Podatki


06.07.2020 13:00

Zwolnienie z podatku u źródła od dywidendy a należyta staranność

Wypłata należności na rzecz podmiotów zagranicznych z wybranych tytułów (np. należności licencyjne, prawa autorskie, odsetki, dywidendy). [więcej]


02.07.2020 13:00

Prawo do odliczenia VAT z faktur elektronicznych

W dobie cyfryzacji coraz więcej dokumentów papierowych zastępują te w formie elektronicznej. Powyższe dotyczy też dziedzin podatkowych, w tym. [więcej]01.07.2020 13:01

Matryca stawek VAT czyli wyższy VAT na owoce morza

Z początkiem lipca 2020 r. ma miejsce bardzo istotna zmiana przepisów VAT. W życie wchodzi bowiem matryca stawek VAT, która przyporządkowuje. [więcej]


30.06.2020 13:00

Ordynacja podatkowa: rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

In dubio pro tributario, czyli rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, to zasada, która trafiła do Ordynacji podatkowej z początkiem. [więcej]


29.06.2020 13:00

Rozliczanie VAT przez małego podatnika korzystającego z metody kasowej

Ogólna zasada w podatku od towarów i usług mówi, że VAT od sprzedaży należy wykazać w momencie dostawy towaru czy wykonania usługi. [więcej]


26.06.2020 13:00

Ulga rehabilitacyjna tylko na leki przepisane przez lekarza specjalistę

Dzięki uldze rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne w rocznym PIT mogą m. odliczyć wydatki na leki. Które konkretnie? – te przepisane. [więcej]


26.06.2020 13:00

Epidemia COVID-19: Termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Trzy miesiące od dnia bilansowego - tyle czasu jednostki mają na sporządzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok. W kolejnych trzech. [więcej]


25.06.2020 13:00

Zasady i tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowej

Kontrole przeprowadzają nie tylko pracownicy urzędów skarbowych, ale też pracownicy urzędów celno-skarbowych, którzy mają dużo szersze. [więcej]


25.06.2020 13:00

Pobór podatku od niemieckiej emerytury

W informacji PIT-11 nie ujmuje się dochodów wyłączonych z opodatkowania. Stąd nie należy w nim wykazywać wypłacanej niemieckiej emerytury w. [więcej]


24.06.2020 13:00

Wznowienie postępowania podatkowego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Gdy Trybunał Konstytucyjny stwierdzi niezgodność przepisu ustawy podatkowej z Konstytucją lub umową międzynarodową, podatnicy mogą. [więcej]