Podatki


14.09.2018 13:00

Jak sprawdzić kontrahenta? 3 przydatne triki księgowego

Gdzie szukać informacji o firmach? I na co zwrócić uwagę, aby w pełni dopełnić swoich obowiązków należytej staranności w VAT, dając. [więcej]


13.09.2018 18:00

Podatek VAT od transakcji między firmami małżonków

NSA zmienia podejście do rozliczania podatku VAT w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy małżonkami. Jego zdaniem, gdy między małżonkami. [więcej]13.09.2018 18:00

Konstytucja Biznesu: fiskus zapomina o klauzuli pewności prawa

Podstawowym filarem opracowanej Konstytucji Biznesu jest klauzula pewności prawa, która ma gwarantować przedsiębiorcom sprzyjające warunki do. [więcej]


13.09.2018 18:00

Odszkodowanie z polisy OC za śmierć męża w podatku dochodowym

Otrzymane odszkodowania/zadośćuczynienia stanowią co do zasady przychód podatkowy, najczęściej zaliczany do przychodów z innych źródeł. [więcej]


12.09.2018 18:00

Fiskus musi określić realny termin zwrotu VAT

Jak długo może zostać wydłużony termin zwrotu VAT? Fiskus twierdzi, że w nieskończoność i dowolnie korzysta z tej możliwości przy. [więcej]


12.09.2018 18:00

Jaki kurs waluty na fakturze korygującej?

Gdy faktura korygująca poprawia wcześniejsze błędy i pomyłki, jej przeliczenia na złote należy dokonać po średnim kursie NBP z dnia. [więcej]


12.09.2018 18:00

Uwaga na pułapkę podatkową! Firmy na CIT zapłacą karny podatek

Spadek podatku CIT do 9% to świetna wiadomość dla podatników. A takie zamiary ma fiskus i to jeszcze w 2018 r. Niestety wgłębiając się w. [więcej]


11.09.2018 18:00

Firma opodatkuje sprzedaż prawa do utworu jak zysk kapitałowy

podatnicy CIT muszą pamiętać o podziale swoich przychodów (i kosztów) pomiędzy dwa źródła: zyski kapitałowe i pozostałe. [więcej]


11.09.2018 18:00

Fundusz solidarnościowy czyli nowa danina od pracodawców i przedsiębiorców

W przyszłym roku ma zostać ustanowiony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zrzucą się na niego m. przedsiębiorcy i. [więcej]


11.09.2018 18:00

Zmiana/korekta wartości początkowej środka trwałego

Co zrobić, gdy po przyjęciu środka trwałego do używania i rozpoczęciu jego amortyzacji podatnik otrzyma jeszcze fakturę zwiększającą jego. [więcej]