Podatki


19.08.2020 13:00

Ulga mieszkaniowa a datio in solutum

Świadczenie w miejsce wykonania, czyli datio in solutum może być wykorzystane także w przypadku ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym. [więcej]


18.08.2020 13:01

Podatek akcyzowy: czyli pułapka przy olejach smarowych

Przepisy w zakresie podatku akcyzowego nie zostały zunifikowane. To oznacza, że krajowy fiskus, co prawda w ograniczonym zakresie, może. [więcej]18.08.2020 13:01

Postępowanie podatkowe: dostęp do akt sprawy

Akta sprawy w postępowaniach czy kontrolach podatkowych nie są jawne dla ogółu, ale dla strony takiego postępowania już tak. Organy podatkowe. [więcej]


18.08.2020 13:01

Wykonywanie stoisk targowych z 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego

Wykonywanie usług budowlanych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 43, jest opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu. Organ podatkowy przyznał, że. [więcej]


17.08.2020 18:00

Sprzedaż nieruchomości przez nierezydenta zwolniona z VAT

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, tj. gruntu i znajdującego się na nim budynku/budowli, na potrzeby podatku VAT jest traktowana jako dostawa. [więcej]


17.08.2020 18:00

Zakup mieszkania na cele mieszkaniowe i do firmy a odliczenie VAT

Przedsiębiorca, który kupił mieszkanie służące zarówno prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jak i celom prywatnym, może od. [więcej]


17.08.2020 13:01

Dochody niepełnosprawnego dziecka wykluczają ulgę rehabilitacyjną u rodzica

200 zł - tyle w 2019 r. mogło zarobić niepełnosprawne dziecko, aby jego rodzic mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W limicie tym nie. [więcej]


14.08.2020 13:01

Firmowy samochód w podróży służbowej z pełnym odliczeniem VAT

Zdaniem fiskusa, jeżeli tylko firmowy samochód osobowy z różnych przyczyn będzie parkowany pod domem pracownika, przedsiębiorstwo nie może. [więcej]


14.08.2020 13:00

Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

Gdy umowa jest zawarta z głównym wykonawcą, to faktury przez niego wystawione mogą stanowić podstawę do ujęcia wydatków w kosztach. [więcej]


13.08.2020 13:01

Wartość świadczeń częściowo odpłatnych w podatku dochodowym

Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje określone świadczenie częściowo nieodpłatnie - fiskus chce od niego z tego tytułu podatek uznając, że. [więcej]