Podatki


20.04.2017 13:00

Strata podatkowa gdy likwidacja działalności

Strata podatkowa występuje wtedy, gdy koszty uzyskania przychodu poniesione w danym roku przewyższają osiągnięty przychód. Stratę taką. [więcej]


20.04.2017 13:00

Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

Posiadając walutowe konto PayPal należy pamiętać, że przy ich wypłacie i przewalutowaniu konieczne jest rozliczenie różnic kursowych. [więcej]


20.04.2017 13:00

Kto jest uprawniony do ulgi prorodzinnej (na dzieci)?

Prawo do ulgi dają dzieci. Te muszą być w odpowiednim wieku, uczyć się, nie zarabiać jak też nie powinny uzyskiwać innych dochodów (co do. [więcej]


19.04.2017 18:00

Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek

Kwota wolna od podatku na poziomie 6,6 tys. zł jest dostępna tylko dla nielicznych. Dla większej części społeczeństwa nadal wynosi ona ok. [więcej]


19.04.2017 18:00

Odwrotne obciążenie na usługi budowlane: odliczenie VAT naliczonego

Obecnie od usług budowlanych VAT należny z reguły rozlicza nie usługodawca, a usługobiorca, na zasadzie odwrotnego obciążenia. Podatek ten z. [więcej]


19.04.2017 18:00

Płatność na cudze konto bankowe w kosztach podatkowych

Zapłata za zakupiony towar na konto bankowe innej osoby aniżeli sprzedawca, nie pozbawia nabywcy kosztów, nawet gdy transakcja przekracza 15. [więcej]


18.04.2017 18:00

Ulga na złe długi przy odwróconym VAT na towary i usługi

Odwrotne obciążenie polega na tym, że VAT od danej transakcji rozlicza nie sprzedawca, a nabywca. Ustawodawca mechanizm ten stosuje do coraz. [więcej]


18.04.2017 18:00

Zaliczanie do kosztów podatkowych umorzonych wierzytelności

Wierzytelności, które trafiły do przychodów, a nie zostały zapłacone, można w określonych przypadkach zaliczyć do kosztów uzyskania. [więcej]


18.04.2017 8:00

Ulga mieszkaniowa na działkę budowlaną

Zakup działki pod budowę za pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, pozwala je zwolnić z podatku dochodowego. Działka jest. [więcej]


16.04.2017 13:00

Ulga prorodzinna a związek małżeński i praca dziecka

Ulga na dzieci pełnoletnie nie przysługuje, gdy ich dochody przekroczą kwotę wolną od podatku. Nie ma tutaj znaczenia to, w której części. [więcej]