Podatki


04.10.2019 18:00

Majątek wspólny może darować jeden z małżonków

To że jeden z małżonków wyraża zgodę na przekazanie darowizny przez drugiego nie oznacza automatycznie, że ten pierwszy staje się stroną. [więcej]


03.10.2019 18:00

Rachunek rozliczeniowy firmy: podpowiadamy jak stosować przepisy

Na białej liście podatników znajdują się m. związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rachunki bankowe firmy, które zostały. [więcej]03.10.2019 18:00

Stawka ryczałtu ewidencjonowanego na pośrednictwo w sprzedaży

Pośrednictwo w sprzedaży stolarki budowlanej nie jest świadczeniem usług budowlanych. Nie jest to także handel. W rezultacie usług takich nie. [więcej]


03.10.2019 18:00

Wycena mieszkania na potrzeby amortyzacji w firmie

Czy możliwe jest ustalenie wartości początkowej mieszkania wprowadzonego do firmy w cenach rynkowych? Tak, ale tylko wówczas, gdy podatnik nie. [więcej]


02.10.2019 13:00

Podatek u źródła od odsetek: daniny niekiedy można uniknąć

Odsetki od zaciągniętych pożyczek od zagranicznych podmiotów podlegają podatkowi u źródła. Ten może jednak nie wystąpić, gdy pomiędzy. [więcej]


02.10.2019 13:00

Darowizna na konto przedstawiciela ustawowego zwolniona z podatku?

Darowizna pieniężna w najbliższej rodzinie korzysta ze zwolnienia z podatku pod warunkiem, że nastąpi na konto bankowe obdarowanego oraz. [więcej]


01.10.2019 18:00

Wirtualna waluta: starej straty podatkowej nie odliczysz

przyniósł zmiany w zasadzie opodatkowania obrotu wirtualną walutą. Zmiana to polegała m. na zaliczaniu uzyskiwanych z tego. [więcej]


01.10.2019 18:00

Odwrotne obciążenie: spóźniona faktura nie wpływa na rozliczenie VAT?

W przypadku odwrotnego obciążenia, VAT należy od takiej transakcji rozlicza nie sprzedawca, a nabywca. Musi tego dokonać w rozliczeniu za. [więcej]


01.10.2019 18:00

Sprzedaż rozpoczętej budowy domu poza podatkiem VAT

Rozporządzanie majątkiem osobistym podatnika (w tym także jego sprzedaż), nie mieści się w zakresie ustawy o VAT, w związku z czym nie. [więcej]


30.09.2019 18:00

Niższa stawka PIT od 1 października

17,75%, a od 2020 r. 17% - tyle będzie wynosiła stawka PIT przewidziana w pierwszym przedziale skali podatkowej. To skutki wprowadzenia w życie. [więcej]