Podatki


06.02.2017 13:00

Amortyzacja jednego środka trwałego wytworzonego z kilku innych

Gdy w wyniku połączenia kilku środków trwałych oraz nowych urządzeń, powstanie zupełnie nowy środek trwały - należy ująć go w. [więcej]


06.02.2017 13:00

500+ a zeznanie podatkowe i ulga na dzieci

rząd wprowadził nowe świadczenie dla rodziców zwane potocznie 500 plus. Dzięki niemu rodzice otrzymują na swoje dzieci z państwa. [więcej]


04.02.2017 18:00

Podatek od spadku: darowizna mieszkania a ulga mieszkaniowa

Ulga mieszkaniowa określona w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn wymaga, aby dana osoba nie posiadała innych nieruchomości. [więcej]


03.02.2017 18:00

Dodatkowe świadczenia dla pracowników w podatku dochodowym

Więksi pracodawcy (od tego roku zatrudniający co najmniej 50 pracowników; wcześniej było to 20 pracowników) muszą co do zasady tworzyć. [więcej]


03.02.2017 13:00

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym na 2017 r.

Mamy dwie zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym, które obowiązują od 2017 r. Pierwsza to wyższy limit przychodów uprawniający do tej formy. [więcej]


03.02.2017 13:00

Zapłacone odsetki w kosztach podatkowych od cudzego kredytu?

Odsetki od przejętego kredytu mogą być kosztem prowadzonej działalności gospodarczej. Warunkiem jednak jest to, że służy on firmie. [więcej]


02.02.2017 18:00

Cienka kapitalizacja wpływa na amortyzację środka trwałego

Odsetki od pożyczek zaciągniętych u podmiotów powiązanych są objęte tzw. cienką kapitalizacją, która nie pozwala zaliczać ich w pełnej. [więcej]


02.02.2017 18:00

Obowiązki informacyjne (PIT) przy likwidacji działalności gospodarczej

Likwidacja firmy, to z reguły obowiązek sporządzenia spisu z natury i zawiadomienie fiskusa o zamiarze jego przeprowadzeniu, obowiązek. [więcej]


02.02.2017 18:00

Spłata wspólnego kredytu mieszkaniowego w podatku od darowizny

Ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem tym podatkiem. W przedmiocie opodatkowania. [więcej]


01.02.2017 13:00

Zagraniczna umowa pożyczki wyłączona z podatku PCC

Umowy pożyczki zawarte pomiędzy osobami prywatnymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (są poza VAT-em). Wyjątkiem. [więcej]