Podatki


10.08.2020 18:01

Spółka zależna a prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

To, że zagraniczna spółka tworzy w Polsce spółkę zależną, nie oznacza jeszcze, że ta zagraniczna spółka ma na terenie Polski stałe. [więcej]


10.08.2020 18:01

Oznaczanie towarów i usług w nowym JPK_VAT

Już niedługo, bo od października, sprzedając alkohol, paliw, odpady, leki, nieruchomości, czy też świadcząc wybrane usługi, będziesz. [więcej]10.08.2020 18:00

Sprzedaż złomu na karcie podatkowej

Usługi ślusarskie czy mechaniki maszyn świadczone przez przedsiębiorcę w ramach działalności prowadzonej na jego imię i nazwisko, pod. [więcej]


07.08.2020 18:01

Podatek VAT: sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju to pojęcie odnoszące się do dostawców z innych krajów UE, którzy dokonują sprzedaży swoich. [więcej]


07.08.2020 18:01

Darowizna pieniędzy od synowej zwolniona z podatku?

Ważne jest to, kto daruje, a nie z którego konta pochodzą pieniądze. Do takich wniosków można dojść po analizie interpretacji podatkowej. [więcej]


06.08.2020 18:00

Podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym

Jeszcze nie tak dawno, bo przed 2018 r. przepisy odnoszące się do cen transferowych i podmiotów powiązanych dotyczyły głównie powiązań. [więcej]


06.08.2020 18:00

Metoda kasowa rozliczenia VAT w nowym pliku JPK_V7M

W przypadku metody kasowej, zarówno sprzedawca jak i nabywca podatek VAT, z faktury oznaczonej tą metodą, rozlicza co do zasady w dacie. [więcej]


06.08.2020 18:00

Wniesienie do majątku wspólnego, rozwód i sprzedaż nieruchomości w PIT

Dla podatku dochodowego nie jest ważne to, kiedy małżonek wniósł do majątku wspólnego swoją nieruchomość, a kiedy ją nabył. [więcej]


05.08.2020 18:00

Łączenie form opodatkowania podatkiem dochodowym

Prowadzenie kilku firm w różnych formach prawnych (na własne nazwisko i jako wspólnik spółki osobowej) pozwala podatnikowi na łączenie. [więcej]


05.08.2020 18:00

Kasy fiskalne on-line w działalności gastronomicznej

Z początkiem 2021 r. firmy z branży gastronomicznej będą musiały stosować obowiązkowo kasy on-line. Dokładniej chodzi tutaj o podatników. [więcej]