Podatki


14.07.2019 18:00

Ograniczenie kosztów: nie jest ważna nazwa usługi a faktyczne czynności

Odkąd w 2018 r. w ustawie o CIT znalazły się przepisy ograniczające możliwość rozliczania w kosztach podatkowych wartości wybranych usług. [więcej]


12.07.2019 18:00

Split payment będzie obowiązkowy i zastąpi odwrotne obciążenie

w polskim systemie podatkowym pojawiła się podzielona płatność. Polega ona na tym, że płacona sprzedawcy kwota netto trafia na. [więcej]12.07.2019 18:00

Podatek dochodowy od sprzedaży akcji nabytych w spadku

W przypadku nabycia akcji w drodze spadku, przy obliczaniu podatku dochodowego od ich sprzedaży można uwzględnić koszty nabycia, który. [więcej]


11.07.2019 13:00

Samochody osobowe: czyli jak fiskus zarabia podnosząc podatki firmom

Rok 2019 przyniósł istotne zmiany w zasadach rozliczania w kosztach wydatków ponoszonych na samochody. Wprowadzono ograniczenia, które dla. [więcej]


11.07.2019 13:00

Koszty windykacyjne obciążające dłużnika w podatku dochodowym

Gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą, wierzyciel może podjąć kroki związane z wyegzekwowaniem należnych mu pieniędzy. Kosztami takiej. [więcej]


11.07.2019 13:00

VAT-23 tylko na środki transportu

Tylko środki transportu, które będą przez podatnika rejestrowane bądź używane, kupione w ramach WNT, wymagają złożenia VAT-23 i. [więcej]


10.07.2019 18:00

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Z początkiem maja zostały znowelizowane przepisy w zakresie kas fiskalnych, wprowadzając urządzenia online. Ustawodawca zmienił też zasady. [więcej]


10.07.2019 18:00

Opodatkowanie VAT marża gdy kilka faktur zakupu samochodu

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania VAT marża pod uwagę bierze się cenę nabycia, czyli wszystko to, co za zbywany towar (np. samochód). [więcej]


09.07.2019 18:00

Zmiany w KKS: kary surowsze i trudniejsze do uniknięcia

Resort sprawiedliwości pracuje nad zmianami w kodeksie karnym skarbowym. Zmiany te polegają na zaostrzeniu obecnie obowiązujących kar oraz. [więcej]


09.07.2019 18:00

Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

ulga uczniowska z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została uchylona z początkiem 2014 r. Niemniej podatnicy którzy nie w. [więcej]