Podatki


27.03.2019 18:00

Jednolity plik kontrolny zastąpi deklarację VAT?

W połowie 2019 r. mają zajść zmiany w zakresie składania jednolitego pliku kontrolnego z rejestrami VAT. Znikną dotychczasowe deklaracje. [więcej]


27.03.2019 18:00

Prywatna szkoła tańca a zwolnienie przedmiotowe z VAT

Nauczyciel prowadzący prywatną szkołę tańca, w której naucza dzieci, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT. To obejmuje. [więcej]26.03.2019 18:00

Opodatkowanie kryptowalut w 2019 r.: pozorna zmiana, czy realne korzyści?

Początek 2019 roku przyniósł m. regulacje prawne w zakresie zasad rozliczania podatku od obrotu kryptowalutami. Niewątpliwie część. [więcej]


26.03.2019 18:00

Stawka VAT na transport (nie)międzynarodowy towarów

Transport międzynarodowy towarów jest opodatkowany 0% stawką VAT. Mamy z nim do czynienia, gdy towar jest przywożony lub wywożony poza UE, a. [więcej]


26.03.2019 18:00

Usługa marketingowa na gruncie przepisów o VAT

Pod szerokim pojęciem usług marketingowych mogą występować przeróżne działania, które na tle podatku VAT mogą być rozliczane w różny. [więcej]


25.03.2019 18:00

Umowa najmu: kaucja przyjmująca funkcję kary umownej w podatku VAT

Kaucja jest niczym innym jak sumą pieniężną mającą gwarantować dotrzymanie zobowiązania oraz stanowiącą odszkodowanie w razie. [więcej]


25.03.2019 18:00

Podatnicy zwolnieni z CIT mają więcej czasu na rozliczenie roczne

Małe fundacje, koła gospodyń wiejskich czy OSP mają wydłużony czas na złożenie rocznego CITa – do końca października 2019 r. [więcej]


25.03.2019 18:00

Nie każdą fakturę VAT można anulować

Anulowanie faktury jest instytucją wyjątkową, którą należy stosować tylko w ostateczności. Sprzedawca (wystawca faktury) winien posiadać w. [więcej]


25.03.2019 8:00

Czy opłaca się założyć firmę za granicą?

Emigracja biznesowa zatacza coraz szersze kręgi i już dawno przestała dotyczyć wyłącznie nazwisk z listy najbogatszych Polaków. [więcej]


22.03.2019 18:00

Brexit to utrudnienia w rozliczeniu CIT, VAT, akcyzy i cła

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej niesie ze sobą określone skutki podatkowe. Nie będą już do niej bowiem mieć zastosowania. [więcej]