Podatki


26.09.2018 18:00

Sprzedaż towarów na odwrotne obciążenie w VAT a usługi dodatkowe

W przypadku sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT czynnemu podatnikowi tego podatku, gdzie sprzedaż ta nie. [więcej]


26.09.2018 18:00

Odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej nie są kosztem dla jej wspólnika

Kosztem uzyskania przychodu wspólnika nie są odsetki od włożonego przez niego w źródło przychodów kapitału. Takie ograniczenia zawiera. [więcej]26.09.2018 18:00

Sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego w podatku VAT

W przypadku wybrania opodatkowania sprzedaży budynku, dla prawidłowego określenia stawki podatku istotna jest jego klasyfikacja PKOB. [więcej]


25.09.2018 18:00

Postępowanie karne za wniosek o zwrot podatku VAT?

Czy wystąpienie z wnioskiem o zwrot VAT-u może być początkiem problemów ze skarbówką? Niestety tak. Organ może bowiem wszcząć kontrolę w. [więcej]


25.09.2018 18:00

Od zasądzonych alimentów od męża trzeba zapłacić podatek

Opodatkowanie dochodów, z których wypłacane są alimenty, nie jest przesłanką tego, aby alimenty te zwolnić od podatku. Gdy podatniczka. [więcej]


24.09.2018 18:00

Jak rozliczyć w PIT i VAT odnalezione faktury kosztowe

Jak rozliczyć fakturę kosztową odnalezioną po upływie okresu, w którym została ona wystawiona? Wszystko zależy od tego, który podatek. [więcej]


24.09.2018 18:00

Zmiany w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów

We wrześniu 2018 r. dokonano nowelizacji rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, która dostosowała. [więcej]


24.09.2018 18:00

Handel wirtualną walutą w podatku VAT

Na potrzeby podatku VAT handel kryptowalutami jest traktowany jak świadczenie usług. Takie świadczenie usług może być uznane za zwolnione z. [więcej]


24.09.2018 8:00

Przedawnienie zobowiązania podatkowego a wszczęcie postępowania z kks

Termin biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w określonych sytuacjach może zostać zawieszony. Powodem jego zawieszenia może natomiast. [więcej]


21.09.2018 13:00

Niebawem interpretacje podatkowe stracą ważność

Resort finansów chce zmiany przepisów określających zasady wydawania interpretacji podatkowych. We wniosku trzeba będzie podawać szereg. [więcej]