Podatki


30.12.2019 18:00

Ryczałt ewidencjonowany: podatek tylko od czynszu najmu

Określona w umowie najmu wysokość czynszu stanowi dla wynajmującego przysporzenie majątkowe, a co za tym idzie - generuje po jego stronie. [więcej]


27.12.2019 18:00

Kara umowna za opóźnienia a koszty podatkowe

Ustawodawca wyłącza z kosztów podatkowych niektóre kary umowne płacone w związku z nienależytym wywiązaniem się z kontraktu czy umowy. [więcej]27.12.2019 18:00

Podróż służbową taksówką? Pracownik zapłaci podatek

Czy pracownicy miejscowi są dyskryminowani w przypadku podróży służbowych w stosunku do pracowników dojeżdżających? Z jednej z ostatnich. [więcej]


26.12.2019 13:00

Wydawanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

W przypadku niepewności co do stosowania przepisów prawa podatkowego, podatnik może wystąpić do fiskusa o wydanie interpretacji podatkowej. [więcej]


25.12.2019 8:00

Samochód służbowy udostępniony pracownikowi w kosztach podatkowych

Dla CIT nie ma znaczenia, czy spółka udostępnia firmowe samochody swoim pracownikom do celów prywatnych odpłatnie czy też nieodpłatnie. [więcej]


24.12.2019 13:00

Kiedy karty prepaid na posiłki profilaktyczne zwolnione z PIT?

Wybranym grupom pracowników pracodawca jest obowiązany zapewnić posiłki profilaktyczne w miejscu pracy. Jeżeli nie jest to możliwe,. [więcej]


24.12.2019 13:00

Likwidacja zakupionego budynku w kosztach podatkowych

Zakupiony budynek nienadający się do użytku z uwagi na zły stan techniczny, nie spełnia definicji środka trwałego. W przypadku jego. [więcej]


23.12.2019 13:00

Ordynacja podatkowa: kto odpowiada za zaległości podatkowe spółek?

Spółka jawna, partnerska, komandytowa, a może z o. bądź akcyjna? Każda z nich ma swoje odrębne cechy. Odpowiedzialność wspólników jest. [więcej]


23.12.2019 13:00

Prywatna sprzedaż firmowego samochodu osobowego w PIT

Dla PIT nie ma znaczenia, czy w ramach zawartej umowy leasingu operacyjnego samochód służył działalności gospodarczej czy też celom. [więcej]


23.12.2019 8:00

Ordynacja podatkowa: ujawnienie tajemnicy skarbowej

Dane przekazywane przez podatników, płatników czy inkasentów organom podatkowym, są objęte tajemnicą skarbową. Oznacza to, że osoba. [więcej]