Podatki


31.08.2017 18:00

Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

Zleceniobiorca, za którego płatnik zapłacił zaległe składki ZUS (do poboru których był zobowiązany), nie ma z tego tytułu przychodu. [więcej]


31.08.2017 18:00

Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

Zleceniobiorca, za którego płatnik zapłacił zaległe składki ZUS (do poboru których był zobowiązany), nie ma z tego tytułu przychodu. [więcej]


31.08.2017 18:00

Spadek i zasiedzenie nieruchomości: fiskus chce podatek 2 razy

Co zrobić, gdy okaże się, że odziedziczoną nieruchomość, od której to zapłacono już podatek od spadku, nabyło się jeszcze przed. [więcej]


31.08.2017 18:00

Spadek i zasiedzenie nieruchomości: fiskus chce podatek 2 razy

Co zrobić, gdy okaże się, że odziedziczoną nieruchomość, od której to zapłacono już podatek od spadku, nabyło się jeszcze przed. [więcej]


30.08.2017 18:00

Ponoszenie za pracownika opłat za parking nie jest kosztem firmy

To pracownik musi sobie zorganizować transport do miejsca pracy jak i ewentualne miejsce parkingowe dla swojego samochodu. Gdy z obowiązku tego. [więcej]


30.08.2017 18:00

Zwrot samochodu w leasingu w podatku dochodowym

Gdy leasingobiorca zwraca samochód leasingodawcy, a ten postanawia go sprzedać, uznaje go za towar handlowy. Gdy leasing był finansowy, kosztem. [więcej]


29.08.2017 18:00

Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

Aby powstały podatkowe różnice kursowe, spełnione muszą być dwa warunki: faktura musi być wystawiona w walucie obcej i jego zapłata musi. [więcej]


29.08.2017 18:00

Gdzie przelew bankowy aby darowizna była zwolniona od podatku?

Darowizna pieniędzy wśród najbliższych jest zwolniona z podatku, gdy zostanie udokumentowana przelewem bankowym. Fiskus wymaga, aby. [więcej]


29.08.2017 18:00

Podatek od źródła od biletów lotniczych kupionych u pośrednika

Zakup biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników jest obarczony podatkiem u źródła. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zakup taki zostanie. [więcej]


28.08.2017 18:00

Kiedy otrzymana zaliczka z podatkiem dochodowym?

Każdy przedsiębiorca wie, że od otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży nie zapłaci podatku dochodowego. Ta nie jest bowiem. [więcej]