Podatki


04.05.2017 18:00

MF wzywa firmy do wyjaśniania błędów w składanych JPK_VAT

Składane do resortu finansów jednolite pliki kontrolne w zakresie ewidencji VAT zwierają sporo błędów. Resort wskazuje, że z reguły są to. [więcej]


04.05.2017 18:00

Przeniesienie majątku spółki cywilnej do wspólników i ich małżonków

Ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera zamknięty katalog czynności, które powodują powstanie zobowiązania podatkowego w tym podatku. [więcej]


02.05.2017 8:00

Obowiązki płatnika przy zaniżonych zaliczkach na podatek

Płatnik, który zaniżył zaliczkę na podatek za swoich pracowników, musi ją dopłacić wraz z odsetkami za zwłokę - licząc od momentu,. [więcej]


30.04.2017 8:00

Ryczałt za nocleg pracownika (kierowcy) jest kosztem podatkowym

Wszystkie świadczenia, które zakład pracy wypłaca pracownikowi, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jest tak nawet wówczas,. [więcej]


30.04.2017 8:00

Reklama na Facebooku z podatkiem VAT i podatkiem u źródła

Firma obsługująca Facebooka znajduje się w Irlandii. To oznacza, że polska firma, która chciałaby zakupić na Facebooku reklamę, musi. [więcej]


28.04.2017 18:00

Po majówce nie rozliczysz się z PIT z żoną czy dzieckiem

2 maj 2017 r. - tego dnia upływa termin złożenia PIT-a dotyczącego roku 2016. Formularz można złożyć osobiście w urzędzie, przesłać. [więcej]


28.04.2017 18:00

Przekazanie materiałów reklamowych bez podatku VAT?

Przekazane nieodpłatnie towary kontrahentom, w tym nawet w celach reklamowych, wywołuje konieczność naliczenia z tego tytułu VAT tak samo jak. [więcej]


27.04.2017 18:00

Odliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej odwleczone w czasie?

Nie wystarczy kupić i zafiskalizować kasę rejestrującą, aby skorzystać z ulgi na jej zakup. Trzeba tych czynności dokonać w odpowiednim. [więcej]


27.04.2017 18:00

Maszyna budowlana nabyta w celu wytworzenia środka trwałego

Składniki majątku, które nabyto w celu wybudowania środka trwałego, ale które nie zużywają się w trakcie tego wytworzenia/wybudowania, nie. [więcej]


27.04.2017 18:00

Brak rejestracji VAT przekreśla prawo do odliczenia podatku

Warunkiem wystąpienia prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów jest fakt wykorzystywania tych zakupów do wykonywania. [więcej]