Podatki


27.05.2020 18:00

Odroczenie terminu płatności i rozłożenie zapłaty podatku na raty

Przedsiębiorcy mający trudności finansowe mogą wystąpić do fiskusa o ulgę w spłacie zobowiązań i zaległości podatkowych. Na ogół ulga. [więcej]


26.05.2020 18:00

W czasie zwolnienia z CIT można obniżyć stawki amortyzacyjne

W aspekcie podatkowym obniżenie stawek amortyzacyjnych doprowadzi jedynie do przesunięcia w czasie rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu. [więcej]26.05.2020 18:00

Warunki umorzenia mikropożyczki z Funduszu Pracy

Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorcy z Funduszu Pracy to 5. 000 zł dodatkowego wsparcia w czasie pandemii koronawirusa. Pożyczka ma to do. [więcej]


25.05.2020 13:00

Sprzedaż mieszkania w spadku po ojcu w PIT

Dla nieruchomości nabytych w drodze spadku dla PIT ważne jest nie to, kiedy zmarł spadkodawca i te odziedziczył po nim spadkobierca, ale kiedy. [więcej]


25.05.2020 13:00

W maju/czerwcu kumulacja zobowiązań podatkowych

Przepisy tarczy antykryzysowej dały podatnikom więcej czasu na rozliczenie niektórych podatków oraz wpłatę daniny fiskusowi. Termin ten. [więcej]


25.05.2020 8:00

Zabezpieczenie podatku na majątku podatnika tylko z uzasadnieniem

Gdy organ podatkowy stwierdzi zaniżanie zobowiązań podatkowych, może sięgnąć do narzędzia polegającego na zabezpieczeniu swoich. [więcej]


22.05.2020 18:00

Sprzedaż mieszkania po śmierci męża w podatku dochodowym

Zakup mieszkania do majątku wspólnego małżonków cechuje się nabyciem bezudziałowym. Każdy z nich rozporządza takim mieszkaniem w. [więcej]


22.05.2020 18:00

Tarcza antykryzysowa: dopłaty do pensji z FGŚP w podatku dochodowym

Otrzymanie wsparcie finansowego z uwagi na COVID-19 w postaci dopłat do pensji pracowniczych oraz składek ZUS ze środków FGŚP nie jest. [więcej]


21.05.2020 18:00

Restrukturyzacja firmy: przekształcenie (w) spółki

Zamiana formy prawnej prowadzonego biznesu, czy to w postaci firmy na własne nazwisko, spółki osobowej, czy spółki kapitałowej, jest jak. [więcej]


21.05.2020 18:00

Tarcza antykryzysowa 3.0: nowe rozwiązania w ZUS

Zwolnienie z ZUS nawet jeżeli przychód przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia brutto prognozowanego na 2020 r. czy preferencja dla. [więcej]