Podatki


07.08.2020 18:01

Darowizna pieniędzy od synowej zwolniona z podatku?

Ważne jest to, kto daruje, a nie z którego konta pochodzą pieniądze. Do takich wniosków można dojść po analizie interpretacji podatkowej. [więcej]


06.08.2020 18:00

Podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym

Jeszcze nie tak dawno, bo przed 2018 r. przepisy odnoszące się do cen transferowych i podmiotów powiązanych dotyczyły głównie powiązań. [więcej]06.08.2020 18:00

Metoda kasowa rozliczenia VAT w nowym pliku JPK_V7M

W przypadku metody kasowej, zarówno sprzedawca jak i nabywca podatek VAT, z faktury oznaczonej tą metodą, rozlicza co do zasady w dacie. [więcej]


06.08.2020 18:00

Wniesienie do majątku wspólnego, rozwód i sprzedaż nieruchomości w PIT

Dla podatku dochodowego nie jest ważne to, kiedy małżonek wniósł do majątku wspólnego swoją nieruchomość, a kiedy ją nabył. [więcej]


05.08.2020 18:00

Łączenie form opodatkowania podatkiem dochodowym

Prowadzenie kilku firm w różnych formach prawnych (na własne nazwisko i jako wspólnik spółki osobowej) pozwala podatnikowi na łączenie. [więcej]


05.08.2020 18:00

Kasy fiskalne on-line w działalności gastronomicznej

Z początkiem 2021 r. firmy z branży gastronomicznej będą musiały stosować obowiązkowo kasy on-line. Dokładniej chodzi tutaj o podatników. [więcej]


04.08.2020 18:00

Mechanizm podzielonej płatności: ważna wartość faktury czy umowy?

000 zł – to limit, powyżej którego faktury dokumentujące dostawy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. [więcej]


04.08.2020 18:00

Rozbudowa budynku mieszkalnego a ulga termomodernizacyjna

Jeżeli zakres prac budowlanych obejmuje nie tylko wykonanie termomodernizacji na istniejącym budynku, ale również jego częściowe wyburzenie i. [więcej]


04.08.2020 18:00

Rekompensata za zajmowany lokal jest przychodem podatkowym

Pomimo zasądzonej eksmisji nadal nie możesz pozbyć się niechcianych lokatorów z uwagi na brak lokalu zastępczego zorganizowanego przez. [więcej]


03.08.2020 18:00

Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w podatku dochodowym

, z uwagi na poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przedsiębiorca może zrezygnować w trakcie roku z. [więcej]