Praca


11.06.2019 8:03

Spawacz MAG 135 (zagranica)

workconcept service GmbH - Opublikowano: 11 cze 2019
workconcept service GmbH działa z powodzeniem od połowy 2012 r. jako regionalna agencja pośrednictwa pracy w środkowych Niemczech. Dzięki naszej istniejącej sieci klientów jesteśmy w stanie szybko i łatwo znaleźć pożądane stanowisko pracy. [więcej]


11.06.2019 8:03

inspektor wojewódzki (małopolskie)

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - Opublikowano: 10 cze 2019
Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w Wydziale Polityki SpołecznejKraków ul. Basztowa 22Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Ustalanie czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w indywidualnym przypadku w celu ustalenia kraju pierwszeństwa w wypłacie świadczeń Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczychUdzielanie odpowiedzi na pytania właściwych organów zagranicznych w związku z koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego za pomocą formularzy SED i kompletowanie dokumentacji w tym zakresie w celu przekazania informacji zagranicznym organom właściwymProwadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń w celu odzyskania środków finansowych pobranych przez osoby nieuprawnioneWarunki pracyZagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presją czasuW przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. [więcej]11.06.2019 8:03

inspektor wojewódzki (małopolskie)

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - Opublikowano: 10 cze 2019
Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w Wydziale Polityki SpołecznejKraków ul. Basztowa 22Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Ustalanie czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w indywidualnym przypadku w celu ustalenia kraju pierwszeństwa w wypłacie świadczeń Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczychUdzielanie odpowiedzi na pytania właściwych organów zagranicznych w związku z koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego za pomocą formularzy SED i kompletowanie dokumentacji w tym zakresie w celu przekazania informacji zagranicznym organom właściwymProwadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń w celu odzyskania środków finansowych pobranych przez osoby nieuprawnioneWarunki pracyZagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presją czasuW przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. [więcej]


11.06.2019 8:03

inspektor wojewódzki (małopolskie)

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - Opublikowano: 10 cze 2019
Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia postępowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w Wydziale Polityki SpołecznejKraków ul. Basztowa 22Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Ustalanie czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w indywidualnym przypadku w celu ustalenia kraju pierwszeństwa w wypłacie świadczeń Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczychUdzielanie odpowiedzi na pytania właściwych organów zagranicznych w związku z koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego za pomocą formularzy SED i kompletowanie dokumentacji w tym zakresie w celu przekazania informacji zagranicznym organom właściwymProwadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń w celu odzyskania środków finansowych pobranych przez osoby nieuprawnioneWarunki pracyZagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca pod presją czasuW przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. [więcej]


11.06.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (dolnośląskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim - Opublikowano: 10 cze 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku ŚląskimPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności Zespół do spraw bezpieczeństwa żywnościUL. OGRODOWA 1 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKIZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizowanie krajowego planu monitorowania substancji niedozwolonych pozostałości chemicznych, biologicznych produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego w celu eliminowania środków spozywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad badaniem zwierząt rzeźnych i miesa, mięsa zwierząt łownych, produktów rybołówstwa, mięczaków i skorupiaków w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. [więcej]


11.06.2019 8:03

księgowy (warmińsko-mazurskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie - Opublikowano: 10 cze 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w WęgorzewiePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:księgowy Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łuczańska 1, 11-600 WęgorzewoPowiatowy Inspektorat Weterynariiul. Łuczańska 1, 11-600 WęgorzewoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:sprawdzanie dokumentów księgowych po względem formalno-rachunkowym,sporządzanie dokumentacji w zakresie wypłat wynagrodzeń, naliczanie pochodnych od wynagrodzeń,prowadzenie ewidencji i kartotek mienia PIW w Węgorzewie,prowadzenie spraw pracowniczych (kadry),obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych oraz innych systemów informatycznych- System Bankowości Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZORWarunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:1. [więcej]


11.06.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (warmińsko-mazurskie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie - Opublikowano: 10 cze 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w WęgorzewiePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Łuczańska 1, 11-600 WęgorzewoPowiatowy Inspektorat Weterynariiul. Łuczańska 1, 11-600 WęgorzewoZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierzątZapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnymKontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty zajmujące się obrotem zwierzątPlanowanie, nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym, dotyczących chorób zakaźnychKontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnychProwadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniamiWarunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:• Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu węgorzewskiego,• Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje),• Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, brak podjazdu,• Narzędzia i materiały pracy – samochód służbowy, sprzęt biurowy: komputer, telefon, drukarka. [więcej]


11.06.2019 8:03

inspektor weterynaryjny (podkarpackie)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie - Opublikowano: 10 cze 2019
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w RzeszowiePowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt35-205 Rzeszówul. Warszawska 12Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierzątkontrolowanie nadzorowanych podmiotówprzygotowywanie decyzji administracyjnychprowadzenie obowiązującej dokumentacjiprowadzenie obowiazującej sprawozdawczościWarunki pracybudynek dwupiętrowy - brak windy;praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym;Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiMetody i techniki naboru:I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych. [więcej]


10.06.2019 18:03

Magazynier (śląskie)

- Opublikowano: 10 cze 2019
Opis stanowiska pracy Jesteśmy profesjonalnym dostawcą kompleksowych rozwiązań dla przemysłu. Dostarczamy wyroby hutnicze, pompy i armaturę potentatom krajowego przemysłu już od ponad 23 lat. W związku z dynamicznym rozwojem firmy RAFSTAL aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Magazynier Miejsce pracy: Piekary Śląskie Do zadań na stanowisku będzie należało min. [więcej]


10.06.2019 18:03

Cost Analyst (śląskie)

Hays Accountancy Finance - Opublikowano: 10 cze 2019
Cost Analyst Katowice NR REF. : 1124242 For our Client, an international company located in Katowice, we are looking for Cost Analyst with English. Within this position you will be responsible for performing variance analysis of new products, investigating deviations, sharing business insights. [więcej]