Podatki


22.07.2020 13:01

Domniemanie rzetelności ksiąg podatkowych

Księgi podatkowe, czyli szeroko rozumiane księgi i ewidencje, do prowadzenia których zobowiązani są podatnicy, mają szczególną moc. [więcej]


22.07.2020 13:01

Wyłączenie samochodu osobowego z firmy bez podatku VAT?

Przekazanie towaru firmowego na potrzeby własne bądź w darowiźnie, na tle podatku VAT jest traktowane tak samo jak jego sprzedaż, ale tylko. [więcej]22.07.2020 13:01

Faktury z mechanizmem podzielonej płatności w JPK_VAT

Już niedługo w JPK_VAT znajdą się nie tylko dane faktur czy innych dokumentów zakupu i sprzedaży, ale także deklaracja VAT oraz dodatkowe. [więcej]


21.07.2020 13:01

Zasada swobodnej oceny dowodów w sprawie podatkowej

Podstawowa zasada Ordynacji podatkowej wskazuje, że organ jest zobowiązany do dokonania oceny na podstawie całego zebranego materiału. [więcej]


21.07.2020 13:01

Kary umowne za spóźnione roboty budowlane poza kosztami podatkowymi

Kontrahent spóźnia się z Twoim zamówieniem, przez co Ty także masz opóźnienie, za który zamawiający naliczy Ci karę umowną? Jej. [więcej]


21.07.2020 13:00

Jak wykazać fakturę VAT RR w nowym JPK_VAT?

Od października 2020 r. znikną deklaracje VAT. Wejdą one w skład nowego JPK_VAT. [więcej]


20.07.2020 13:00

Obowiązki płatnika podatku: pełnomocnik nie wystawia PIT-11

Pełnomocnik strony, której wypłacane jest zadośćuczynienie i odsetki za zwłokę, nie jest zobowiązany do wystawienia PIT-11 tej stronie,. [więcej]


20.07.2020 13:00

0% stawka VAT a należyta staranność przy handlu zagranicznym

To, że współpracujesz z daną firmą od dłuższego czasu, a współpraca ta jest bardzo owocna, nie ma znaczenia dla fiskusa przy badaniu. [więcej]


17.07.2020 18:00

Czy fiskus może dokonać zwrotu należnego firmie podatku VAT w ratach?

Pomysły urzędników na wstrzymanie zwrotu VAT przedsiębiorcom zdają się nie mieć końca. Jeden z urzędów zwrócił spółkę tylko część. [więcej]


17.07.2020 18:00

Odliczenie VAT od zakupu mieszkania

Ustawa o VAT pozwala na odliczenie podatku naliczonego w takiej części, w jakiej dokonany zakup służy działalności opodatkowanej. [więcej]