Podatki


26.11.2019 18:00

Koszty podatkowe: eksploatacja a może ulepszenie samochodu osobowego?

Wydatki związane bieżącym używaniem firmowego samochodu osobowego są ograniczone w kosztach podatkowych. Tym stają się one jedynie w 75% ich. [więcej]


26.11.2019 18:00

Zwolnienie podmiotowe z VAT: czy akcesoria to części samochodowe?

Od września 2019 r. sprzedaż zarówno hurtowa jak i detaliczna części do pojazdów samochodowych oraz motocykli wiąże się z. [więcej]26.11.2019 18:00

Koszty uzyskania przychodu: ważna biała lista podatników VAT

Wprowadzona we wrześniu 2019 r. biała lista podatników VAT nabierze dodatkowego znaczenia z początkiem 2020 r. Wówczas to bowiem nabywca. [więcej]


25.11.2019 18:00

Kary umowne: fiskus nieprawnie pozbawia kosztów podatkowych

Wybranych kar umownych ustawodawca nie pozwala zaliczać do kosztów podatkowych. Te są jednakże enumeratywnie wymienione w ustawach o podatku. [więcej]


25.11.2019 18:00

Podatnik zwolniony z VAT a sprzedaż samochodu osobowego

Mimo że nie rozliczasz podatku VAT, bo korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, możesz być zobligowany do jego wykazania przy sprzedaży. [więcej]


25.11.2019 18:00

Studia doktoranckie w kosztach uzyskania przychodu?

Czy czesne z tytułu rozpoczęcia przewodu doktorskiego przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Jeżeli tylko wydatek taki. [więcej]


22.11.2019 18:00

Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa posługuje się pojęciem tajemnicy skarbowej, którego nie wyjaśnia. Szczegółowo określa jednak zakres takiej tajemnicy,. [więcej]


22.11.2019 18:00

Amortyzacja środków trwałych przejętych od małżonka

Mąż może przejąć do prowadzonej firmy środki trwałe, które wcześniej w swojej działalności gospodarczej wykorzystywała jego żona. [więcej]


21.11.2019 13:00

Obligatoryjna zapłata w mechanizmie podzielonej płatności

Kupujesz stal, złom, sprzęt komputerowy, wyroby węglowe, paliwa, usługi budowlane na potrzeby firmy? Pamiętaj, że od listopada 2019 r. [więcej]


21.11.2019 13:00

Gmina może dłużej dochodzić dodatkowej opłaty za parkowanie

Jeżeli korzystający z dróg publicznych nie uiści opłaty za postój swojego pojazdu w strefie płatnego parkowania, zarządca drogi może od. [więcej]