Podatki


26.06.2018 18:00

Opodatkowanie wynagrodzenia z kilku umów cywilnoprawnych

Gdy wynagrodzenie w umowie zlecenie bądź o dzieło nie przekracza 200 zł, należy je opodatkować w sposób zryczałtowany. Nie zmieni tego. [więcej]


26.06.2018 18:00

Separacja a podatek od darowizny mieszkania

Separacja nie skutkuje ustaniem małżeństwa. To ustaje tylko na skutek śmierci, unieważnienia, uznania za zmarłego czy rozwodu. Powyższe ma. [więcej]25.06.2018 18:00

Najem mieszkania czy krótkotrwałe zakwaterowanie?

Odpłatne udostępnienie swojego mieszkania innym osobom wiąże się z zapłatą z tego tytułu podatku. Ten będzie różny w zależności od. [więcej]


25.06.2018 18:00

Wstrzymany zwrot VAT: postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu

Teoretycznie fiskus powinien zwrócić VAT w ciągu 60 dni od złożenia deklaracji przez podatnika. W praktyce jednak na ogół powyższe trwa. [więcej]


25.06.2018 18:00

Ulga mieszkaniowa: umowa deweloperska nie wystarczy

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej i nie płacić podatku od sprzedaży nieruchomości, nie wystarczy tylko wydać pieniędzy na przyszły zakup. [więcej]


25.06.2018 13:00

Organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

Gdy dłużnik upłynnia swój majątek, stając się tym samym niewypłacalnym, wierzyciel może wystąpić do sądu z powództwem do uznania za. [więcej]


22.06.2018 18:00

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego spółki zwolniona z CIT

Polski fiskus chce podatek od dywidend otrzymanych z zagranicznych spółek nawet wtedy, gdy dywidenda ta jest finansowana z kapitału zapasowego. [więcej]


22.06.2018 18:00

15% stawka CIT: pojęcie przychodu jest bardzo szerokie

Nie tylko kwoty z faktur, ale też wszelkie inne przysporzenia majątkowe spółki należy brać pod uwagę przy ustalaniu statusu małego. [więcej]


21.06.2018 18:00

Leasing samochodu: opłata wstępna rozliczana bilansowo w czasie

Wstępną opłatę leasingową można od razu rozliczyć w kosztach podatkowych. Zdaniem fiskusa jednakże takie rozwiązanie jest dopuszczalne,. [więcej]


21.06.2018 18:00

Split payment - zapłata z rachunku VAT

Już z pierwszym dniem lipca podatnicy zyskają nowy sposób regulowania swoich zobowiązań - za pomocą mechanizmu podzielonej płatności. [więcej]