Podatki


21.11.2017 18:00

Brak podatku u źródła przy zagranicznych pośrednikach handlowych

Usługi badania rynku czy reklamowe jak też inne usługi o podobnych charakterze są objęte podatkiem u źródła, gdy te świadczy podmiot. [więcej]


21.11.2017 18:00

Mieszkanie dla pracownika w podatku dochodowym

Zapewniając pracownikowi mieszkanie, aby miał on bliżej do pracy, trzeba liczyć się z tym, że fiskus upomni się o daninę. [więcej]


21.11.2017 18:00

Płacenie alimentów nie uprawnia do ulgi prorodzinnej

Rodzic, aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, musi uczestniczyć w procesie wychowawczym dziecka. Ustawodawca wymaga tutaj bowiem wykonywania. [więcej]


20.11.2017 18:00

Faktura VAT nie do każdego paragonu z kasy fiskalnej

Obecnie do każdego paragonu może zostać wystawiona faktura VAT. To służy nadużyciom - faktury bowiem nie zawsze wystawiane są na tego, kto. [więcej]


20.11.2017 18:00

Problematyka indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

Polskie prawo podatkowe nie jest proste i przejrzyste. Aby się upewnić co do prawidłowości swojego postępowania w konkretnym przypadku -. [więcej]


20.11.2017 18:00

Zwolnienie z długu bez podatku dochodowego?

Nieodpłatne świadczenia również stanowią przychód w myśl ustawy o podatku dochodowym. Przykładem takich nieodpłatnych świadczeń może. [więcej]


18.11.2017 8:00

Zmiany w Ordynacji podatkowej: zaświadczenie dla kontrahenta podatnika

Dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej KAS będą traktowane jako dowody w postępowaniu podatkowym. Nadto kontrahenci podatnika. [więcej]


17.11.2017 18:00

Sprzedaż rodzinnego ogrodu działkowego bez PIT

Sprzedaż praw majątkowych zawsze jest opodatkowana podatkiem dochodowym, a sprzedaż rzeczy ruchomych natomiast tylko wówczas, gdy ma miejsce. [więcej]


17.11.2017 18:00

Zestawy towarów z różnymi stawkami VAT na cenzurowanym

Optymalizacja podatkowa polegająca na żonglowaniu ceną towarów sprzedawanych w zestawach, które są opodatkowane różnymi stawkami VAT,. [więcej]


16.11.2017 18:00

Nowa jednorazowa amortyzacja w praktyce

Fabrycznie nowe środki trwałe z grup 3-6 i 8 KŚT, które zostały nabyte, można amortyzować jednorazowo do kwoty 100. W ten sposób. [więcej]