Podatki


15.01.2020 13:00

Podatek od nieruchomości płacą wspólnicy a nie spółka cywilna

Co do zasady spółki, w tym nieposiadające osobowości prawnej (a więc osobowe), będące właścicielami nieruchomości (gruntów, budynków,. [więcej]


14.01.2020 13:00

Zakup ciągnika rolniczego pomiędzy rolnikami ryczałtowymi w PCC

Jedynie w sytuacji, gdy dana transakcja (zbycie ruchomości) jest objęta podatkiem VAT, w którym to może korzystać ze zwolnienia od podatku,. [więcej]14.01.2020 13:00

PIT-11 za 2019 r. do urzędu skarbowego elektronicznie do końca stycznia

Tylko miesiąc mają pracodawcy na przekazanie fiskusowi informacji o zarobkach ich pracowników. Dokumenty takie można składać wyłącznie w. [więcej]


13.01.2020 13:00

Kto odpowiada za długi podatkowe podatnika?

Przede wszystkim to podatnik odpowiada za swoje zobowiązania podatkowe. Fiskus może jednakże pociągnąć do takiej odpowiedzialności również. [więcej]


13.01.2020 13:00

Pamiętaj! Płać podatki na mikrorachunek podatkowy

W styczniu zmieniły się zasady regulowania podatków należnych fiskusowi. PIT, CIT i VAT podatnik płaci na swój indywidualny, przypisany. [więcej]


13.01.2020 13:00

Odliczenie VAT od zakupu nieruchomości w budowie

W przypadku nieruchomości wchodzących do majątku małżeńskiego, przychody z tego tytułu oraz podatek VAT może rozliczać tylko jeden z. [więcej]


13.01.2020 8:00

Hipoteka przymusowa w Ordynacji podatkowej

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym. W odróżnieniu od hipoteki umownej (zawieranej np. z bankami), podstawą ustanowienia hipoteki. [więcej]


10.01.2020 13:00

Otrzymałeś w darowiźnie dom? Stracisz prawo do zwrotu podatku

Chcesz skorzystać z ulgi i uzyskać zwrot na zwrot części wydatków związanych z budową pierwszego domu? Uważaj, aby do złożenia wniosku o. [więcej]


10.01.2020 13:00

Chaos w podatkach. Przedsiębiorcy zagubieni

Paragon jako faktura uproszczona, a może jednak dodatkowa zwykła faktura. Adnotacja o podzielonej płatności na wszelki wypadek, czy zapłaty. [więcej]


09.01.2020 13:00

Zaniedbania procesowe a uchylenie ostatecznej decyzji podatkowej

Ordynacja podatkowa przewiduje instytucję stwierdzenia nieważności decyzji, gdy ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Fiskus musi. [więcej]