Podatki


06.09.2018 18:00

Amortyzacja środków trwałych w spadku w 2018-2019 r.

Z początkiem tego roku do ustawy o PIT trafiły przepisy wyłączające z kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości. [więcej]


06.09.2018 18:00

JPK na żądanie organu podatkowego. Co warto wiedzieć?

Obecnie fiskus może wystąpić do podatnika z żądaniem przedstawienia w formie JPK określonej dokumentacji, a podatnik musi to żądanie. [więcej]06.09.2018 18:00

Rozliczenie VAT od korekty faktury zaliczkowej bez zwrotu zaliczki

Otrzymanie zaliczki obliguje sprzedawcę do wystawienia faktury zaliczkowej oraz wykazania od otrzymanej kwoty podatku, zaś nabywcę uprawnia do. [więcej]


06.09.2018 13:00

Książki poradnikowe do 40% taniej

Jedna ze znanych księgarni internetowych właśnie ogłosiła tydzień z poradnikiem. Do 11 września książki poradnikowe możemy tam kupić. [więcej]


05.09.2018 13:00

Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej z wysokim podatkiem!

Ten, kto zbywa swoje udziały w spółce osobowej, musi liczyć się z wysokim podatkiem dochodowym. Fiskus bowiem zabrania kwalifikacji takiej. [więcej]


05.09.2018 13:00

Zasady jednorazowej amortyzacji środków trwałych

Fabrycznie nowe środki trwałe podatnicy mogą amortyzować jednorazowo do kwoty 100. Gdy ich wartość początkowa przekracza ten limit,. [więcej]


05.09.2018 13:00

Rozliczenie podatków od faktur walutowych

Nie ma przepisów, które zabraniałyby podatnikom rozliczeń z kontrahentami w walutach obcych i to zarówno, gdy kontrahenci ci znajdują się za. [więcej]


04.09.2018 18:00

Najem prywatny czy firmowy? Nie decyduje podatnik a okoliczności

Zasady rozliczania przychodów z najmu zależą od tego, czy ten stanowi odrębne źródło przychodów czy też działalność gospodarczą. [więcej]


04.09.2018 18:00

Usługi powiernicze czyli anonimowy zakup akcji

Co daje zawarcie umowy powierniczej? Przede wszystkim anonimowość mocodawcy, w imieniu którego powiernik wykona określone czynności. [więcej]


04.09.2018 18:00

Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

Co do zasady dłużnik, któremu wierzyciel umorzył dług, musi z tego tytułu rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu. Inaczej jest w. [więcej]