Podatki


16.06.2021 18:01

Rolnik ryczałtowy może wystawić fakturę korygującą

Rolnik ryczałtowy generalnie nie wystawia faktur sprzedażowych jak też korekt takich faktur. Fiskus przyznał jednak, że wyjątkiem od tej. [więcej]


15.06.2021 18:01

Postępowanie karnoskarbowe sposobem na nieprzedawnienie podatku

Coraz częstszą praktyką fiskusa jest wszczynanie postępowań karnoskarbowych tuż przed upływem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. [więcej]15.06.2021 18:01

Podmioty lecznicze bez kas fiskalnych on-line?

Z początkiem lipca 2021 r. dotychczasowe kasy fiskalne na urządzenia on-line muszą wymienić między innymi lekarze i lekarze dentyści. [więcej]


15.06.2021 18:01

Czy kask i odzież motocyklowa może być kosztem uzyskania przychodu?

W podatku dochodowym motocykl jest traktowany na równi z samochodem osobowym. Tak samo rozlicza się zarówno jego zakup jak i późniejszą. [więcej]


14.06.2021 18:01

Rewolucja w zmianie stawek amortyzacji środków trwałych?

Amortyzując środki trwałe metodą liniową możesz zmieniać stawkę amortyzacyjną każdego roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał za. [więcej]


14.06.2021 18:01

Polski Ład - ryczałt ewidencjonowany szansą dla przedsiębiorców?

Czy ryczałt ewidencjonowany stanie się dominującą formą opodatkowania mniejszych działalności gospodarczej? Z zapowiedzi Polskiego Ładu. [więcej]


14.06.2021 18:01

Wypłata zysku spółki jawnej przez spółkę z o.o. w podatku dochodowym

Zysk spółki jawnej, który został przyznany wspólnikom tej spółki jeszcze przed jej przekształceniem w spółkę z o. , ale wypłacony już. [więcej]


11.06.2021 18:01

TSUE: trzy miesiące na rozliczenie neutralne VAT od WNT sprzeczne z prawem

W celu sprawnego rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych i ich terminowego wykazywania w skarbówce, wprowadzono sankcję w zakresie. [więcej]


11.06.2021 18:01

Działalność handlowa na ryczałcie ewidencjonowanym

Świadczenie usług w zakresie handlu jest opodatkowane 3% stawką ryczałtu. Obejmuje ona sprzedaż, w stanie nieprzetworzony, nabytych wcześniej. [więcej]


10.06.2021 13:01

Służebność osobista nieruchomości obniża jej cenę przy sprzedaży

Podatnik sprzedał mieszkanie po cenie niższej niż rynkowa z uwagi na jej obciążenie służebnością osobistą na rzecz syna byłego. [więcej]