Podatki


18.05.2020 18:00

SSE: zwolnienie z CIT dla usług serwisowych?

Gdy zezwolenie na to wskazuje, zwolnione z CIT są nie tylko dochody ze sprzedaży wyprodukowanych urządzeń, ale także ich serwis i naprawy. [więcej]


15.05.2020 18:00

Wynajem mieszkania dla firmy jest zwolniony z VAT

Zwolnienia z VAT są odstępstwem od reguły opodatkowania i nie można ich stosować rozszerzająco. Jedno z tych zwolnień dotyczy usług wynajmu. [więcej]14.05.2020 18:00

Czy sprzedaż prywatnej działki gruntu skutkuje zapłatą VAT?

Kiedy mamy do czynienia z handlem nieruchomościami opodatkowanym VAT-em? Czy podział zakupionej kilka lat wcześniej działki gruntu na mniejsze. [więcej]


14.05.2020 18:00

Ryczałt ewidencjonowany: okręt wyklucza roboty budowlane

Pojęcie robót budowlanych definiuje ustawa Prawo budowlane. Wskazuje ona, ż te oznacza budowę, a także prace polegające na przebudowie,. [więcej]


13.05.2020 18:00

Kto ma dokonać klasyfikacji PKWiU przy interpretacjach podatkowych?

Stawka podatku czy sposób opodatkowania bądź raportowania bardzo często są uzależnione od ich prawidłowego zaklasyfikowania od określonego. [więcej]


13.05.2020 18:00

Kasy fiskalne on-line: zmiany w harmonogramie wdrażania

Z początkiem lipca kolejna grupa przedsiębiorców miała zostać objęta obowiązkiem stosowania kas fiskalnych on-line. Chodzi tutaj o branżę. [więcej]


13.05.2020 18:00

(Pod)najem domu/mieszkania w podatku VAT

Na tle podatku VAT wynajem na własny rachunek nieruchomości mieszkalnych, ale wyłącznie na cele mieszkaniowe, jest zwolniony z podatku VAT. [więcej]


12.05.2020 18:00

Ulga mieszkaniowa: to pieniądze ze sprzedaży nieruchomości trzeba wydać

Samo nabycie działki pod budowę nie jest wystarczającym warunkiem, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Na nabycie to muszą. [więcej]


12.05.2020 18:00

Fiskus wyjaśnia: ulga w PIT dla młodych 2019/2020

Które przychody osób młodych są zwolnione z podatku? Czy w limicie mieszczą się także dochody zagraniczne? Czy przy wspólnym rozliczeniu. [więcej]


11.05.2020 18:00

Które usługi IT z limitem kosztów podatkowych?

W zakres usług IT może wchodzić szereg różnych świadczeń, jak chociażby zarządzanie siecią czy systemami informatycznymi, licencje. [więcej]