Podatki


29.05.2018 18:00

Dokumentowanie zakupu od ludności w księgach rachunkowych

Dokumentem księgowym są także dokumenty zastępcze - w tym wewnętrzne. Dokumenty te muszą zawierać ściśle określone informacje. [więcej]


28.05.2018 13:00

Korekta deklaracji na zwrot podatku VAT

Korekta deklaracji służy do sprostowania pomyłek i błędów znajdujących się w formularzu pierwotnym. W ten sposób można też uzyskać. [więcej]


28.05.2018 13:00

Promesa bankowa w kosztach uzyskania przychodu

Uzyskanie promesy bankowej, w której to bank zobowiąże się do udzielenia firmie kredytu, jest odpłatne. Jedna ze spółek za takie zapewnienie. [więcej]


28.05.2018 13:00

STIR: czy uczciwi podatnicy muszą obawiać się blokady konta bankowego?

72 godziny a nawet 3 miesiące - na taki okres czasu fiskus może przedsiębiorcom zablokować dostęp do konta bankowego, w tym także rachunku. [więcej]


25.05.2018 13:00

Dotacja na instalację fotowoltaiczną z podatkiem dochodowym

Otrzymałeś wsparcie finansowe w związku z budową instalacji fotowoltaicznej w postaci kredytu oraz dotacji? Kredyt jest neutralny podatkowo. [więcej]


25.05.2018 13:00

Jak rozliczyć działalność nierejestrową w podatku dochodowym?

Od końca kwietnia 2018 r. przy stosunkowo niskiej sprzedaży podatnik nie musi otwierać działalności, aby sprzedawać towary/świadczyć. [więcej]


24.05.2018 18:00

Anonimizacja przedsiębiorstwa: przeniesienie spółki za granicę

Polski ustawodawca w sposób permanentny zwiększa biurokrację, obowiązki przedsiębiorców oraz wprowadza to coraz większe restrykcje. [więcej]


24.05.2018 18:00

Różnice kursowe gdy wypłata dywidendy w EURO

Dywidenda nie jest kosztem podatkowym, w związku z czym różnice kursowe powstałe z tytułu jej wypłaty nie mają wpływu na dochód do. [więcej]


23.05.2018 18:00

Obowiązek podatkowy przy usługach krótkotrwałego zakwaterowania

Udostępnienie turystom miejsca do spania podczas wakacji nie jest najmem nieruchomości, a usługą krótkotrwałego zakwaterowania. Ma to bardzo. [więcej]


23.05.2018 18:00

Sprzedaż składników majątku firmy dla pracowników

Sprzedaż majątku firmowego na rzecz pracowników powinna odbywać się w warunkach rynkowych, co oznacza, że sprzedawca nie powinien tutaj bez. [więcej]