Podatki


05.05.2020 18:00

Podziemny garaż czyli wysoki podatek od nieruchomości

Podatkiem od nieruchomości opodatkowane grunty, budynki a nawet budowle (służące działalności gospodarczej). Stawka podatku jest tutaj. [więcej]


05.05.2020 18:00

Zapłaciłeś składki ZUS za zleceniobiorcę? Wykaż przychód

Część składek ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy pokrywa (z tego wynagrodzenia) sam ubezpieczony, a resztę płatnik - zleceniodawca. [więcej]04.05.2020 18:00

Usługi nienazwane jako usługi zarządzania/doradcze a limitowanie kosztów

Usługi doradcze, badania rynku, zarządzania, kontroli, reklamowe czy przetwarzania danych - nie zawsze wchodzą w pełnej wartości do kosztów. [więcej]


04.05.2020 18:00

Rozliczenie podatku od dochodów z Arabii Saudyjskiej z metodą zaliczenia

To, że dana osoba wyjeżdża za granicę do pracy i będzie tam przebywać ponad 183 dni w roku nie oznacza jeszcze, że traci polską rezydencję. [więcej]


04.05.2020 8:00

Spółka cicha z zagraniczną fundacją: odsetki jak dywidenda - bez podatku?

Co do zasady wypłaty należności z dywidend za granicę są objęte podatkiem u źródła. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pieniądze te służą. [więcej]


30.04.2020 18:00

Po zamknięciu firmy przychód z najmu można opodatkować ryczałtem

Podatnik może zamknąć firmę, a należący do niej majątek (w tym nieruchomości) przenieść do majątku prywatnego. Może też takie. [więcej]


30.04.2020 18:00

Premier Morawiecki: za kryzys gospodarczy zapłacą przedsiębiorcy

Pomoc rządowa dla firm w walce ze skutkami koronawirusa w zasadzie jeszcze dobrze nie ruszyła, a fiskus powoli wystawia już za to rachunek. [więcej]


29.04.2020 18:00

Amortyzacja praw do znaku towarowego

Nie tylko środki trwałe podlegają amortyzacji ale również wartości niematerialne i prawne. Do tych zalicza się znaki towarowe, ale uwaga -. [więcej]


29.04.2020 18:00

Zaliczanie do kosztów leasingu samochodu używanego poza firmą

Ustawa o PIT nakłada pewne ograniczenia w zakresie rozpoznawania w kosztach podatkowych wydatków na zakup, leasing czy eksploatację samochodów. [więcej]


29.04.2020 18:00

Księgi podatkowe a działalność indywidualna i spółka komandytowa

To spółka komandytowa a nie jej wspólnik, jest obowiązana do prowadzenia odpowiednich urządzeń księgowych. Jeżeli dodatkowo wspólnik taki. [więcej]