Praca


05.02.2019 18:03

Ecommerce Manager (mazowieckie)

Grupa Sarigato - Opublikowano: 05 lut 2019
Jesteśmy grupą spółek specjalizującą się w wąskich segmentach rynku reklamy online. W skład Grupy Sarigato wchodzą: Sarigato - Agencja Performance Sataku - największa w PL sieć reklamy wideo / rich media Yintaro - agencja marketingu wyłącznie B2B Fundacja Sarigato - autor najpopularniejszej w PL akcji pomagania bezdomnym Psiakom "Karmimy Psiaki" oraz "Szkoły 3. 0", w której uczymy programowania Dzieci z domów dziecka Nasz ecommerce bardzo szybko rośnie i rozglądamy się za osobą, która ecommerce bardzo dobrze rozumie. [więcej]


05.02.2019 18:03

Web Developer - AutoCentrum.pl / Kraków (małopolskie)

AutoCentrum. - Opublikowano: 05 lut 2019
Poszukujemy programisty, który programując, nie traci celu z oczu. Osoby, która oprócz kompetencji (które są bardzo ważne), wniesie również do zespołu otwartość oraz świeże i niebanalne pomysły. [więcej]05.02.2019 18:03

Pracownik wsparcia technicznego IT (kujawsko-pomorskie)

T Komp - Opublikowano: 05 lut 2019
Do zadań osoby zatrudnionej na wymienionym stanowisku będzie należało: • wsparcie serwisowe dla naszych Klientów (stacjonarnie w siedzibie firmy) • kompleksowa opieka serwisowa dla kilku wybranych Klientów posiadających umowę SLA (konsultacje telefoniczne, pomoc w rozwiązywaniu napotkanych w aplikacji problemów) • budowanie i rozwijanie długotrwałych relacji z Klientami, • aktualizacja dokumentacji do oferowanej przez firmę aplikacji (współpraca z zespołem pracowników działu serwisu) • współpraca z zespołami programistów przy eliminacji zgłoszonych przez Klientów błędów (nie jest wymagana żadna wiedza programistyczna, współpraca ogranicza się jedynie do merytorycznego przedstawienia błędu zaobserwowanego w aplikacji) • sporadyczne testy oferowanych przez firmę aplikacji (np. przy okazji publikacji nowej wersji aplikacji) Oferujemy: • zatrudnienie w stabilnej firmie z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży, • możliwość rozwoju zawodowego, • telefon komórkowy, laptop służbowy • swobodną atmosferę pracy, • umowę o pracę • wsparcie osób z dużym doświadczeniem w danej branży. [więcej]


05.02.2019 8:03

referent (opolskie)

Izba Administracji Skarbowej w Opolu - Opublikowano: 05 lut 2019
Izba Administracji Skarbowej w OpoluDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent w Referacie Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości PodatkowejIzba Administracji Skarbowej w Opoluul. Ozimska 1945-057 OpoleZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań ( w tym zapoznanwanie stron z materiałem dowodowym) i przygotowywanie projektów decyzji/postanowień wydawanych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej jako organu I i II instancji – w celu weryfikacji prawidłowości rozstrzygnięć organów I instancji i wydania rozstrzygnięć przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej jako organu I instancji,Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i pisma procesowe do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w celu ustosunkowania się do zarzutów strony i zapewnienia obrony stanowiska organu II instancji. Przygotowywanie projektów pism w celu wnioskowania do Referatu Obsługi Prawnej o sporządzenie skarg kasacyjnych,Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością podległych urzędów skarbowych w zakresie właściwości komórki w celu prawidłowej realizacji zadań oraz współuczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu spraw pozostających we właściwości komórki organizacyjnej w celu jednolitego stosowania prawa. [więcej]


05.02.2019 8:03

specjalista (mazowieckie)

Ministerstwo Energii w Warszawie - Opublikowano: 05 lut 2019
Ministerstwo Energii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw regulacji sektora gazu ziemnego w Wydziale Rynku Gazu Ziemnego w Departamencie Ropy i GazuMinisterstwo Energii ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie czynności związanych z tworzeniem nowych rozwiązań prawnych w sektorze gazu ziemnego, opracowywanie projektów aktów prawnych, prowadzenie procedury legislacyjnej projektów ustaw i rozporządzańUczestniczenie w procesie wdrażania prawa UE do polskiego porządku prawnego i odpowiedzialność za zapewnienie zgodności przepisów prawa polskiego z prawem UE w zakresie regulacji sektora gazu ziemnegoProwadzenie spraw w zakresie postępowań formalnych prowadzonych przez KE w sprawie naruszenia przepisów prawa UE oraz postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w odniesieniu do regulacji sektora gazu ziemnegoSporządzanie analiz prawnych oraz przygotowywanie projektów stanowisk wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów rządowych i dokumentów UE z zakresu sektora gazu ziemnego oraz prezentowanie stanowiska Polski w odniesieniu do w/w dokumentów na forum krajowym i międzynarodowymProwadzenie postępowań administracyjnych; wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie uruchomienia zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz wydłużenia okresu na uzupełnienie zapasów obowiązkowychMonitorowanie i analizowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w odniesieniu do sektora energetycznegoAnalizowanie rozwiązań regulacyjnych, stosowanych w sektorze energii w innych państwach, w szczególności w państwach członkowskich UE oraz wpływu sektorowej regulacji prawa UE na funkcjonowanie rynku gazu ziemnego w PolsceWarunki pracyWARUNKI PRACYWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. [więcej]


