Podatki


14.02.2018 18:00

Oskarżenie o wyłudzenie VAT nie musi oznaczać domiaru podatku

Wyłudzenia VAT w ramach karuzeli VAT jest sytuacją szczególnie piętnowaną przez organy podatkowe. W takich przypadkach te na siłę próbują. [więcej]


14.02.2018 18:00

Wyższy ryczałt od najmu nie zachwieje rynkiem mieszkaniowym

Z początkiem 2018 r. rośnie stawka ryczałtu od najmu z 8,5% do 12,5% - ale tylko dla przychodów z tego tytułu, które w ciągu roku. [więcej]13.02.2018 18:00

Podatek od prywatnego najemu u małżonków

Każdy współwłaściciel rzeczy, która zostaje oddana w najem, uzyskuje z tego tytułu przychód za czynsz nawet jeżeli nie podpisał umowy. [więcej]


13.02.2018 18:00

JPK_VAT bez podpisu elektronicznego i profilu zaufanego?

Nie tylko podpis kwalifikowany czy uwierzytelnienie profilem zaufanym, ale także - okazuje się - dane uwierzytelniające (a więc te same dane,. [więcej]


13.02.2018 18:00

Sprzedaż domu wniesionego przez małżonka do majątku wspólnego

Czy wniesienie do majątku wspólnego małżeńskiego nieruchomości należącej do tej pory do majątku odrębnego, skutkuje dla drugiego. [więcej]


12.02.2018 18:00

Szczególne dochody dziecka a rozliczenie PIT rodziców

Dochody dziecka mogą wpływać na uprawnienia rodziców co do preferencyjnych rozliczeń. Gdy to ma firmę opodatkowaną kartą podatkową,. [więcej]


12.02.2018 18:00

Przekazanie samochodu z leasingu operacyjnego na cele prywatne z VAT

Wykupiłeś samochód osobowy z leasingu i wprowadziłeś go do firmy odliczając VAT? Przy próbie przekazania go na cele osobiste będziesz. [więcej]


12.02.2018 18:00

Ulga rehabilitacyjna na samochód osobowy ma dwa limity

Wydatki związane z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej, jeżeli nie zostały jej zwrócone, mogą zostać odliczone od dochodu w ramach ulgi. [więcej]


12.02.2018 8:00

Ulga rehabilitacyjna na samochód osobowy na dwa limity

Wydatki związane z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej, jeżeli nie zostały jej zwrócone, mogą zostać odliczone od dochodu w ramach ulgi. [więcej]


09.02.2018 13:00

Sprzedaż akcji polskiej spółki przez nierezydenta z podatkiem dochodowym

2b ustawy o PIT mówi wprawdzie, ze za dochody nierezydentów uważa się dochody z papierów wartościowych dopuszczonych do. [więcej]