Aktualności Finanse - Portal Finansowy

Podatki


27.11.2017 13:00

Usługi i dostawy ciągłe w podatku VAT: nowe podejście

Ostatnio sądy administracyjne zmieniły podejście co do zasad określania usług ciągłych. Wcześniej bowiem dominował pogląd, że z takimi. [więcej]


24.11.2017 13:00

Nowe zasady rozliczania strat podatkowych, ulgi na złe długi

Szykują się istotne zmiany w podatkach w ramach pakietu uproszczeń dla przedsiębiorców. W podatkach dochodowych ma się pojawić ulga na złe. [więcej]


24.11.2017 13:00

Udzielanie pożyczek: brak zmian w KRS a podatek VAT

Udzielanie przez podatnika VAT pożyczki należy traktować jako czynność podlegającą opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości oraz. [więcej]


23.11.2017 18:00

Obowiązek podatkowy od usług z odwróconym VAT

Przy usługach budowlanych moment powstania obowiązku podatkowego jest ustalany w sposób szczególny. Jest to bowiem co do zasady dzień. [więcej]


23.11.2017 18:00

Narzędzia ochrony podatnika w Ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa przewiduje szereg rozwiązań, które mają za zadanie chronić podatników przed zawiłościami prawa podatkowego. [więcej]


23.11.2017 18:00

Szacowana wartość początkowa środka trwałego

W przypadku zakupu nieukończonej budowy, wydatki związane z jej modernizacją i ukończeniem stanowią wydatki na wytworzenie środka trwałego,. [więcej]


22.11.2017 18:00

Podatek dochodowy od nieruchomości czyli zmiany w CIT 2018

Resort finansów po rewolucji w VAT bierze się za podatek dochodowy od osób prawnych. Tutaj chce wyodrębnić kolejne źródło przychodów:. [więcej]


22.11.2017 18:00

Jak wyliczyć limit zwolnienia z kasy fiskalnej?

Każdy podatnik VAT, nawet zwolniony, gdy dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, powinien posiadać kasę. [więcej]


22.11.2017 18:00

Utracone wadium nie może być kosztem uzyskania przychodu

Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów podatkowych, musi spełniać ich definicję. Musi zatem zostać poniesiony w związku z. [więcej]


21.11.2017 18:00

Brak podatku u źródła przy zagranicznych pośrednikach handlowych

Usługi badania rynku czy reklamowe jak też inne usługi o podobnych charakterze są objęte podatkiem u źródła, gdy te świadczy podmiot. [więcej]