Podatki


14.05.2020 18:00

Czy sprzedaż prywatnej działki gruntu skutkuje zapłatą VAT?

Kiedy mamy do czynienia z handlem nieruchomościami opodatkowanym VAT-em? Czy podział zakupionej kilka lat wcześniej działki gruntu na mniejsze. [więcej]


14.05.2020 18:00

Ryczałt ewidencjonowany: okręt wyklucza roboty budowlane

Pojęcie robót budowlanych definiuje ustawa Prawo budowlane. Wskazuje ona, ż te oznacza budowę, a także prace polegające na przebudowie,. [więcej]13.05.2020 18:00

Kto ma dokonać klasyfikacji PKWiU przy interpretacjach podatkowych?

Stawka podatku czy sposób opodatkowania bądź raportowania bardzo często są uzależnione od ich prawidłowego zaklasyfikowania od określonego. [więcej]


13.05.2020 18:00

Kasy fiskalne on-line: zmiany w harmonogramie wdrażania

Z początkiem lipca kolejna grupa przedsiębiorców miała zostać objęta obowiązkiem stosowania kas fiskalnych on-line. Chodzi tutaj o branżę. [więcej]


13.05.2020 18:00

(Pod)najem domu/mieszkania w podatku VAT

Na tle podatku VAT wynajem na własny rachunek nieruchomości mieszkalnych, ale wyłącznie na cele mieszkaniowe, jest zwolniony z podatku VAT. [więcej]


12.05.2020 18:00

Ulga mieszkaniowa: to pieniądze ze sprzedaży nieruchomości trzeba wydać

Samo nabycie działki pod budowę nie jest wystarczającym warunkiem, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Na nabycie to muszą. [więcej]


12.05.2020 18:00

Fiskus wyjaśnia: ulga w PIT dla młodych 2019/2020

Które przychody osób młodych są zwolnione z podatku? Czy w limicie mieszczą się także dochody zagraniczne? Czy przy wspólnym rozliczeniu. [więcej]


11.05.2020 18:00

Które usługi IT z limitem kosztów podatkowych?

W zakres usług IT może wchodzić szereg różnych świadczeń, jak chociażby zarządzanie siecią czy systemami informatycznymi, licencje. [więcej]


11.05.2020 18:00

Spłata kredytu bankowego poza ulgą termomodernizacyjną

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć można określone przez ustawodawcę wydatki inwestycyjne bez względu na to, czy zostały one. [więcej]


11.05.2020 18:00

Tarcza antykryzysowa: ewidencja zdarzeń w księgach rachunkowych

Kiedy sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe w czasie epidemii? Jak w księgach handlowych ujmować dofinansowania do pensji. [więcej]