Podatki


06.03.2017 18:00

30% sankcja VAT za brak kary z kodeksu karnego skarbowego

Jeżeli fiskus zauważy, że podatnik zaniżył należności z tytułu VAT, które powinny trafić do budżetu, wymierzy mu sankcję VAT w. [więcej]


06.03.2017 18:00

Towary handlowe w darowiźnie bez kosztów uzyskania przychodu

Otrzymaniu od najbliższej rodziny darowizny czy to towarów handlowych czy wyposażenia, nie towarzyszy świadczenie wzajemne, czyli zapłata. [więcej]


05.03.2017 18:00

JPK i podatek od sprzedaży detalicznej bublem prawa podatkowego 2016

Podobnie, jak w latach wcześniejszych, został opracowany ranking bubli i hitów podatkowych roku 2016. Wśród tych pierwszych znalazł się. [więcej]


03.03.2017 13:00

Wyburzony budynek podnosi wartość początkową środka trwałego

Wartość początkowa środka trwałego w postaci kosztu wytworzenia - jest bardzo szeroka. Zawiera nie tylko nakłady poniesione na zużywane do. [więcej]


03.03.2017 13:00

Kodeks karny czyli jak za faktury VAT dostać więzienia 25 lat

Obecnie za oszustwa podatkowe można odpowiadać przed sądem z karami wynikającymi z kodeksu karnego, a nie karnego skarbowego. Za fałszowanie. [więcej]


02.03.2017 13:00

Podział działki nie zmienia daty jej zakupu w podatku dochodowym

Data zakupu gruntu decyduje o jego nabyciu na cele podatkowe. Późniejszy podział tego gruntu na mniejsze działki w celu ich sprzedaży, nie ma. [więcej]


02.03.2017 13:00

Kwota do przeniesienia w deklaracji a zwrot VAT w ciągu 25 dni

Nowe zasady korzystania ze zwrotu VAT w ciągu 25 dni wymagają m. aby zdecydowana większość faktur była regulowana przelewami bankowymi. [więcej]


01.03.2017 18:00

Błędne numery faktur w przesyłanych plikach JPK_VAT

Wysyłane pliki JPK_VAT, a więc rejestry VAT w postaci jednolitych plików kontrolnych, muszą mieć odpowiednią strukturę i wypełnione pola. [więcej]


01.03.2017 13:00

Sprzedaż własnych obrazów przychodem z praw majątkowych

Malarz, który sprzedaje swoje obrazy, uzyskuje przychód z praw majątkowych. Wprawdzie nie przenosi tutaj praw autorskich do sprzedawanych. [więcej]


01.03.2017 13:00

Wynajęcie samochodu za granicą w 2017 r. zawsze z podatkiem u źródła

W tym roku nie ma już wątpliwości. Każde wynajęcie przez firmę samochodu od zagranicznego kontrahenta wiąże się z zapłatą z tego tytułu. [więcej]