Podatki


07.05.2019 18:00

Opodatkowanie VAT udzielenia licencji na oprogramowanie komputerowe

Kiedy rozliczyć VAT od udzielonej licencji związanej z oprogramowaniem komputerowym? Niestety nie ma tutaj złotego środka i wszystko zależy od. [więcej]


07.05.2019 18:00

Sporadyczne udzielanie pożyczek a opodatkowanie VAT

Udzielane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pożyczki ze środków obrotowych wchodzą mieści się w jej płaszczyźnie. [więcej]06.05.2019 13:00

Serwis klimatyzacji poza odwrotnym obciążeniem

Tylko usługi budowlane, wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT i wykonywane w ramach podwykonawstwa, są rozliczane w ramach odwrotnego. [więcej]


06.05.2019 13:00

Postępowania podatkowe: doręczanie pism pełnomocnikowi

Podatnik nie musi w każdej sprawie występować osobiście – może korzystać z pełnomocnika. Gdy go ustanowi, organ podatkowy powinien. [więcej]


06.05.2019 8:00

Produkcja i sprzedaż lodów z 5% stawką VAT

Wyroby mleczne opodatkowane są preferencyjną stawką VAT w wysokości 5%. Te jednak nie mogą zawierać niektórych produktów (jak np. [więcej]


03.05.2019 13:00

Jak powinno wyglądać potwierdzenie odbioru elektronicznej faktury korygującej?

Aby sprzedawca mógł obniżyć VAT należny o wartości wynikające z faktury korygującej, musi posiadać potwierdzenie jej odbioru przez. [więcej]


02.05.2019 13:00

Odszkodowanie za rozbity samochód nie jest kosztem podatkowym

Fiskus nie widzi związku pomiędzy uzyskiwaniem przychodu z firmy czy samym źródłem przychodu, a wypłaconym odszkodowaniem za rozbity. [więcej]


30.04.2019 18:00

Zasady opodatkowania zbycia nieruchomości od 2019 r.

Rok 2019 przyniósł zmiany dla sprzedających swoje prywatne nieruchomości (czy prawa majątkowe). Po pierwsze – wydłużył się okres, w. [więcej]


30.04.2019 18:00

Zwolnienie z podatku od darowizny: obdarowany musi być zidentyfikowany

Dla skorzystania ze zwolnienia z podatku darowizny pieniędzy nie wystarczy ich przekazanie na dowolny rachunek bankowy. Ten bowiem musi być. [więcej]


29.04.2019 18:00

NSA potwierdza: pracownik nie płaci dodatkowego podatku od paliwa

Pracownik z tytułu korzystania prywatnie ze służbowego samochodu osobowego uzyskuje przychód w zryczałtowanej wysokości. I jedynie od takiego. [więcej]