Podatki


04.07.2019 18:00

Kara umowna za zerwanie umowy najmu jako koszt uzyskania przychodu

Ustawy o podatku dochodowym nie pozwalają zaliczać do kosztów podatkowych wydatków na kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych. [więcej]


04.07.2019 18:00

Sprzedaż w 2019 r. nieruchomości odziedziczonej po ojcu

Z początkiem 2019 r. zmieniły się zasady opodatkowania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli ta została odziedziczona, do. [więcej]03.07.2019 18:00

Umorzenie odsetek/pożyczki od wspólnika spółki osobowej

Czy pożyczka dla spółki osobowej udzielona przez wspólnika jest korzystna podatkowo? Niestety nie. Otrzymane odsetki będą bowiem stanowiły. [więcej]


03.07.2019 18:00

Likwidacja ogrodu działkowego: odszkodowanie z podatkiem PIT?

Ustawa o PIT zwalnia z podatku odszkodowania wypłacane na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami w określonych przypadkach i przy. [więcej]


03.07.2019 18:00

Sprzedaż towaru za symboliczną złotówkę w podatku CIT

Różnego rodzaju akcje promocyjne, w ramach której dany towar można nabyć za przysłowiową złotówkę, umożliwiają rozpoznanie przychodu w. [więcej]


02.07.2019 18:00

Interpretacja podatkowa i opinia zabezpieczająca

Interpretacja podatkowa powinna wyjaśniać, jak podatnik winien zachować się w konkretnej sytuacji. Ma ona moc ochronną ale tylko w stosunku do. [więcej]


02.07.2019 18:00

Faktura VAT RR: kompensata a odliczenie VAT

Faktury VAT RR to specjalny system rozliczeń z rolnikami ryczałtowymi, który umożliwia im odzyskanie części podatku zapłaconego przy zakupie. [więcej]


01.07.2019 17:53

Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej podatkowej

Decyzje ostateczne mogą zostać uchylone lub zmienione, ale tylko w określonych przypadkach. Ważne jest też to, z jakiego typu decyzją mamy do. [więcej]


01.07.2019 17:53

Transakcje powyżej 15.000 zł: zapłata kartą płatniczą a koszty podatkowe

Zapłata kartą płatniczą nie spełnia przesłanki zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. Rozliczenie takich transakcji następuje na. [więcej]


01.07.2019 17:53

Biała lista podatników VAT już od września, sankcje podatkowe od stycznia 2020 r.

Fiskus udostępni bardzo szeroki zakres informacji o podmiotach znajdujących się w jego zbiorach. Będą to nie tylko nazwa czy dane adresowe,. [więcej]