Podatki


07.03.2019 18:00

Sprzedaż mieszkania: ważne udokumentowane rzeczywiste koszty

Tylko udokumentowane i poniesione wydatki mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych przy sprzedaży nieruchomości. Fiskus nie pozwoli na ich. [więcej]


07.03.2019 18:00

Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych w 2019 roku

Rok 2019 przyniósł istotne zmiany w zasadach rozliczania w podatku dochodowym samochodów. Ograniczono możliwość rozpoznawania kosztów. [więcej]06.03.2019 18:00

Fiskus chce podatek za regulowanie zobowiązań podatkowych

Sposobów wygasania zobowiązań podatkowych jest kilka. Wśród nietypowych można wymienić m. przeniesienie własności składnika majątku. [więcej]


06.03.2019 18:00

Wspólne rozliczenie PIT po śmierci małżonka

Małżonkowie mogą z dochodów opodatkowanych skalą podatkową rozliczyć się wspólnie. Prawo takie zachowuje także żyjący małżonek, gdy. [więcej]


06.03.2019 18:00

Zwolnienie z VAT: prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu

Wynajem mieszkań korzysta ze zwolnienia z VAT, ale pod warunkiem, gdy następuje on na cele mieszkaniowe najemcy. Jeżeli mieszkanie będzie. [więcej]


05.03.2019 18:00

Szacowanie podstawy opodatkowania (dochodu) przez organy podatkowe

Gdy zarówno księgi podatkowe jak i zebrane dowody w postępowaniu nie pozwalają na ustalenie podstawy opodatkowania, Ordynacja podatkowa. [więcej]


05.03.2019 18:00

Wielość umów zleceń w zeznaniu podatkowym

Małe umowy zlecenie są opodatkowane podatkiem dochodowym wg zryczałtowanej, 18-procentowej stawki podatku. Nie ujmuje ich się w zeznaniu. [więcej]


05.03.2019 18:00

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w podatku dochodowym

Zasądzone wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest odszkodowaniem, a spodziewanymi korzyściami z tytułu umowy najmu lub. [więcej]


05.03.2019 13:01

Podatek PIT. Zapłać mniej

Ostateczny termin rozliczenia osobistego podatku dochodowego (PIT) zbliża się nieubłaganie. W tym roku po raz pierwszy usługę wypełnienia. [więcej]


04.03.2019 18:00

Obniżona stawka CIT: kryterium przychodu

Obecnie przy badaniu prawa do niższej stawki CIT pod uwagę należy brać nie tylko przychody roku ubiegłego, które to służą do określenia. [więcej]