Podatki


06.08.2018 13:00

Kredyt bankowy: nie każda prowizja i odsetki w koszty firmy

Prowizje i odsetki od firmowego kredytu inwestycyjnego są kosztami podatkowymi (czy to bezpośrednio rozpoznawanymi czy rozliczanymi poprzez. [więcej]


06.08.2018 13:00

Podzielona płatność VAT: wykonanie przelewu za fakturę od lipca 2018 r.

Wartość netto na jeden rachunek bankowy a podatek VAT na inny – to system podzielonej płatności, który przedsiębiorcy mogą stosować od. [więcej]06.08.2018 13:00

Decyzja podatkowa: fiskus musi podać logiczne wnioski i uzasadnienie

Fiskus w wydawanych rozstrzygnięciach musi podać nie tylko informację o swojej decyzji, ale także argumenty za tym przemawiające. [więcej]


03.08.2018 18:00

Fiskus kwestionuje zwrot akcyzy na eksportowe samochody

Aby nabyty w Polsce samochód mógł wyjechać za granicę na własnych kołach, musi zostać zarejestrowany. Podatnicy dokonują w związku z tym. [więcej]


03.08.2018 18:00

Usługi projektowe z 8% stawką VAT?

Twórcy otrzymujący honorarium za dysponowanie swoimi prawami autorskimi (czyli za ich przenoszenie, udzielanie licencji itp. ) naliczają od niego. [więcej]


02.08.2018 13:00

Członek zarządu odpowiada majątkiem za długi podatkowe spółki z o.o.

Co do zasady spółka z o. , jako osoba prawna, odpowiada swoim majątkiem za długi, w tym podatkowe. Jeżeli jednak na zaspokojenie zobowiązań. [więcej]


02.08.2018 13:00

Ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, otrzymujących rentę socjalną, nie ma znaczenia ich wiek oraz wartość zarobków przy ustalaniu prawa do. [więcej]


01.08.2018 13:00

Elektroniczna dokumentacja podatnika zamiast papierowej

Fiskus musi iść z duchem czasu, choć ciężko mu się do tego przyzwyczaić. Przekonał się o tym organ administracji miejscowej, który. [więcej]


01.08.2018 13:00

Alimenty dla żony bez podatku dochodowego

Alimenty w wysokości 700 zł na żonę ponad ten miesięczny limit podlegają opodatkowaniu. Należy jednak odróżnić alimenty od przyznanych. [więcej]


30.07.2018 18:00

Działalność nierejestrowa na świadczenie usług dla firmy małżonka

Żona może pracować w firmie męża i uzyskiwać za tę pracę wynagrodzenia. Mąż jednak, mimo że od pensji takiej będzie musiał obliczyć i. [więcej]