Podatki


25.06.2018 18:00

Ulga mieszkaniowa: umowa deweloperska nie wystarczy

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej i nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości, nie wystarczy tylko wydać pieniędzy na przyszły zakup. [więcej]


25.06.2018 13:00

Organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

Gdy dłużnik upłynnia swój majątek, stając się tym samym niewypłacalnym, wierzyciel może wystąpić do sądu z powództwem do uznania za. [więcej]22.06.2018 18:00

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki zwolniona z CIT

Polski fiskus chce podatek od dywidend otrzymanych z zagranicznych spółek nawet wtedy, gdy dywidenda ta jest finansowana z kapitału zapasowego. [więcej]


22.06.2018 18:00

15% stawka CIT: pojęcie przychodu jest bardzo szerokie

Nie tylko kwoty z faktur, ale też wszelkie inne przysporzenia majątkowe spółki należy brać pod uwagę przy ustalaniu statusu małego. [więcej]


21.06.2018 18:00

Leasing samochodu: opłata wstępna rozliczana bilansowo w czasie

Wstępną opłatę leasingową można od razu rozliczyć w kosztach podatkowych. Zdaniem fiskusa jednakże takie rozwiązanie jest dopuszczalne,. [więcej]


21.06.2018 18:00

Split payment - zapłata z rachunku VAT

Już z pierwszym dniem lipca podatnicy zyskają nowy sposób regulowania swoich zobowiązań - za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. [więcej]


20.06.2018 18:00

Fiskus o handlu kryptowalutą: więcej wątpliwości niż wyjaśnień

W kwietniu 2018 r. resort finansów opublikował wytyczne co do zasad rozliczania podatków od obrotu kryptowalutami. Z wytycznych tych wynika. [więcej]


20.06.2018 18:00

Zwrot kosztów podróży służbowej dla zleceniobiorcy

Zleceniobiorca uzyskuje przychód z tytułu zwrotu kosztów odbytej przez niego podróży w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. [więcej]


20.06.2018 18:00

Gospodarstwo rolne bez dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja podatkowa transakcji zawieranych przez podmioty powiązane ma na celu ich porównania z warunkami stosowanymi przez podmioty. [więcej]


19.06.2018 18:00

Korekta deklaracji a sankcje VAT i odsetki podatkowe

Gdy błędy w sporządzonych rozliczeniach wiążą się z zawyżeniem zwrotu podatku albo zaniżeniem zobowiązania podatkowego, te trzeba. [więcej]