Podatki


08.03.2017 13:00

Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

Pracownik ma prawo do corocznego urlopu, który to powinien odebrać w naturze. Jeżeli powyższe nie jest możliwe (np. wskutek rozwiązania umowy. [więcej]


07.03.2017 18:00

Obce samochody osobowe trudniej rozlicza się w kosztach firmy

Gdy spółka wykorzystuje na potrzeby działalności samochód osobowy należący do kogoś innego, musi prowadzić dodatkowe ewidencje w celu. [więcej]


07.03.2017 18:00

Amortyzacja środków trwałych przy aporcie przedsiębiorstwa

Ustawa podatkowa zabrania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów tej części odpisu amortyzacyjnego naliczanego od wartości początkowej. [więcej]


07.03.2017 18:00

Przekazanie 1% podatku dla wybranej OPP w PIT za 2016 r.

Ten, kto w złożonym zeznaniu wykazuje kwotę podatku należnego, może jej 1% przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy w. [więcej]


06.03.2017 18:00

30% sankcja VAT za brak kary z kodeksu karnego skarbowego

Jeżeli fiskus zauważy, że podatnik zaniżył należności z tytułu VAT, które powinny trafić do budżetu, wymierzy mu sankcję VAT w. [więcej]


06.03.2017 18:00

Towary handlowe w darowiźnie bez kosztów uzyskania przychodu

Otrzymaniu od najbliższej rodziny darowizny czy to towarów handlowych czy wyposażenia, nie towarzyszy świadczenie wzajemne, czyli zapłata. [więcej]


05.03.2017 18:00

JPK i podatek od sprzedaży detalicznej bublem prawa podatkowego 2016

Podobnie, jak w latach wcześniejszych, został opracowany ranking bubli i hitów podatkowych roku 2016. Wśród tych pierwszych znalazł się. [więcej]


03.03.2017 13:00

Wyburzony budynek podnosi wartość początkową środka trwałego

Wartość początkowa środka trwałego w postaci kosztu wytworzenia - jest bardzo szeroka. Zawiera nie tylko nakłady poniesione na zużywane do. [więcej]


03.03.2017 13:00

Kodeks karny czyli jak za faktury VAT dostać więzienia 25 lat

Obecnie za oszustwa podatkowe można odpowiadać przed sądem z karami wynikającymi z kodeksu karnego, a nie karnego skarbowego. Za fałszowanie. [więcej]


02.03.2017 13:00

Podział działki nie zmienia daty jej zakupu w podatku dochodowym

Data zakupu gruntu decyduje o jego nabyciu na cele podatkowe. Późniejszy podział tego gruntu na mniejsze działki w celu ich sprzedaży, nie ma. [więcej]