Podatki


18.03.2019 8:00

Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych

Gdy zebrany materiał w sprawie nie jest wystarczający do wydania merytorycznego orzeczenia, fiskus przeprowadzi dodatkowe postępowanie dowodowe. [więcej]


15.03.2019 13:00

Pokoje do wynajęcia dla studentów ze zwolnieniem z VAT

Wynajem nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe jest zwolniony od podatku VAT. Zasada ta ma zastosowanie także wówczas, gdy w danym. [więcej]15.03.2019 13:00

Biała lista podatników VAT: istotne zagrożenia dla firm

Jeszcze w 2019 r. Ma zostać wprowadzona biała lista podatników VAT. Pozwoli ona na sprawdzania kontrahentów w jednym miejscu. [więcej]


14.03.2019 18:00

Zmiany w stawkach VAT w 2019 r.

Resort finansów jeszcze w 2019 r. chce dokonać zmian w VAT odnoszących się do stawek tego podatku. Żywność generalnie będzie objęta. [więcej]


14.03.2019 18:00

Podatek dochodowy od budynków: limit wyłączenia z opodatkowania

Zdaniem fiskusa art. 10 ustawy o CIT, mimo że odnosi się wprost jedynie do podmiotów posiadających udziały w innych spółkach, ma. [więcej]


14.03.2019 18:00

Jak szybciej otrzymać zwrot podatku z rocznego PIT-a?

2019 rok przyniósł nową usługę – wypełnienie PIT-a przez fiskusa, z którym podatnik nie musi nic robić. Należy jednak pamiętać, że. [więcej]


13.03.2019 18:00

Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych w 2019

Rok 2019 przyniósł zmiany w zasadach opodatkowania PIT-em i CIT-em nieruchomości komercyjnych. Zmiany mają jeden cel: zwiększyć wpływy. [więcej]


13.03.2019 18:00

Data sporządzenia E-sprawozdania finansowego

sprawozdanie finansowe może zostać przekazane do KRS bądź skarbówki jedynie w formie elektronicznej. W ten sposób podpisać musi je. [więcej]


13.03.2019 18:00

Zwrot pieniędzy bez podatku PCC

Ustawa o PCC zawiera katalog czynności, które są tym podatkiem opodatkowane. W związku z tym, gdy dokonana czynność cywilnoprawna w takim. [więcej]


13.03.2019 8:00

Zamieszanie w rozliczaniu firmowych samochodów osobowych

Samochód firmowy czy prywatny? Jeżeli firmowy, to wykorzystywany wyłącznie na cele firmowe czy także inne? Czy jest do niego prowadzona. [więcej]