Podatki


29.10.2018 18:00

Sprzedaż mieszkania w rodzinie a PCC

Darowizny majątku pomiędzy najbliższą rodziną są zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie nie podlegają PCC. Inaczej jest. [więcej]


29.10.2018 18:00

Przychody z dywidend: zasady alokowania kosztów pośrednich

Pod pewnymi warunkami otrzymana dywidenda może być zwolniona z podatku CIT. Niemniej, mimo zastosowania zwolnienia od podatku, przychody z tych. [więcej]29.10.2018 8:00

Fiskus nie może po latach zaskakiwać postępowaniem podatkowym

5 lat – licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Taki okres podatnicy muszą trzymać dokumentację podatkową i. [więcej]


26.10.2018 18:00

SPLIT PAYMENT: czyli zamrożenie środków na rachunku VAT

Wejście w życie w lipcu 2018 r. podzielonej płatności wywołało obawy co do mrożenia środków finansowych należących do przedsiębiorców. [więcej]


26.10.2018 18:00

Ulga mieszkaniowa w PIT na budowę domu

Sama budowa domu jest celem mieszkaniowym, który pozwala zwolnić z podatku pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. W uldze tej niestety. [więcej]


25.10.2018 18:00

Nagrody otrzymane w związku ze sprzedażą premiową w podatku dochodowym

Nagrody otrzymane w związku z udziałem w sprzedaży premiowej są opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem bądź zwolnione z opodatkowania,. [więcej]


25.10.2018 18:00

Działalność nierejestrowa: prawa i obowiązki

Podatnik wykonujący działalność nierejestrową nie musi formalnie rejestrować firmy, na ogół rozliczać podatku VAT oraz opłacać składek. [więcej]


25.10.2018 18:00

Sprzedaż nieruchomości w spadku: 5 lat liczymy od śmierci spadkodawcy

To dzień śmierci spadkodawcy wyznacza moment nabycia po nim spadku. Postanowienie sądu o nabyciu spadku jedynie potwierdza prawo spadkobiercy do. [więcej]


24.10.2018 18:00

CIT: zatorów płatniczych nie stosuje się do leasingu finansowego?

Korekta kosztów z uwagi na zatory płatnicze to jeden z większych bubli legislacyjnych. Przepisy te na szczęście już nie obowiązują. [więcej]


24.10.2018 18:00

Spadek z zagranicy zwolniony z podatku

Polsko-austriacka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania mówi, że nabycie spadku po spadkodawcy z Austrii opodatkowane jest tylko w tym. [więcej]