Podatki


01.09.2017 18:00

Biuro projektowe ze zwolnieniem podmiotowym z VAT

Firma projektowa, która nie świadczy usług doradczych, a jedynie tworzy projekty, nie musi rozliczać podatku VAT. Jeżeli jest ona czynnym. [więcej]


31.08.2017 18:00

Faktoring: prowizja i odsetki faktora w kosztach podatkowych

Na wynagrodzenie faktora składa się prowizja i odsetki. Usługa taka, mimo że zbliżona do pożyczki czy kredytu, jest rozliczana na innych. [więcej]


31.08.2017 18:00

Faktoring: prowizja i odsetki faktora w kosztach podatkowych

Na wynagrodzenie faktora składa się prowizja i odsetki. Usługa taka, mimo że zbliżona do pożyczki czy kredytu, jest rozliczana na innych. [więcej]


31.08.2017 18:00

Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

Zleceniobiorca, za którego płatnik zapłacił zaległe składki ZUS (do poboru których był zobowiązany), nie ma z tego tytułu przychodu. [więcej]


31.08.2017 18:00

Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez podatku PIT

Zleceniobiorca, za którego płatnik zapłacił zaległe składki ZUS (do poboru których był zobowiązany), nie ma z tego tytułu przychodu. [więcej]


31.08.2017 18:00

Spadek i zasiedzenie nieruchomości: fiskus chce podatek 2 razy

Co zrobić, gdy okaże się, że odziedziczoną nieruchomość, od której to zapłacono już podatek od spadku, nabyło się jeszcze przed. [więcej]


31.08.2017 18:00

Spadek i zasiedzenie nieruchomości: fiskus chce podatek 2 razy

Co zrobić, gdy okaże się, że odziedziczoną nieruchomość, od której to zapłacono już podatek od spadku, nabyło się jeszcze przed. [więcej]


30.08.2017 18:00

Ponoszenie za pracownika opłat za parking nie jest kosztem firmy

To pracownik musi sobie zorganizować transport do miejsca pracy jak i ewentualne miejsce parkingowe dla swojego samochodu. Gdy z obowiązku tego. [więcej]


30.08.2017 18:00

Zwrot samochodu w leasingu w podatku dochodowym

Gdy leasingobiorca zwraca samochód leasingodawcy, a ten postanawia go sprzedać, uznaje go za towar handlowy. Gdy leasing był finansowy, kosztem. [więcej]


29.08.2017 18:00

Różnice kursowe a zapłata faktury walutowej w złotówkach

Aby powstały podatkowe różnice kursowe, spełnione muszą być dwa warunki: faktura musi być wystawiona w walucie obcej i jego zapłata musi. [więcej]