Podatki


29.03.2017 18:00

Wynajem nieruchomości poza granicami Polski w podatku VAT

Usługi w VAT co do zasady są opodatkowane w tym kraju, w którym znajduje się ich nabywca. Jeżeli usługi świadczy podmiot zagraniczny, VAT od. [więcej]


29.03.2017 18:00

Podatek od darowizny: Przyrodni brat to najbliższa rodzina

Najbliższa rodzina jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. W kręgu takich osób mieści się m. rodzeństwo, w tym także przyrodnie. [więcej]


28.03.2017 18:00

Cesja (przejęcie) umowy leasingu operacyjnego w podatku dochodowym

Cesja umowy leasingu będzie traktowana jako kontynuacja wcześniej zawartej umowy, gdy zmieni się jedynie strona tej umowy - z reguły w postaci. [więcej]


28.03.2017 18:00

Odliczenie zakupu telewizora w PIT za 2016 rok

Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczać osobom niepełnosprawnym szereg wydatków związanych z tą niepełnosprawnością. Czy wśród nich. [więcej]


28.03.2017 18:00

Zgłoszenie darowizny w urzędzie zwalnia z podatku

Gdy brat daruje pieniądze siostrze, ta nie musi od nich płacić podatku. Zwolnienie ma zastosowanie jednakże wówczas, gdy darowizna zostanie. [więcej]


27.03.2017 13:00

Sprzedaż rodzinnego ogródka działkowego w podatku dochodowym

Podatnik ma jedynie prawo do korzystania z rodzinnego ogródka działkowego. Ten nie stanowi jednakże jego własności - podobnie jak i. [więcej]


24.03.2017 13:00

Rolnik ryczałtowy nie musi mieć gospodarstwa rolnego

Rolnicy ryczałtowi przy sprzedaży swoich produktów rolnych oraz świadczeniu usług rolniczych są zwolnieni z VAT. Przepisy prawo do zwolnienia. [więcej]


23.03.2017 18:00

Stare usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem w VAT?

Podatnik, który rozpoczął świadczenie usługi budowlanej jeszcze w starym roku, zaś zakończył ją w już w roku 2017, powinien dokonać jej. [więcej]


23.03.2017 18:00

Pojęcie transakcji przy umowach o współpracy/ramowych

Zawarta umowa, która nie określa wartości i terminów dostaw, jest umową ramową, której nie należy traktować jak zawarcie transakcji. [więcej]


22.03.2017 18:00

Różnice kursowe: jak ująć w księdze przychodów i rozchodów?

Różnice kursowe powstają wówczas, gdy transakcje zawierane w walutach obcych tak też są regulowane, zaś do faktury i zapłaty stosujemy. [więcej]