Podatki


05.04.2018 18:00

Działalność gospodarcza: ułatwienia na start w opłacaniu składek ZUS

Z końcem kwietnia zaczną obowiązywać przepisy, które zmniejszą zobowiązania fiskalne nowych firm. Otóż jeżeli miesięczny przychód. [więcej]04.04.2018 18:00

Spółka na Cyprze to niższy podatek dochodowy

Cypr jest bardzo atrakcyjny podatkowo dla przedsiębiorców. Ma bowiem jedną z najniższych stawek podatku dochodowego dla spółek. Nadto jest. [więcej]


04.04.2018 18:00

Indywidualna stawka amortyzacji własnej nieruchomości

Budynek wprowadzony po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych można amortyzować indywidualną stawką amortyzacji - nawet jeżeli to. [więcej]


04.04.2018 18:00

Wydatki na samochód osobowy w uldze rehabilitacyjnej

W tym roku zmieniły się zasady rozliczania w PIT wydatków na samochód osobowy osoby niepełnosprawnej. W dalszym ciągu faktycznych wydatków. [więcej]


03.04.2018 18:00

Jak uniknąć wysokiego podatku PIT od odpraw i odszkodowań menedżerów

Z początkiem 2016 r. rzutem na taśmę do ustawy o PIT trafiły przepisy nakładające 70% podatek od odpraw i odszkodowań menedżerów, gdy. [więcej]


03.04.2018 18:00

Usługi budowlane za granicą w podatku VAT gdy podwykonawca

Usługi budowlane są zaliczane do usług na nieruchomościach, które w VAT są rozliczane w sposób szczególny. Miejscem ich opodatkowania jest. [więcej]


03.04.2018 13:00

Nieodpłatne pełnienie funkcji członka rady nadzorczej jest przychodem spółki?

Wspólnicy/akcjonariusze spółek mogą piastować w nich także określone funkcje, np. członka rady nadzorczej. Często funkcje te są pełnione. [więcej]


03.04.2018 13:00

Umowa cash poolingu w kosztach i przychodach podatkowych

Dzięki umowie cash poolingu można efektywnie zarządzać środkami finansowymi - najczęściej należącymi do spółek wchodzących do danej. [więcej]


30.03.2018 18:00

Pobyt w sanatorium w uldze rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie od dochodu m. wydatków za pobyt osoby niepełnosprawnej w sanatorium, w tym nocleg czy zabiegi. [więcej]