Podatki


22.10.2019 18:00

Zmiany w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych

W maju zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Ustawodawca wprowadził w nim nowe obowiązki dla podatników,. [więcej]


21.10.2019 18:00

Biała lista podatników VAT a rachunki bankowe w umowach

Od stycznia 2020 r. zapłata za transakcję przekraczające 15. 000 zł na rachunek inny aniżeli zgłoszony fiskusowi będzie karana przez tę. [więcej]21.10.2019 18:00

Spłata kredytu mieszkaniowego w uldze mieszkaniowej

Spłata kredytu hipotecznego (wraz z odsetkami) w banku, zaciągniętego na budowę domu, jest celem mieszkaniowym, który zwalnia od podatku. [więcej]


18.10.2019 18:00

Montaż klimatyzacji z ulgą mieszkaniową?

Remont domu bądź mieszkania służącym zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatnika, może być rozliczony w ramach ulgi mieszkaniowej po. [więcej]


18.10.2019 18:00

Sprzedaż złomu w ramach podzielonej płatności

Listopad jest miesiącem istotnych zmian w zakresie rozliczania podatku VAT. I tak handlujący m. złomem muszą się przenieść na nowy system. [więcej]


17.10.2019 18:00

Odstąpienie od umowy najmu poza kosztami podatkowymi

Zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne stoją na stanowisku, iż wypłacone wynajmującemu wynagrodzenie za wcześniejsze. [więcej]


17.10.2019 18:00

Dobrowolna wymiana kasy fiskalnej na online z ulgą na zakup?

Podatnicy zobligowani przez ustawodawcę do wymiany w określonym terminie kas fiskalnych na urządzenia online, są uprawnieni do ponownej ulgi na. [więcej]


16.10.2019 18:00

Neutralna podatkowo wymiana udziałów w spółce holdingowej

Co do zasady zbywają udziały w spółce będącej osobą prawną, trzeba liczyć się z podatkiem od kapitałów pieniężnych. Ustawa o PIT. [więcej]


16.10.2019 18:00

Umowa leasingu z zagranicy w podatku u źródła

Zagraniczny leasing jest podatkowo traktowany jako prawo do użytkowania urządzenia, w tym środka transportu. W rezultacie podlega on. [więcej]


16.10.2019 18:00

Lista płac w IV kwartale 2019 r. czyli nowe zasady rozliczeń PIT

Październik przyniósł zmiany w rozliczaniu podatku od wynagrodzeń. Pracodawcy muszą zatem pamiętać, aby dostosować swoje listy płac do. [więcej]