Podatki


29.06.2017 18:00

Zaoszczędzona prowizja bankowa nie jest przychodem w CIT

Kiedy mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem? Gdy jeden podmiot uzyskuje korzyść kosztem majątku innego podmiotu. Trudno za takie. [więcej]


28.06.2017 18:00

Odwrotne obciążenie: obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych

Moment wykazania VAT od usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia różni się od zaistniałej sytuacji. Co do zasady będzie to dzień. [więcej]


28.06.2017 18:00

Jak rozliczyć w VAT usługi sprzątania dla podmiotów zagranicznych

Usługi sprzątania nieruchomości są traktowane jako usługi na nieruchomościach. W efekcie VAT od nich należy rozliczać w kraju, w którym. [więcej]


28.06.2017 18:00

Jak zwolnić z podatku darowiznę pieniędzy od brata i jego żony?

Darowizna od brata jest zwolniona z podatku. Zwolnienie to przysługuje także wówczas, gdy darowane pieniądze pochodzą z majątku wspólnego. [więcej]


27.06.2017 15:54

Kiedy Członek Zarządu nie odpowiada za zaległości podatkowe spółki kapitałowej?

Spółka, która staje się niewypłacalna, powinna ogłosić upadłość. Obowiązek taki ciąży na jej zarządzie. Gdy członkowie zarządu nie. [więcej]


27.06.2017 15:54

Jak opodatkować cesję (sprzedaż) wierzytelności (pożyczki)?

Nie kapitały pieniężne, a prawa majątkowe. Takie źródła przychodów stanowi zakup praw do cudzej pożyczki (czyli prawo do jej egzekucji,. [więcej]


26.06.2017 18:00

Towary handlowe w księgach z miesięcznym spisem z natury?

Prowadzona ewidencja księgowa wymusza zastosowanie się do określonych standardów. I tak niewielkie firmy, prowadzące księgę podatkową mogą. [więcej]


26.06.2017 13:00

Jak sprzedać (po)leasingowy samochód bez VAT?

Samochód, który w trakcie trwania leasingu jeździł w firmie, ale w momencie wykupu służył jedynie celom prywatnym przedsiębiorcy, należy. [więcej]


26.06.2017 13:00

Szybsza skarga do sądu na interpretację podatkową

Od czerwca 2017 r. z przepisów zniknęło wzywanie organu podatkowego do usunięcia naruszenia prawa w jego rozstrzygnięciu. Obecnie podatnik,. [więcej]


25.06.2017 13:00

Zakup mieszkania od małżonka to cel mieszkaniowy - zwalnia z podatku

Cele mieszkaniowe pozwalają uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości. Ich wachlarz jest dosyć szeroki. zakup innej. [więcej]