Podatki


26.01.2018 18:00

Spłata zachowku w naturze z podatkiem dochodowym?

Musisz wypłacić zachowek i w związku z tym, aby zwolnić się z tego obowiązku postanowiłeś przekazać ubiegającemu się o to świadczenie. [więcej]


26.01.2018 18:00

Darowizny na cele pożytku publicznego w rozliczeniu PIT 2017

Działalność charytatywna jest przez ustawodawcę premiowana. Ci, którzy ją wspierają, mogą wartość przekazanych darowizn odliczyć od. [więcej]25.01.2018 18:00

Polska rezydencja podatkowa: czy można ją skutecznie utracić?

Rezydencja podatkowa określa, gdzie należy rozliczać się z całości uzyskanych dochodów. Jej definicja znajduje się w ustawie o podatku. [więcej]


25.01.2018 18:00

TSUE: przeniesienie siedziby spółki poza Polskę bez zapłaty podatku

Polski kodeks spółek handlowych, w przypadku przeniesienia siedziby spółki za granicę, wymaga jej formalnej likwidacji w Polsce, a z tym. [więcej]


25.01.2018 18:00

Opłaty parkingowe w limicie kilometrówki samochodu osobowego

Wykorzystując w firmie samochód osobowy nienależący do majątku przedsiębiorstwa trzeba pamiętać, że wartość wydatków ponoszonych na. [więcej]


24.01.2018 18:00

Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2017 r.

Wsparcie w zakresie działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła może zostać rozliczone w rocznym PIT, mimo że w ustawach podatkowych. [więcej]


24.01.2018 18:00

Leasing operacyjny i finansowy - jak rozliczać każdy z nich?

Korzystając z finansowania zakupu samochodu leasingiem należy pamiętać o zasadach rozliczania takiej umowy. Przy leasingu finansowym samochód. [więcej]


24.01.2018 18:00

Kiedy niższa stawka CIT dla spółki z o.o.?

W przypadku nowych spółek ustawodawca wymaga odpowiedniego ich powstania, aby mogły one od samego początku stosować obniżoną stawkę CIT. [więcej]


23.01.2018 18:00

Ulga prorodzinna: dochody dziecka czyli co z kwotą wolną od podatku

Kwota wolna od podatku nam rośnie. Niestety limit dochodów dziecka, aby to dało prawo do preferencji podatkowych - pozostaje na stałym i starym. [więcej]


23.01.2018 18:00

Jak Google nie płaci podatków czyli otwarcie spółki w Irlandii

Irlandia przyciąga inwestorów poprzez uproszczenia systemu podatkowego jak też niskie podatki i zwolnienia dla nowych firm. I tak stawka CIT. [więcej]