Podatki


02.03.2020 18:00

Kontrole podatkowe i skarbowe: najpierw uczciwi przedsiębiorcy. Na przestępców szkoda czasu

Od przestępców podatkowych ciężko wyegzekwować podatki. Dlatego odgórnie nakazano kontrolerom, aby ci skupiali się na firmach posiadających. [więcej]


02.03.2020 18:00

Odliczenie ulgi na krew w PIT 2019

Ulga na krew to potoczna nazwa odliczenia w rocznym PIT darowizn z tytułu krwiodawstwa. Mimo że krew jest bezcenna, honorowi dawcy krwi zbyt. [więcej]02.03.2020 18:00

Podatek od nieruchomości: pamiętaj o zgłaszaniu zmian

Podatek od nieruchomości to danina, która na właścicieli nieruchomości nakłada ściśle określone obowiązki. Ponieważ te występują. [więcej]


02.03.2020 18:00

Ulga termomodernizacyjna: właścicielem domu nie trzeba być cały rok

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej trzeba ponieść określone wydatki na termomodernizację budynku oraz być co najmniej współwłaścicielem. [więcej]


28.02.2020 13:00

Fiskus umówi się na kontrolę podatkową z dużą firmą

Fiskus jako partner przedsiębiorcy a nie organ kontrolny? Taką formę współpracy zaprezentowała Rada Ministrów. Oczywiście współpraca taka. [więcej]


28.02.2020 13:00

Jak podatek z najmu rozliczają małżonkowie?

Na potrzeby PIT małżonkowie, nawet jeżeli istnieje wspólność majątkowa, są traktowani jako odrębni podatnicy. Mogą w związku z tym. [więcej]


27.02.2020 18:00

Przy liniowym PIT nie można rozliczyć się z dzieckiem

Podatek liniowy to pewność stosowanej stawki podatku do przychodów z działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej. [więcej]


27.02.2020 18:00

Ulga rehabilitacyjna nie obejmuje operacji osób niepełnosprawnych

Zabieg operacyjny to nie zabieg rehabilitacyjny. Tak stwierdził fiskus w ostatnio wydanej interpretacji, w której odmówił prawa do ulgi. [więcej]


26.02.2020 13:00

Przychody z działalności nierejestrowej na PIT-36

Gdy miesięczne przychody z działalności nie przekraczają połowy wynagrodzenia minimalnego, pod pewnymi warunkami osoba je uzyskująca nie musi. [więcej]


26.02.2020 13:00

Kiedy programy komputerowe bez podatku u źródła?

Co do zasady podmioty zagraniczne podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. płacą go jedynie od dochodów tutaj uzyskanych. [więcej]