Podatki


14.12.2017 18:00

Ulga rehabilitacyjna: korzystne zmiany na 2018 r.

Rośnie limit dochodu osoby niepełnosprawnej traktowanej jako będącej na utrzymaniu podatnika. Rozszerza się też stosowanie odliczenia. [więcej]


14.12.2017 18:00

Sankcja VAT za spóźnione rozliczenie WNT sprzeczna z prawem UE

do ustawy o VAT wprowadzono obostrzenia co do zasad rozliczania WNT, importu usług czy odwrotnego obciążenia. Nabywca, który spóźni. [więcej]


14.12.2017 18:00

Przy sprzedaży nieruchomości ważna jest data zakupu gruntu

Sprzedaż nieruchomości w określonym czasie wiążę się z rozliczeniem podatku od tej czynności. Przepisy mówią o pięciu latach od dnia. [więcej]


13.12.2017 18:00

Decyzja zabezpieczająca wykonanie zobowiązań podatkowych

Fiskus, gdy ma obawy co do wykonania przez podatnika ciążących na nim zobowiązań podatkowych, może wydać decyzję zabezpieczającą. [więcej]


13.12.2017 18:00

Podatek dochodowy od posiadanych środków trwałych 2018

W przyszłym roku duże firmy będą obowiązkowo płaciły podatek dochodowy - jak nie od wypracowanego dochodu to od posiadanych w majątku. [więcej]


13.12.2017 18:00

Proporcja VAT a pełne odliczenie podatku od zakupu nieruchomości

Ten, kto ma sprzedaż mieszaną (czyli opodatkowaną VAT i zwolnioną z tego podatku) na ogół musi stosować tzw. proporcję VAT i odlicza. [więcej]


12.12.2017 18:00

Podróż służbowa w firmie transportowej

Podróże służbowe w branży transportowej, to rzecz na tyle normalna, że często zdarza nam się o niej zapominać. Tymczasem każdy wyjazd. [więcej]


12.12.2017 18:00

50% koszty uzyskania przychodu w 2018 r.

W przyszłym roku limit 50% kosztów uzyskania przychodów stosowanych przez twórców i artystów zostanie podwojony. Dodatkowo w ustawie znajdzie. [więcej]


12.12.2017 18:00

Skutki u nabywcy błędnego opodatkowania VAT odwrotnego obciążenia

W przypadku usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem bardzo istotne jest to, aby je prawidłowo rozliczyć na gruncie podatku VAT. [więcej]


11.12.2017 13:00

Klauzula o unikaniu opodatkowania a nadużycie prawa w podatku VAT

Ordynacja podatkowa zawiera obecnie klauzulę o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazującą na sposób wyliczania podatku, gdy podatnik. [więcej]