Podatki


09.11.2020 18:01

Dane firmy na fakturze sprzedaży/zakupu

Faktura musi zawierać m. imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Fiskus podkreśla, że w danych adresowych musi. [więcej]


06.11.2020 18:01

Świadczenia kompleksowe: dostawa towaru czy świadczenie usług?

Dostawa towarów oraz świadczenie usług - to czynności opodatkowane VAT. Bardzo istotne jest jednak ich rozgraniczenie - zwłaszcza gdy dane. [więcej]06.11.2020 18:01

Ulga rehabilitacyjna: opieka nad osobą niepełnosprawną

Ponoszoną odpłatność z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Ustawodawca wprowadził. [więcej]


05.11.2020 18:01

Sztuczne wydłużanie terminu przedawnienia podatku

Sądy administracyjne, czego przykładem jest wyrok NSA z 30 lipca 2020 r. przyznają, że nie można wszczynać postępowań karno-skarbowych. [więcej]


05.11.2020 18:01

Najem nieruchomości: refakturowanie mediów w podatku dochodowym

Refakturujesz media przy najmie? Ich zakup stanowi dla Ciebie koszt uzyskania przychodu, a refaktura przychód podatkowy. Bardzo ważne jest, aby. [więcej]


05.11.2020 18:01

Przy sprzedaży nieruchomości PCC płaci kupujący

Ustawa podatku od czynności cywilnoprawnych określa wprost w art. 4, kto jest obowiązany do zapłaty tego podatku przy poszczególnych. [więcej]


04.11.2020 18:01

Najem prywatny nie na znak towarowy

Przychód uzyskany z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego jest zaliczany do przychodów z praw majątkowych. Zdaniem fiskusa. [więcej]


04.11.2020 18:01

Nowy JPK_VAT: nie sposób wykazać wszystkie podmioty powiązane

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi od rozliczeń za październik będą musiały być oznaczone w nowym JPK kodem TP. Nie ma tutaj. [więcej]


03.11.2020 18:01

Fiskus wszczyna postępowanie karne skarbowe aby podatki się nie przedawniły

Zawieszenie biegu przedawnienia podatku - to jeden ze skutków wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Z narzędzia tego fiskus często. [więcej]


03.11.2020 18:01

Brak NIP na paragonie fiskalnym nie jest oczywistą omyłką

Jeżeli paragon nie zawiera NIP nabywcy, to brak jest podstaw do wystawienia do niego faktury z NIP. Nabywca bowiem już na etapie zakupu powinien. [więcej]