Podatki


07.05.2021 18:01

Zakup mieszkania do majątku odrębnego męża a ulga mieszkaniowa

Datą nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego przez każdego z małżonków (gdy ta zostaje włączona do majątku wspólnego. [więcej]


07.05.2021 18:01

Zasady rozliczania VAT z duplikatu faktury

Duplikat faktury daje prawo do odliczenia z niej podatku VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano duplikat bądź okresy następne pod. [więcej]06.05.2021 13:01

Problematyczny podatek od nieruchomości w przypadku budowli

Podatkowi od nieruchomości podlegają m. budowle wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej. Podstawę opodatkowania takiej budowli. [więcej]


06.05.2021 13:01

Zryczałtowane formy opodatkowania prowadzonej firmy

Ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa - to formy opodatkowania, z których mogą skorzystać mniejsi przedsiębiorcy. Charakteryzują je. [więcej]


06.05.2021 13:01

Zmiana roku podatkowego spółki z o.o.

Warunkami zmiany roku podatkowego spółki są: przyjęcie innego roku w statucie, umowie bądź innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe. [więcej]


05.05.2021 18:01

Instalacja fotowoltaiczna na cudzym domu bez ulgi termomodernizacyjnej

Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na budynku mieszkalnym daje prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ta jednak przysługuje. [więcej]


05.05.2021 18:01

Nowa tarcza antykryzysowa: można składać wnioski o zwolnienie z ZUS

We wtorek, 4 maja 2021 r. , zostały udostępnione nowe wnioski o nowe zwolnienie ze składek ZUS - tym razem za miesiące marzec i kwiecień 2021. [więcej]


04.05.2021 18:01

Jaki podatek od (nie)firmowych nieruchomości?

Do tej pory fiskus naliczał wyższy podatek od nieruchomości czyli jak od działalności gospodarczej już tylko z tego faktu, że dana. [więcej]


04.05.2021 18:01

Czynności sprawdzające a weryfikacja ulg podatkowych

Ulgi podatkowe, z których korzystają podatnicy, a wykazywane w składanych deklaracjach podatkowych, podlegają kontroli fiskusa. Na ogół w tym. [więcej]


04.05.2021 18:01

Jak sprzedać leasingowany samochód osobowy bez podatku dochodowego?

Sprzedaż składników majątku firmy skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej nawet po ich wyłączeniu z firmy, gdy pomiędzy. [więcej]