Podatki


19.12.2017 18:00

TSUE i VAT od leasingu. Nowe ujęcie leasingu finansowego i operacyjnego

Zasady rozliczania VAT od leasingu obecnie nie budzą większych wątpliwości. leasing finansowy jest traktowany jako dostawa towaru a. [więcej]


19.12.2017 18:00

Zaliczanie do kosztów podatkowych nieściągalnych wierzytelności 2018

Obecne przepisy ustaw o podatku dochodowym są tak skonstruowane, że dopuszczają zaliczanie do kosztów podatkowych straty na sprzedaży. [więcej]19.12.2017 18:00

Wymagane elementy przy wystawianiu faktury VAT

Faktura VAT to dosyć sformalizowany dokument, który powinien zawierać określone elementy - wymienione w ustawie o VAT. W pewnym zakresie. [więcej]


18.12.2017 18:00

Rozliczenie kosztów na usługi doradcze przy pozyskaniu inwestora

Firmy często szukają zewnętrznych źródeł finansowania, w tym poprzez pozyskanie dodatkowego inwestora także na skutek podwyższenia. [więcej]


18.12.2017 18:00

Kontrola podatkowa i skarbowa po nowemu

Rok 2017 przyniósł spore transformacje w organach podatkowych. Powstała zupełnie nowa instytucja - Krajowa Administracja Skarbowa. [więcej]


18.12.2017 18:00

Wniesienie aportem majątku prywatnego do spółki z podatkiem VAT?

Co do zasady rozporządzanie majątkiem prywatnym mieści się poza zainteresowaniem podatku VAT - a więc w ogóle temu podatkowi nie podlega. [więcej]


18.12.2017 18:00

Zeznania roczne PIT 2017: Ulgi i odliczenia podatkowe w pigułce

tak samo, jak w latach wcześniejszych, podatnicy będą rozliczać ulgę na dzieci, rehabilitacyjną, internetową czy darowizny. [więcej]


15.12.2017 13:00

Dzierżawa gospodarstwa rolnego w podatku dochodowym

Wynajem czy dzierżawa nieruchomości są objęte podatkiem dochodowym. Wyjątkiem są gospodarstwa rolne, ale tylko wówczas, gdy ich dzierżawa. [więcej]


14.12.2017 18:00

Ulga rehabilitacyjna: korzystne zmiany na 2018 r.

Rośnie limit dochodu osoby niepełnosprawnej traktowanej jako będącej na utrzymaniu podatnika. Rozszerza się też stosowanie odliczenia. [więcej]


14.12.2017 18:00

Sankcja VAT za spóźnione rozliczenie WNT sprzeczna z prawem UE

do ustawy o VAT wprowadzono obostrzenia co do zasad rozliczania WNT, importu usług czy odwrotnego obciążenia. Nabywca, który spóźni. [więcej]