Podatki


11.10.2018 18:00

Płatności gotówkowe w podatku VAT i dochodowym

Ustawa Prawo przedsiębiorców nakazuje regulować przedsiębiorcom zapłaty za transakcje przekraczające 15. 000 zł za pośrednictwem rachunków. [więcej]


11.10.2018 18:00

Zmiany zasad rozliczania samochodów w działalności gospodarczej

W przyszłym roku prawdopodobnie wzrośnie limit amortyzacji samochodu osobowego, która będzie mogła zostać zaliczona do kosztów podatkowych. [więcej]11.10.2018 18:00

VAT marża na sprzedaż używanych części samochodowych

Sprzedaż w systemie VAT marża obejmuje m. towary używane nabyte w celu dalszej odsprzedaży od ludności. Przeszkodą w zastosowaniu tej. [więcej]


10.10.2018 18:00

Handel kryptowalutą: jak będzie rozliczany podatek?

Na koniec okresu przewidzianego do rozliczania PIT-ów za rok 2018 polski fiskus upomniał się o podatek od kryptowalut, nawet w przypadku wymiany. [więcej]


10.10.2018 18:00

Wynajem nieruchomości przez małżonków na ryczałcie ewidencjonowanym

Prywatny najem nieruchomości może być opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym. ustawodawca przewidział jednak dla niego dwie stawki. [więcej]


10.10.2018 18:00

Przekazanie środka trwałego firmie żony bez podatku dochodowego

Przeniesienie z firmy męża do firmy żony środków trwałych w postaci nieruchomości, które i tak należą do ich majątku wspólnego, nie. [więcej]


09.10.2018 18:00

Samochody służbowe udostępniane pracownikom w podatku dochodowym

Gdy pracownik używa prywatnie i nieodpłatnie samochód firmowy, pracodawca musi mu z tego tytułu wykazać przychód i go opodatkować. [więcej]


09.10.2018 18:00

Każda pożyczka od firmy jest opodatkowana VAT?

Każda pożyczka od firmy jest objęta podatkiem VAT i jednocześnie korzysta ze zwolnienia w tym podatku. Nie ma tutaj znaczenia to, kto jest. [więcej]


08.10.2018 18:00

Podatek u źródła 2019: najpierw zapłać, a potem fiskus może ci odda

Duże firmy zapłacą wyższą daninę, tym razem z tytułu podatku u źródła. Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym zakłada bowiem ryczałtowe. [więcej]


08.10.2018 18:00

Nowa ordynacja podatkowa: mediacja zamiast postępowań uproszczonych

Jaka jest skuteczność mediacji w polskim stanie prawnym? W zasadzie zerowa. pozytywnie zakończono jedno takie postępowanie,. [więcej]