Podatki


27.04.2018 13:00

Umowa zlecenie z więźniem: jakie koszty uzyskania przychodu?

Wynagrodzenie skazanego jest kwotą pozostałą po dokonaniu potrąceń składek na ubezpieczenie społeczne, kwoty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym. [więcej]


26.04.2018 18:00

Praca za granicą wyklucza podatek liniowy

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą wybrać podatek liniowy. Ta forma opodatkowania nie jest dla tych, którzy chcą nadal współpracować ze swoimi. [więcej]26.04.2018 18:00

Zwrot VAT w 25 dni bez zapłat za faktury?

W lipcu zaczną obowiązywać nowe regulacje w VAT w zakresie podzielonej płatności. Wprowadzą one też do ustawy nowy (obok obecnie. [więcej]


25.04.2018 18:00

System podzielonej płatności a przyspieszony zwrot podatku VAT

Split payment zacznie obowiązywać w połowie roku. To wtedy każdy podatnik VAT uzyska dodatkowy rachunek bankowy, zwanym rachunkiem VAT, na. [więcej]


25.04.2018 18:00

Kiedy dochodzi do przedawnienia straty podatkowej?

Strata podatkowa nie jest zobowiązaniem podatkowym. Nie stosuje się zatem do niej przedawnienia. Nie oznacza to jednak, że fiskus bez. [więcej]


25.04.2018 18:00

Obrót wirtualną walutą (bitcoin) w ramach działalności gospodarczej

Podatnik może wnieść prywatny majątek do prowadzonej firmy. W momencie takiego przekazania jednak staje się on majątkiem firmowym. [więcej]


24.04.2018 13:00

Automatyczny System Eksportu ma problemy z komunikatem IE 599

W ubiegłym roku nastąpiła rozbudowa środowiska obsługi elektronicznej operacji wywozowych. Zmieniono system ECS na AES, co skutkowało . [więcej]


24.04.2018 13:00

Kiedy sprzedaż lokalu zwolniona z VAT i bez korekty podatku?

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Tego nie trzeba wykazywać, jeżeli owa sprzedaż miała. [więcej]


24.04.2018 13:00

Rozliczenie podatku dochodowego za 2017 r. - praktyczne informacje

Rocznego PIT-a można dostarczyć do skarbówki osobiście, wysłać pocztą bądź wysłać elektronicznie. Coraz częściej korzystamy z tej. [więcej]


23.04.2018 18:00

Darowizny, 500+ czyli o czym pamiętać przy rozliczaniu PIT za 2017 r.?

Do 30 kwietnia 2018 r. należy rozliczyć się z dochodów za rok 2017. W rocznym PIT można odliczyć poczynione w trakcie roku darowizny. [więcej]