Praca


10.02.2019 8:03

Pracownik w Dziale Ryby (wielkopolskie)

Carrefour Polska Sp. - Opublikowano: 10 lut 2019
DOCENIAMY CIĘ ZA TO, ŻE: dostrzegasz i reagujesz na potrzeby klientów, jesteś zaangażowany i działasz odpowiedzialnie, lubisz gdy ciągle coś się dzieje, potrafisz pracować w zespole. TWOJE ZADANIA: zapewniasz komfort zakupów i dobrą obsługę klientów, realizujesz różnorodne zadania - u nas każdy dzień jest inny, dbasz o wygląd działu i dostępność produktów na półkach, tworzysz przyjazną atmosferę. [więcej]


10.02.2019 8:03

młodszy kontroler skarbowy (podlaskie)

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku - Opublikowano: 10 lut 2019
Izba Administracji Skarbowej w BiałymstokuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy kontroler skarbowy do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających,Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej w Urzędzie Skarbowym w HajnówceIzba Administracji Skarbowej w Białymstokuul. Słonimska 115-026 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie podatku dochodowego, w tym w zakresie dokonanych ulg i zwolnień. Analiza informacji mających lub mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz ustalenie zobowiązania podatkowego. [więcej]10.02.2019 8:03

młodszy inspektor zakładów górniczych (dolnośląskie)

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu - Opublikowano: 10 lut 2019
Okręgowy Urząd Górniczy we WrocławiuDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy inspektor zakładów górniczych do spraw mechanicznych Okręgowy Urząd Okręgowy we Wrocławiu ul. Kotlarska 41 50-151 WrocławOkręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiuul. Kotlarska 4150-151 Wrocław Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym: analizowanie stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji technicznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu maszyn, urządzeń i instalacji technicznych z wymogami dokumentacji techniczo-ruchowych, instrukcjami i przepisami, analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów, dokumentacji technicznej w celu przygotowania projektów decyzji względnie stanowiska dyrektora Urzędu w powyższym zakresie, uczestniczenie w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych maszyn i urządzeń, obiektów budowlanych w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji, współuczestniczenie w przeprowadzaniu oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz analizowanie przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz przygotowywanie projektów orzeczeń i decyzji, opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki, odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej. [więcej]


10.02.2019 8:03

inspektor wojewódzki (śląskie)

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Opublikowano: 10 lut 2019
Śląski Urząd Wojewódzki w KatowicachDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzki do spraw przeprowadzania i koordynowania kontroli prowadzonych w Oddziale do Spraw Kontroli Zewnętrznej w Wydziale KontroliŚląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 KatowiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynowanie pracą zespołu kontrolnego w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania zadań. Przeprowadzanie kontroli w jednostkach administracji zespolonej (JAZ) i niezespolonej, podmiotach spoza sektora finansów publicznych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą, jego rzetelnego udokumentowania i dokonania oceny kontrolowanej działalności z uwzględnieniem kryteriów kontroli. [więcej]


09.02.2019 18:03

Samodzielna/y księgowa/y (lubuskie)

Promar Steel Sp. - Opublikowano: 09 lut 2019
I. Do zakresu obowiązków na w/w stanowisku pracy należy: 1. [więcej]


09.02.2019 18:03

Rejestratorka Medyczna (mazowieckie)

Centrum Medyczne MediCenter Sp. - Opublikowano: 09 lut 2019
- zapewnienie profesjonalnej i sprawnej obsługi pacjentów w znanym wielospecjalistycznym Centrum Medycznym na warszawskim Mokotowie - obsługę kasy fiskalnej, rejestrację osobistą i telefoniczną pacjentów - dbanie o pozytywny wizerunek firmy, Oferujemy: - zatrudnienie na etat w pełnym wymiarze godzin - Praca w dni powszednie (bez sobót, niedziel i Świąt) - dobre wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie dla odpowiedniego kandydata. [więcej]


09.02.2019 18:03

Operacyjny Program Menedżerski (opolskie)

Jeronimo Martins Polska S. - Opublikowano: 09 lut 2019
Dołącz do Grupy Jerónimo Martins, lidera branży retail na trzech rynkach – w Polsce, Portugalii i Kolumbii Operations Management Trainees to prestiżowy program menedżerski, podczas którego równocześnie zdobędziesz kluczową wiedzę biznesową i rozwiniesz praktyczne umiejętności oraz kompetencje liderskie. W ciągu jednego roku spędzonego w świecie operacji Jerónimo Martins otrzymasz wsparcie od doświadczonych menedżerów, współpracowników oraz naszego Działu Rozwoju Młodych Talentów. [więcej]


09.02.2019 18:03

Operacyjny Program Menedżerski (podkarpackie)

Jeronimo Martins Polska S. - Opublikowano: 09 lut 2019
Dołącz do Grupy Jerónimo Martins, lidera branży retail na trzech rynkach – w Polsce, Portugalii i Kolumbii Operations Management Trainees to prestiżowy program menedżerski, podczas którego równocześnie zdobędziesz kluczową wiedzę biznesową i rozwiniesz praktyczne umiejętności oraz kompetencje liderskie. W ciągu jednego roku spędzonego w świecie operacji Jerónimo Martins otrzymasz wsparcie od doświadczonych menedżerów, współpracowników oraz naszego Działu Rozwoju Młodych Talentów. [więcej]


09.02.2019 18:03

Operacyjny Program Menedżerski (podlaskie)

Jeronimo Martins Polska S. - Opublikowano: 09 lut 2019
Dołącz do Grupy Jerónimo Martins, lidera branży retail na trzech rynkach – w Polsce, Portugalii i Kolumbii Operations Management Trainees to prestiżowy program menedżerski, podczas którego równocześnie zdobędziesz kluczową wiedzę biznesową i rozwiniesz praktyczne umiejętności oraz kompetencje liderskie. W ciągu jednego roku spędzonego w świecie operacji Jerónimo Martins otrzymasz wsparcie od doświadczonych menedżerów, współpracowników oraz naszego Działu Rozwoju Młodych Talentów. [więcej]


09.02.2019 18:03

Operacyjny Program Menedżerski (pomorskie)

Jeronimo Martins Polska S. - Opublikowano: 09 lut 2019
Dołącz do Grupy Jerónimo Martins, lidera branży retail na trzech rynkach – w Polsce, Portugalii i Kolumbii Operations Management Trainees to prestiżowy program menedżerski, podczas którego równocześnie zdobędziesz kluczową wiedzę biznesową i rozwiniesz praktyczne umiejętności oraz kompetencje liderskie. W ciągu jednego roku spędzonego w świecie operacji Jerónimo Martins otrzymasz wsparcie od doświadczonych menedżerów, współpracowników oraz naszego Działu Rozwoju Młodych Talentów. [więcej]