Podatki


08.01.2021 18:01

Odliczenie strat z lat ubiegłych w PIT za 2020 r.

Przede wszystkim przedsiębiorcy mogą to grupa podatników uprawnionych do rozliczania strat podatkowych z lat wcześniejszych. Rok 2020 pod tym. [więcej]


07.01.2021 18:01

Dochody małoletnich dzieci w PIT (rodziców) za 2020 r.

Dziecko małoletnie nie może złożyć PIT-a samodzielnie. W obowiązku tym muszą go wyręczyć rodziców. Dochody takich dzieci, w zależności. [więcej]07.01.2021 18:01

Środki transportu: Rolnik zapłaci VAT od kombajnu z UE

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu, który ma być w kraju rejestrowany bądź użytkowany, sposób rozliczenia VAT nie. [więcej]


06.01.2021 18:01

Mały ZUS plus w 2021 roku

Twoje przychody w 2020 r. z prowadzonej firmy nie przekroczyły 120 000 zł? Możesz ubiegać się o płacenie niższego ZUS. "Promocja" ta jednak. [więcej]


05.01.2021 18:01

Czynności udzielania pożyczek są opodatkowane VAT

Działalność finansowa polegająca na udzielaniu odpłatnych pożyczek jest działalnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. [więcej]


05.01.2021 18:01

Tarcza antykryzysowa 6.0: kto skorzysta ze wsparcia z ZUS?

Zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe - to rozwiązania, które wprowadziła w życie tarcza. [więcej]


02.01.2021 13:01

Kary umowne: opóźnienie w wykonaniu umowy jest kosztem podatkowym

Wybranych płaconych kar umownych, mimo że związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ustawodawca nie pozwala zaliczać do kosztów. [więcej]


31.12.2020 18:01

COVID-19: dopłaty do pensji z podatkiem dochodowym

Dopłata do pensji otrzymana w związku z tarczą antykryzysową nie została wyłączona z przychodów podatkowych. Nie jest zatem neutralna. [więcej]


30.12.2020 18:01

Prognozy 2021. Zmiany w podatkach pogorszą konkurencyjność polskich firm

Z jednej strony zamknięcie gospodarki przez pandemię Covid-19, z drugiej zmiany w przepisach podatkowych, których zadaniem jest zwiększanie. [więcej]


30.12.2020 18:01

Usługi elektroniczne: opodatkowanie podatkiem VAT

Rozliczanie tzw. usług elektronicznych (a więc niewymagających dużego wkładu ze strony człowieka, za pośrednictwem środków komunikacji. [więcej]