: 02 lut 2019
Podstawowy zakres obowiązków: koordynacja procesu transportowego, monitorowanie pracy kierowców, ustalanie planu tras, bieżące rozwiązywanie problemów związanych z realizacją zleceń transportowych, współpraca z obsługą techniczną pojazdów w zakresie terminów napraw, przeglądów, współpraca z Menedżerem Floty, Planistą oraz Działem Obsługi Klienta. Od kandydatów oczekujemy: co najmniej średniego wykształcenia, doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (warunek konieczny), dyspozycyjności, umiejętności pracy pod presją czasu, systematyczności, samodzielności. [więcej]


02.02.2019 18:03

Młodszy Spejalista ds. Płac (śląskie)

Logstor Polska PL - Opublikowano: 02 lut 2019
Zadania: Przygotowanie danych potrzebnych do sporządzenia listy płac Weryfikowanie danych dot. Ewidencji i rozliczania czasu pracy Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby wewnętrzne Przygotowywanie zaświadczeń Współpraca z instytucjami zewnętrznymi   Profil Kandydata: Wykształcenie wyższe Min. roczne doświadczenie w obszarze kadrowo-płacowym Doświadczenie zdobyte w firmie produkcyjnej lub/i biurze rachunkowym Praktyczna znajomość przepisów dot. [więcej]


02.02.2019 18:03

Spring Internship (małopolskie)

State Street Bank GmBH Sp. Oddział w Polsce - Opublikowano: 02 lut 2019
Spring Internship Program Location: Poland – Gdansk Part Time, Temporary Start Date: 8th April 2019 Application deadline: 15th February 2019 Who We Are? State Street Bank was established in 1792 in Boston. As one of the world's leading providers of financial services to institutional investors, we are a global organisation with a deep commitment to the markets and clients we serve. [więcej]


02.02.2019 18:03

Spring Internship (małopolskie)

State Street Bank GmBH Sp. Oddział w Polsce - Opublikowano: 02 lut 2019
Spring Internship Program Job Title:Spring Internship in Krakow Location:Poland – Krakow Part Time, Temporary Start Date: 8th April 2019 Application deadline: 15th February 2019 Who We Are? State Street Bank was established in 1792 in Boston. As one of the world's leading providers of financial services to institutional investors, we are a global organisation with a deep commitment to the markets and clients we serve. [więcej]