Podatki


21.09.2017 13:00

Umowa pożyczki pomiędzy wspólnikiem a spółką osobową

Pożyczenie prywatnych pieniędzy spółce osobowej, w której jest się wspólnikiem, niesie negatywne konsekwencje podatkowe. Odsetek od tej. [więcej]


20.09.2017 18:00

Obrót ziemią rolną w podatku dochodowym

Jeżeli sprzedawane grunty stanowią użytki rolne, tworzą gospodarstwo rolne bądź są jego częścią składową, a sprzedaż dotyczy całego. [więcej]


19.09.2017 18:00

Podatek VAT: liczymy marżę przy zakupie/sprzedaży towarów używanych

Przy liczeniu marży na potrzeby VAT od otrzymanej ceny sprzedaży należy wydatki związane z zakupem, ale przekazane poprzedniemu sprzedawcy, a. [więcej]


19.09.2017 18:00

Darowizna samochodu osobowego na otwarcie firmy

Co do zasady amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie nie jest kosztem uzyskania przychodu. Wyjątkiem są te środki trwałe,. [więcej]


19.09.2017 18:00

Zagraniczne usługi około-budowlane bez podatku u źródła

Podatkiem u źródła obarczone są m. usługi doradcze, zarządzania czy kontroli jak też inne o podobnym charakterze. W katalogu tym nie. [więcej]


18.09.2017 18:00

Sprzedaż mieszkania: spłata kredytu jako koszt uzyskania przychodu?

Spłacany kredyt może być kosztem uzyskania przychodu sprzedawanego mieszkania ale w przypadku, gdy w zamian za jego spłatę nabyliśmy udział. [więcej]


18.09.2017 8:00

Zwrot VAT na materiały budowlane w trakcie budowy domu?

Młodzi przy budowie pierwszego mieszkania mogą obecnie ubiegać się o zwrot części podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów. [więcej]


15.09.2017 13:00

Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

Pomimo, że wypłaty wynagrodzenia dokona już spółka przekształcona, to gdy to jest wypłacone w terminie i dotyczy okresu, kiedy. [więcej]


15.09.2017 13:00

Przewrót w VAT: odliczenie podatku od usług gastronomicznych i hotelowych

Ustawa o VAT zabrania odliczania tego podatku od usług gastronomicznych i hotelowych. Zdaniem NSA jednakże zakaz ten ma zastosowanie jedynie. [więcej]


14.09.2017 18:00

Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

Usługi budowlane korzystają z preferencyjnej stawki ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 5,5%. Czym jednak są roboty budowlane? Jak szeroko. [więcej]