05.02.2019 8:03

referent (opolskie)

Izba Administracji Skarbowej w Opolu - Opublikowano: 05 lut 2019
Izba Administracji Skarbowej w OpoluDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji MiędzynarodowejIzba Administracji Skarbowej w Opoluul. Ozimska 1945-057 OpoleZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Analiza deklaracji i innych informacji podatkowych złożonych przez podatników i płatników mające na celu zapewnienie ich zgodności z prawem,Prowadzenie czynności w stosunku do podatników nie składających deklaracji oraz analizowanie terminowości złożonych dokumentów w celu wyeliminowania podatników unikających płacenia podatków,Prowadzenie czynności sprawdzających w celu weryfikacji prawidłowości danych zawartych w złożonych deklaracjach, w tym prawa do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych. Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:• praca biurowa o charakterze administracyjno-biurowym,• zagrożenie korupcją,• ciągła obsługa podatników,Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;• stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe;• warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: podjazd, toaleta (na parterze budynku);• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym;• oświetlenie naturalne i sztuczne;• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy. [więcej]


05.02.2019 8:03

inspektor (podlaskie)

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Opublikowano: 05 lut 2019
Podlaski Urząd Wojewódzki w BiałymstokuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor do spraw obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówPodlaski Urząd Wojewódzkiul. Mickiewicza 315-213 BiałystokZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udzielanie informacji w sprawach paszportowych, sprawdzanie prawidłowości wypełnienia wniosku paszportowego i dołączonych załączników, pobieranie odcisków linii papilarnych ora ich elektroniczna rejestracjawystawienie paszportów tymczasowych, przekazywanie wniosków o paszport biometryczny do CPD MSW i bieżąca aktualizacja ewidencji paszportowejwydawanie wystawionych paszportów wyłącznie osobom uprawnionym i zapoznawanie ich z danymi zawartymi w mikroprocesorze dokumentu oraz potwierdzanie zgodności linii papilarnych w wystawionym dokumencieWarunki pracy- praca administracyjno-biurowa,- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,- kontakt z klientem zewnętrznym. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. [więcej]


05.02.2019 8:03

główny specjalista (mazowieckie)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Opublikowano: 05 lut 2019
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista do spraw rozwoju systemów informatycznych w Biurze InformatykiMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w projektach IT związanych z budową i rozwojem systemów teleinformatycznych realizowanych przez urządkoordynowanie procesu związanego z przygotowaniem analizy wymagań biznesowych (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych) dla nowych i modernizowanych rozwiązań informatycznych urzęduuczestniczenie w przygotowywaniu koncepcji i dokumentacji związanej z rozwojem systemów informatycznych monitorowanie zgodności wytwarzanych produktów z zatwierdzoną architekturą systemu realizowanie zadań związanych ze świadczeniem usług teleinformatycznych zleconych przez urządWarunki pracy- praca biurowa- praca w siedzibie urzędu/wydziału- praca związana z obsługą klienta- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie- zagrożenie korupcją- brak oznaczeń dla osób niewidomych - pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym- budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, zainstalowana windaInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościamiMUW zapewnia swoim pracownikom:− stabilną i ciekawą pracę;− regularnie wypłacane wynagrodzenie;− dodatek stażowy;− dodatkowe wynagrodzenie roczne;− nagrody – w zależności od wyników pracy;− możliwość rozwoju zawodowego;− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;− atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;− korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;− możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy). [więcej]


05.02.2019 8:03

podreferendarz (mazowieckie)

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie - Opublikowano: 05 lut 2019
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:podreferendarz do spraw przygotowania opisów do publikacji w Departamencie WydawnictwUrząd Patentowy RP Al. Niepodległości 188/192 00-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:komputerowa obróbka zeskanowanych maszynopisów obejmująca: OCR (przetworzenie zeskanowanego tekstu opisu do postaci edytowalnej), łamanie tekstu, ustawianie tabel, rysunków, wzorów matematycznych w celu przygotowania opisów do publikacji,wykonywanie korekty opisów w celu wyeliminowania błędów powstających podczas skanowania maszynopisów, komputerowe nanoszenie korekty opisów w celu uzyskania zgodności przygotowywanego opisu z maszynopisem,skanowanie maszynopisów opisów w celu przygotowania tekstu do obróbki komputerowej,ewidencja poszczególnych etapów pracy,wyjaśnianie błędów w celu uzyskania prawidłowych materiałów przeznaczonych do publikacji. Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańPraca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. [więcej]


04.02.2019 18:03

Główny Księgowy (lubuskie)

Promar Steel Sp. - Opublikowano: 04 lut 2019
I. Do zakresu obowiązków na w/w stanowisku pracy należy: 1. [więcej]