Podatki


25.04.2018 18:00

Kiedy dochodzi do przedawnienia straty podatkowej?

Strata podatkowa nie jest zobowiązaniem podatkowym. Nie stosuje się zatem do niej przedawnienia. Nie oznacza to jednak, że fiskus bez. [więcej]


25.04.2018 18:00

Obrót wirtualną walutą (bitcoin) w ramach działalności gospodarczej

Podatnik może wnieść prywatny majątek do prowadzonej firmy. W momencie takiego przekazania jednak staje się on majątkiem firmowym. [więcej]24.04.2018 13:00

Automatyczny System Eksportu ma problemy z komunikatem IE 599

W ubiegłym roku nastąpiła rozbudowa środowiska obsługi elektronicznej operacji wywozowych. Zmieniono system ECS na AES, co skutkowało . [więcej]


24.04.2018 13:00

Kiedy sprzedaż lokalu zwolniona z VAT i bez korekty podatku?

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Tego nie trzeba wykazywać, jeżeli owa sprzedaż miała. [więcej]


24.04.2018 13:00

Rozliczenie podatku dochodowego za 2017 r. - praktyczne informacje

Rocznego PIT-a można dostarczyć do skarbówki osobiście, wysłać pocztą bądź wysłać elektronicznie. Coraz częściej korzystamy z tej. [więcej]


23.04.2018 18:00

Darowizny, 500+ czyli o czym pamiętać przy rozliczaniu PIT za 2017 r.?

Do 30 kwietnia 2018 r. należy rozliczyć się z dochodów za rok 2017. W rocznym PIT można odliczyć poczynione w trakcie roku darowizny. [więcej]


23.04.2018 18:00

Odwrotne obciążenie w VAT: jednolita gospodarczo transakcja

Jeżeli na dostawę elektroniki z kontrahentem nie zawarto żadnych umów, a te są realizowane na podstawie pojedynczych zamówień, to te. [więcej]


23.04.2018 8:00

Bitcoin a podatek PCC - czy coś naprawdę się zmieni?

Każda wymiana kryptowalut oznacza 1% podatek od czynności cywilnoprawnych. Tak uznał resort finansów. Jest to bowiem zamiana praw majątkowych,. [więcej]


20.04.2018 18:00

Wystawienie faktury VAT sprzedaży dla dwóch nabywców

Czy na fakturze można wskazać dane więcej niż jednego nabywcy? Prawo cywilne dopuszcza zakup rzeczy na współwłasność, a przepisy. [więcej]


20.04.2018 13:00

Przy sprzedaży nieruchomości nie ustala się kosztów szacunkowo

W kosztach uzyskania przychodu sprzedaży nieruchomości można uwzględnić jedynie rzeczywiście poniesione wydatki na jej nabycie. Koszt ten nie. [więcej]