Podatki


17.11.2020 18:01

Leasing drogiego samochodu osobowego w podatku dochodowym

Wzięcie w leasing drogiego samochodu osobowego skutkuje ograniczeniem w kosztach wydatków ponoszonych na związane z nim opłaty leasingowe. [więcej]


16.11.2020 18:01

Kompensata transakcji objętych MPP a podatek dochodowy

Czy kompensata wzajemnych zobowiązań i należności może mieć wpływ na ich rozliczenie w kosztach podatkowych? Okazuje się że tak. [więcej]16.11.2020 18:01

Kradzież towaru a prawo do odliczenia VAT

Kradzież towaru skutkuje tym, że przedsiębiorca już go nie sprzeda. Czy w związku z tym będzie musiał skorygować VAT odliczony przy jego. [więcej]


13.11.2020 18:01

Podmioty powiązane: wywieranie znaczącego wpływu

Podmioty powiązane na gruncie PIT występują wówczas, gdy jeden z podmiotów wywiera znaczący wpływ na inny podmiot. Ustawodawca wskazał. [więcej]


13.11.2020 18:01

Tarcza antykryzysowa: umorzenie subwencji PFR z podatkiem dochodowym

Otrzymanie subwencji PFR, która de facto stanowi pożyczkę, nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie beneficjenta. Sytuacja się. [więcej]


12.11.2020 18:01

Do jakich transakcji sprzedaży i zakupu należy stosować oznaczenie WEW w nowym JPK_VAT?

Dokumenty wewnętrzne, na podstawie których są dokonywane w ewidencji VAT, muszą obecnie być oznaczane w JPK symbolem "WEW". Resort finansów. [więcej]


12.11.2020 18:01

Dochód ze źródeł nieujawnionych a dochód określony w drodze oszacowania

Gdy podatnik nie ma pokrycia w dochodach ponoszonych wydatków, fiskus przypisze mu dochód ze źródeł nieujawnionych i wyliczy od niego 75%. [więcej]


12.11.2020 18:01

Ulga mieszkaniowa nie tylko na grunt budowlany

Przepisy regulujące ulgę mieszkaniową wskazują, że zwolnieniem objęte są uzyskane pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone m. [więcej]


12.11.2020 8:01

Podatek VAT: fiskus chciał więcej niż wymaga ustawodawca przy WDT

Zastosowanie 0% stawki przy WDT jest uzależnione od spełnienia przez sprzedawcę warunków dokumentacyjnych. Ustawodawca wskazuje tutaj o jakie. [więcej]


10.11.2020 18:01

Olej napędowy do produkcji smaru bez VAT przy WNT

Dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych trzeba pamiętać o konieczności zapłaty fiskusowi z tego tytułu podatku VAT. [więcej]