Podatki


30.09.2020 13:01

Odpłatne zniesienie współwłasności bez podatku dochodowego?

Jak sprzedaż na tle podatku dochodowego traktowane jest również odpłatne zniesienie współwłasności, w ramach którego w zamian za swój. [więcej]


30.09.2020 13:01

Wynagrodzenie pracowników nadzorujących jako koszty kwalifikowane ulgi B+R

Dzięki uldze badawczo-rozwojowej firmy mogą obniżyć istotnie należny fiskusowi podatek dochodowy. Problemem jest tutaj jednak odpowiednie. [więcej]29.09.2020 18:01

Sprzedaż, zakup i ponowna sprzedaż mieszkania w uldze mieszkaniowej

Jednym z celów mieszkaniowych, wymienionych w ustawie o PIT, jest spłata kredytu zaciągniętego w odpowiedniej jednostce, tj. banku i na. [więcej]


29.09.2020 18:01

Branża turystyczna z nową tarczą antykryzysową 5.0

W ramach tarczy antykryzysowej 5. branża turystyczna może liczyć na kolejną pomoc od państwa. Będzie to nowe świadczenie postojowe oraz. [więcej]


28.09.2020 18:01

Obowiązek podatkowy VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

Transakcje unijne można podzielić na sprzedaż towarów, ich zakup czy świadczenie usług. Obowiązek podatkowy dla każdej z nich ustala się. [więcej]


28.09.2020 18:01

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania bez podatku dochodowego

W przypadku nieruchomości nabytych w spadku, pięcioletni okres, po upływie którego nie trzeba płacić podatku od ich sprzedaży, liczy się od. [więcej]


25.09.2020 18:01

Usługi telekomunikacyjne: odszkodowanie za zerwanie umowy z podatkiem VAT

Opodatkowane VAT-em są odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Musi tutaj zatem wystąpić ekwiwalentność świadczeń, z. [więcej]


25.09.2020 18:01

Umowa dożywocia mieszkania otrzymanego w darowiźnie poza podatkiem dochodowym

Aby móc wymierzyć podatek dochodowy, musi być znana podstawa opodatkowania. Tą w przypadku sprzedaży nieruchomości jest dochód będący. [więcej]


24.09.2020 18:01

Aport przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej neutralny podatkowo?

Aport przedsiębiorstwa jest wyłączony spod opodatkowania VAT-em. Aport taki jest traktowany jako zmiana umowy spółki, a co za tym idzie,. [więcej]


24.09.2020 18:01

Faktury korygujące wysyłane z systemu CMR

Aby umniejszyć VAT należny o wartość wynikającą z wystawionej faktury korygującej, sprzedawca musi posiadać informację ojej odbiorze przez. [więcej]