Podatki


16.07.2020 13:01

Wymiana pieca węglowego na gazowy w uldze rehabilitacyjnej

Gdy niepełnosprawność dziecka wymaga całodobowej opieki i nadzoru oraz wywołuje zaburzenia rozwojowe o charakterze neurologicznym, wskutek. [więcej]


16.07.2020 13:00

Likwidacja ewidencji wyposażenia: jak ująć zakup w księdze podatkowej?

zniknęła ewidencja wyposażenia, którą musieli prowadzić przedsiębiorcy na PKPiR dla wyposażenia o wartości przekraczającej. [więcej]15.07.2020 18:00

COVID-19 a umorzenie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę

Umorzenie podatku to chyba jedna z najdalej idących i najrzadziej stosowanych ulg w spłacie podatku. I wszystko wskazuje na to, że w tym. [więcej]


15.07.2020 18:00

Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu w podatku VAT

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych bądź z rozpoczętymi budowami, podlega opodatkowaniu VAT, o ile jest dokonywana w ramach prowadzonej. [więcej]


15.07.2020 18:00

Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku zwolnione z PIT

Inne źródła - to jedno ze źródeł przychodów znajdujących się w ustawie o PIT, do którego w zasadzie można przyporządkować każde. [więcej]


14.07.2020 18:00

Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

Gdy zgodnie z zawartą umową najmu usługi mają być rozliczane w przyjętych okresach rozliczeniowych (np. miesięcznych), to na potrzeby. [więcej]


14.07.2020 18:00

Limit kosztów podatkowych a samochód osobowy w ewidencji wyposażenia

Wydatki ponoszone na wykorzystywany w działalności gospodarczej samochód osobowy są limitowane w różny sposób. Wszystko zależy od tego, czy. [więcej]


13.07.2020 18:00

Tarcza antykryzysowa: STIR czyli inwigilacja przedsiębiorców

W poszczególnych wersjach Tarczy antykryzysowej m. zadbano o pomoc finansową dla przedsiębiorców, czy to poprzez ulgi podatkowe i. [więcej]


13.07.2020 18:00

Ewidencja wyposażenia - od 2020 r. zlikwidowana

nie trzeba już prowadzić ewidencji wyposażenia firmowych składników majątku, o wartości przekraczającej 1. [więcej]


10.07.2020 18:00

Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej

Wydawane przez fiskusa decyzje podatkowe muszą mieć ściśle określone elementy. Na te składa się m. uzasadnienie faktyczne i prawne. [więcej]