Podatki


24.06.2020 13:00

Likwidacja firmy: "wycena" majątku w PIT

Likwidujesz firmę? Pamiętaj, że na potrzeby PIT musisz sporządzić wykaz składników majątku pozostałych na dzień likwidacji. W wykazie tym. [więcej]


23.06.2020 13:01

Sprzedaż budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Sprzedaż środków trwałych firmy należy doliczyć do przychodów z tej firmy nawet wówczas, gdy przed zbyciem zostaną z niej wyłączone. [więcej]23.06.2020 13:01

Zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników

Zwolnienie z zapłaty składek ZUS nie stanowi dla płatnika przychodu podatkowego. Niemniej niezapłacone składki nie trafią do kosztów jego. [więcej]


22.06.2020 18:00

Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe w PIT i PKPiR

Przedsiębiorca, u którego wystąpił przestój w prowadzeniu firmy spowodowany COVID-19 i któremu spadły z tego tytułu obroty, może ubiegać. [więcej]


22.06.2020 18:00

Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

W takim zakresie, w jakim dokonywane zakupy służą działalności opodatkowanej, nabywca może odliczyć od nich podatek naliczony. [więcej]


19.06.2020 18:00

Czy do paragonu z NIP można wystawić pełną fakturę VAT?

Gdy paragon fiskalny opiewa na wartość nieprzekraczającą 450 zł i zawiera NIP nabywcy, stanowi fakturę uproszczoną, do której nie należy. [więcej]


19.06.2020 18:00

Podróż służbowa: wypłacona delegacja w kosztach podatkowych

Diety i ryczałty za podróż służbową stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy i tak też powinien je rozliczać pracodawca w. [więcej]


18.06.2020 18:00

Tarcza antykryzysowa 4.0: kontrola firmy na nowych zasadach

Obecnie procedowana tarcza antykryzysowa (4. rozszerzyć zasady kontroli przedsiębiorców o kontrolę zdalną (za pomocą tradycyjnej. [więcej]


18.06.2020 18:00

Niższa stawka VAT na trwałe zabudowy meblowe w budynkach mieszkalnych

fiskus wydał interpretację ogólną, w której to jak najbardziej chciał ograniczyć prawo stosowania obniżonej stawki VAT do. [więcej]


18.06.2020 18:00

Ulga na zakup kas fiskalnych online w branży gastronomicznej

Podatnicy, którzy z uwagi na rodzaj prowadzonych firm, są zmuszeni do wymiany starych kas fiskalnych na nowe urządzenia online, są też. [więcej]