Podatki


30.12.2020 18:01

Ulga mieszkaniowa: budynek letniskowy uprawnia do zwolnienia z PIT

Celem mieszkaniowym jest m. zakup gruntu pod budowę oraz budynku mieszkalnego mającego za zadanie zaspokoić potrzeby mieszkaniowe podatnika. [więcej]


29.12.2020 18:01

Zakres czynności objętych podatkiem od czynność cywilnoprawnych

Jak sama nazwa wskazuje, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wiąże odpowiednie skutku podatkowe z wybranymi czynnościami. [więcej]29.12.2020 18:01

Sprzedaż paragonowa: korekta oczywistych pomyłek w PIT

Gdy błędnie zawyżony przychód wynika z nieprawidłowo wystawionego paragonu, czyli zdarzenia pierwotnego, istniejącego już w momencie. [więcej]


29.12.2020 18:01

Terminy rozliczeń PIT za 2020 r.

Czy PIT-a za 2020 rok będzie można złożyć już 2 stycznia 2021 r. ? Teoretycznie tak, ale praktycznie wywoła on takie same skutki jak PIT. [więcej]


28.12.2020 18:01

Dotacja do ceny towaru: nie zawsze trzeba wykazać VAT

Dotacje wpływające bezpośrednio na cenę sprzedawanego towaru wchodzą do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Trzeba jednak. [więcej]


28.12.2020 13:01

Samochody służbowe: Od firmowego paliwa nie ma dodatkowego podatku

Maksymalnie 250 zł bądź 400 zł (w zależności pod pojemności skokowej silnika) - taki przychód wykazuje pracownikowi pracodawca. [więcej]


28.12.2020 13:01

Dotacja to ceny towaru: nie zawsze trzeba wykazać VAT

Dotacje wpływające bezpośrednio na cenę sprzedawanego towaru wchodzą do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Trzeba jednak. [więcej]


27.12.2020 13:01

Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych

Nie wszystkie podejmowane decyzje inwestycyjne są trafne. Przedsiębiorcy często dokonują zaniechania już rozpoczętej inwestycji. Ponoszone na. [więcej]


26.12.2020 13:01

Kiedy sprzedaż firmowej nieruchomości z podatkiem dochodowym?

Sprzedaż nieruchomości poza działalnością gospodarczą może niekiedy nie generować przychodu podatkowego (gdy następuje po upływie 5 lat. [więcej]


24.12.2020 18:01

Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

Przy sprzedaży wierzytelności powstała z tego tytułu strata może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Powstaje tutaj jednak. [więcej]