Praca


07.01.2019 8:03

R&D Engineer (małopolskie)

Devire - Opublikowano: 07 sty 2019
Our client is one of the leading suppliers for the automotive sector. This company is well recognized and trustworthy employer in the whole world. Due to the growth this organization, we are looking for professionals who are ready to join the newly created Development Center. [więcej]


06.01.2019 13:03

Elektromonter - Automatyk (śląskie)

Allcomp Polska - Opublikowano: 06 sty 2019
Do Twoich zadań będzie należeć między innymi: montaż maszyn typu CNC, montaż szaf elektrycznych i automatyki przemysłowej, przygotowanie sprzętu dla klienta, konfiguracja i testowanie maszyn, naprawa podzespołów i lutowanie przewodów, kontrola jakości w zakresie swojego stanowiska. Nasze oczekiwania wobec Ciebie: znajomość zagadnień: elektryki, elektroniki, automatyki i sterowania, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zdolności manualne, umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz elektrycznej, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, mile widziane umiejętności w zakresie mechaniki, mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV. [więcej]06.01.2019 13:03

PRACOWNIK BIUROWY z językiem rumuńskim - wysokie zarobki, praca w centrum Wrocławia (dolnośląskie)

Walter-Fach-Kraft Personal GmbH - Opublikowano: 06 sty 2019
Chcesz zmienić pracę na lepszą i zdobyć doświadczenie w niemieckiej firmie? Masz szanse prowadzić nieszablonowe rozmowy rekrutacyjne i pracować w branży, w której możesz pomóc innym ludziom. Wyślij CV i nadaj tempa swojej karierze.   Do obowiązków rekrutera należy: redagowanie ogłoszeń o pracę w języku rumuńskim oraz publikowanie ich na rumuńskie portale o prace, prowadzenie spotkań rekrutacyjnych oraz zatrudnianie pracowników z wielu branż, praca stacjonarna w biurze w centrum Wrocławia (brak możliwości pracy zdalnej). [więcej]


06.01.2019 8:03

Adwokat/Radca Prawny - prawo cywilne (śląskie)

Competia Kancelaria Prawna Sp. - Opublikowano: 06 sty 2019
praca w kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku, rozwój zawodowy i finansowy, doskonała atmosfera pracy. umowy, windykacja, ubezpieczenia, odszkodowania, kredyty, pożyczki, przedawnienie, zasiedzenie, służebność, dobra osobiste, własność, darowizna, postępowanie cywilne. [więcej]


06.01.2019 8:03

kontroler skarbowy (małopolskie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:kontroler skarbowy do spraw czynności analitycznych i sprawdzających w Pierwszym Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Drugim Urzędzie Skarbowym KrakówIzba Administracji Skarbowej w Krakowieul. Wiślna 731-007 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Pozyskiwanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, w tym o wydatkach i wartości mienia zgromadzonego przez podatnikaDokonywanie czynności sprawdzającychTypowanie podmiotów do czynności sprawdzających , kontroli podatkowej i postępowań podatkowych oraz sporządzanie planów kontroliWarunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,- obsługa innych urządzeń biurowych,- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,- w budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,- narzędzia pracy : komputer,drukarka,telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. [więcej]


06.01.2019 8:03

starszy inspektor (kujawsko-pomorskie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Komenda Wojewódzka Policji w BydgoszczyKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor do spraw Zespołu Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia w Wydziale Łączności i InformatykiKomenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczyul. Powstańców Wielkopolskich 785-090 BydgoszczZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:składanie zamówień, uczestnictwo w odbiorze sprzętu, przyjmowanie i wydawanie sprzętu oraz materiałów teleinformatycznych do i z magazynu, prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej przyjmowanie zamówień, analiza potrzeb i realizacja zakupów własnych mienia podlegających procedurze Prawa Zamówień Publicznychnadzorowanie procesu reklamacyjnego w przypadku ujawnienia wad materiałowych zamawianego asortymentuprowadzenie ewidencji narzędzi na kartach narzędziowych, dokonywanie ich przeglądu, przygotowywanie do wybrakowania oraz sporządzanie protokołu likwidacjiuzupełnianie i utrzymywanie w stanie gotowości do użytkowania „Nienaruszalnej Rezerwy Sprzętowej”Warunki pracy- Prace związane z zaopatrzeniem w sprzęt i materiały łączności i informatyki oraz obsługą magazynu wydziału na rzecz wszystkich jednostek garnizonu kujawsko-pomorskiego. Wymagana obsługa systemu informatycznego. [więcej]


06.01.2019 8:03

młodszy księgowy (małopolskie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy księgowy do spraw rachunkowości w Dziale Rachunkowości w Drugim Urzędzie Skarbowym KrakówIzba Administracji Skarbowej w Krakowieul. Wiślna 731-007 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i cełewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznychprowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów. Warunki pracy- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,- obsługa innych urządzeń biurowych,- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,- w budynku znajduje się winda i toaleta na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych, - narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka. [więcej]


06.01.2019 8:03

referent (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent do spraw postępowań podatkowych w Dziale Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i UsługIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Alojzego Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat oraz kwot zwrotu,przeprowadzenie czynności sprawdzających w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatków pośrednich/bezpośrednich,sporządzanie zawiadomień o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu ukarania podatnika,sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw. Warunki pracyPraca wykonywana jest pod presją czasu, praca wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i asertywności. [więcej]


06.01.2019 8:03

referent (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent w Drugim Dziale Spraw WierzycielskichIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:dokonywanie analiz kart kontowych podatników, monitorowanie terminów płatności zobowiązań podatkowych w celu efektywnej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących zmierzających do dobrowolnego wykonania przez podatnika zobowiązania podatkowego (tzw. miękka egzekucja) w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia, kierowanie tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia do organu egzekucyjnego w celu wyegzekwowania realizacji zobowiązań podatkowych,sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw,poszukiwanie majątku podatnika, w tym wnioskowanie do właściwych organów w sprawie wyjawienia tego majątku w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,analizowanie zaległości podatkowych w celu przeciwdziałania ich przedawnienia,sporządzanie wniosków o udzielenie informacji i powiadomienie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych w celu skutecznej realizacji zaległych należności podatkowych. [więcej]


06.01.2019 8:03

referent (mazowieckie)

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna - Opublikowano: 06 sty 2019
Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent w Drugim Dziale Spraw WierzycielskichIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:dokonywanie analiz kart kontowych podatników, monitorowanie terminów płatności zobowiązań podatkowych w celu efektywnej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących zmierzających do dobrowolnego wykonania przez podatnika zobowiązania podatkowego (tzw. miękka egzekucja) w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia, kierowanie tytułów wykonawczych i zarządzeń zabezpieczenia do organu egzekucyjnego w celu wyegzekwowania realizacji zobowiązań podatkowych,sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu właściwego wykorzystania przedmiotowych danych oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw,poszukiwanie majątku podatnika, w tym wnioskowanie do właściwych organów w sprawie wyjawienia tego majątku w celu skutecznej realizacji zobowiązań publicznoprawnych,analizowanie zaległości podatkowych w celu przeciwdziałania ich przedawnienia,sporządzanie wniosków o udzielenie informacji i powiadomienie za pośrednictwem centralnego biura łącznikowego do państw członkowskich i trzecich na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych w celu skutecznej realizacji zaległych należności podatkowych. [więcej]