Podatki


21.09.2021 18:01

Fiskus nadużywa wszczynania postępowań karnych skarbowych

Nie wymierzenie kary za przestępstwo bądź wykroczenie karne skarbowe, a wydłużenie terminu przedawnienia podatku - temu coraz częściej. [więcej]


21.09.2021 13:01

Spółka cywilna: przeniesienie udziałów spółki z o.o. bez podatku

Przeniesienie udziałów w spółce z o. z majątku spółki cywilnej do majątków osobistych jej wspólników, w takich samych proporcjach, jak. [więcej]21.09.2021 13:01

Polski Ład czyli jak ustawodawca chce zarobić na rynku wynajmu mieszkań

Brak rozliczania najmu skalą podatkową oraz wyłączenie z kosztów podatkowych amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. Takie zmiany podatkowe. [więcej]


20.09.2021 18:01

Nieefektywna 3-letnia kontrola podatkowa i zwrot podatku bez odsetek

W protokole fiskus wskazał, że prowadził kontrolę podatkową w zakresie zwrotu VAT przez 175 dni. W rzeczywistości trwała ona ponad 3 lata. [więcej]


20.09.2021 18:01

Spółka jawna staje się podatnikiem CIT na stałe

Gdy spółka jawna, przekształcona ze spółki komandytowej, której jednym ze wspólników będzie osoba prawna, na czas nie zgłosi do urzędu. [więcej]


20.09.2021 18:01

Uszczuplenie VAT: fiskus nakłada sankcje a sąd je podważa

Za wyłapanie zdublowanych kilku faktur zakupu fiskus naliczył sobie niezłe wynagrodzenie… w wysokości 6,5 mln zł. Tyle wyniosła spółkę. [więcej]


17.09.2021 18:01

Darowizna z konta depozytowego notariusza zwolniona z podatku

Gdy umowa darowizny zostanie tak skonstruowana, darowane pieniądze mogą najpierw trafić na konto depozytowe kancelarii notarialnej, a dopiero. [więcej]


17.09.2021 18:01

Czy od wypłaty starego zysku spółki (osobowej) trzeba zapłacić ponowny podatek?

Fiskus bardzo chętnie nakłada na podatników jak najwyższe podatki. Przykładem jest… chęć ponownego opodatkowania zysków wypracowanych. [więcej]


16.09.2021 18:01

WSA: zwrot podatku VAT nie musi nastąpić w całości

Przepisy ustawy o VAT pozwalają wydłużyć w uzasadnionych przypadkach termin zwrotu podatku VAT w całości bądź części. Dlatego też,. [więcej]


16.09.2021 18:01

Zbycie niezapłaconej wierzytelności z tytułu sprzedaży nieruchomości

Podatniczka sprzedała nieruchomość, za którą nabywca nie zapłacił. Postanowiła w związku z tym sprzedać przysługującą jej z tego. [więcej]