Podatki


04.07.2018 18:00

Sprzedaż mieszkania: ulga meldunkowa czy cele mieszkaniowe?

Otrzymanie udziału w nieruchomości w formie darowizny jest datą jego nabycia na potrzeby podatku dochodowego. Data ta jest istotna z dwóch. [więcej]


04.07.2018 18:00

Działalność nierejestrowa: przychód w PIT i obrót w VAT

Działalność nierejestrowa pozwala zachowywać się danej osobie jak przedsiębiorca bez otwierania firmy. Rozwiązanie to ma zalety w postaci. [więcej]03.07.2018 8:00

Od przybytku głowa boli. 75% podatku od przychodów bez pokrycia

Przekazałeś darowiznę znacznej wartości, na którą nie masz pokrycia w opodatkowanych bądź wolnych od podatku dochodach? Musisz liczyć się. [więcej]


02.07.2018 13:00

Kolejne zmiany w podatkach dochodowych 2018

Nowelizacja ustaw o PIT i CIT, która weszła w życie z początkiem 2018 r. - była pisana na kolanie. Przyznał to sam ustawodawca, który. [więcej]


02.07.2018 13:00

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości bez PIT

Odszkodowania otrzymane za wywłaszczone nieruchomości wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami pod pewnymi warunkami. [więcej]


02.07.2018 13:00

Usługi rozliczane etapami: moment powstania obowiązku podatkowego

Kiedy kończy się (w tym także częściowo) wykonanie usługi na potrzeby podatku VAT? Organy podatkowe oraz sądy twierdzą, że jest to moment. [więcej]


29.06.2018 18:00

Samochodu brygadowego nie amortyzuje się jednorazowo

Jeżeli dopuszczalna masa całkowita samochodu nie przekracza 3,5 tony i nie jest to pojazd specjalny, tylko jeden rząd siedzeń pozwala na to,. [więcej]


29.06.2018 18:00

Płatności tylko przelewem bankowym albo brak kosztów podatkowych

Umowy bezterminowe, gdzie przyjęta opłata za okres rozliczeniowy nie przekracza 15. 000 zł - także muszą być regulowane bezgotówkowo. [więcej]


28.06.2018 18:00

Podzielona płatność: czy każdy przedsiębiorca będzie miał rachunek VAT?

Za kilka dni zaczną obowiązywać przepisy regulujące system podzielonej płatności, a wraz z nimi także rachunki VAT - służące do obsługi. [więcej]


28.06.2018 18:00

Wniesienie nieruchomości do majątku wspólnego nie jest nabyciem

Prawidłowe określenie daty nabycia nieruchomości ma bardzo ważne znaczenie przy określaniu, czy od jej późniejszej sprzedaży trzeba. [więcej]