Podatki


01.02.2017 13:00

Płatność gotówką i koszty podatkowe: transakcja zdaniem fiskusa

Mamy pierwsze wyjaśnienia fiskusa, jak rozumieć pojęcie transakcji na potrzeby zaliczania do kosztów płatności gotówkowych. Niestety z. [więcej]


31.01.2017 18:00

Istota ulgi abolicyjnej w PIT za 2016 r.

Dzięki uldze abolicyjnej następuje zrównanie obciążeń podatkowych Polaków pracujących za granicą - przynajmniej w teorii. W praktyce. [więcej]


31.01.2017 18:00

Tylko niezawinione kary umowne są kosztami podatkowymi

16 ustawy o CIT zawiera katalog wydatków, których nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wśród nich znalazły się. [więcej]


30.01.2017 18:00

Wybór sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy w 2017 r.

Do 20 lutego 2017 r. przedsiębiorcy muszą określić się, w jaki sposób będą regulować zaliczki na podatek dochodowy. Większość z nich ma. [więcej]


30.01.2017 18:00

Pracownik z Ukrainy: zaliczka na podatek dochodowy

Wynagrodzenie za wykonywaną w Polsce przez obcokrajowców pracę jest tutaj opodatkowane. Gdy strony umowy łączy stosunek pracy, zakład pracy,. [więcej]


30.01.2017 18:00

Remont mieszkania na wynajem jako koszty uzyskania przychodu?

Nie można uznać za środek trwały składnika majątku, który nie jest kompletny i zdatny do użytku. I tak mieszkanie kupione w stanie. [więcej]


29.01.2017 13:00

Refundacja z PFRON nie jest opodatkowana VAT

Otrzymane dofinansowania, zewnętrzne subwencje, dotacje czy refundacje wchodzą do podstawy opodatkowania VAT, ale tylko wówczas, gdy. [więcej]


27.01.2017 18:00

Usługi podwykonawców w księdze przychodów i rozchodów

Towary i materiały - to one powinny być ujmowane w kolumnie 10 księgi przychodów i rozchodów. A co z usługami zewnętrznymi wykorzystywanymi. [więcej]


27.01.2017 18:00

Sprzedaż przez rolnika gruntu budowlanego w podatku VAT

Rolnik, który sprzedaje swój grunt wchodzący do gospodarstwa, ale budowlany, nie zapłaci z tego tytułu VAT. Nie jest bowiem w takim zakresie. [więcej]


27.01.2017 13:00

Odliczenie składek ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym

Ryczałtowiec może podstawę opodatkowania obniżyć o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, zaś sam podatek o zapłacone składki na. [więcej]