Podatki


14.08.2020 13:00

Odpowiedzialność solidarna inwestora poza kosztami podatkowymi

Gdy umowa jest zawarta z głównym wykonawcą, to faktury przez niego wystawione mogą stanowić podstawę do ujęcia wydatków w kosztach. [więcej]


13.08.2020 13:01

Wartość świadczeń częściowo odpłatnych w podatku dochodowym

Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje określone świadczenie częściowo nieodpłatnie - fiskus chce od niego z tego tytułu podatek uznając, że. [więcej]13.08.2020 13:00

Metoda kasowa rozliczania podatku VAT na starcie firmy

Metoda kasowa pozwala na rozliczanie podatku VAT dopiero po otrzymaniu/uregulowaniu zapłaty za sprzedane/nabyte towary i usługi. Uprawnieni do. [więcej]


13.08.2020 13:00

Podatek od wynagrodzenia za pracę: koszty nie mogą przekroczyć przychodu

Zasiłki, nawet wypłacane za pośrednictwem pracodawcy, nie stanowią przychodu z pracy, do którego stosuje się koszty uzyskania przychodu. [więcej]


12.08.2020 18:00

Usługi budowlane: VAT należny dopiero w chwili zapłaty?

W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r. ustawodawca krajowy źle implementował dyrektywę unijną w zakresie momentu powstania. [więcej]


12.08.2020 18:00

Sprzedaż zboża dla rolnika ryczałtowego w podatku VAT

Zakupy od rolników ryczałtowych dokumentowane są fakturami VAT RR, na których naliczany jest zryczałtowany zwrot podatku wg 7% stawki. [więcej]


12.08.2020 18:00

Odszkodowanie za uszkodzone mienie nie jest kosztem podatkowym

Podatnik korzystający z usług podwykonawców, gdy jest to uzasadnione ekonomicznie i gospodarczo, może im zapewnić nocleg podczas wykonywania. [więcej]


11.08.2020 13:01

Import towarów w podatku VAT

Import towaru, to nic innego jak przywóz towarów z państwa trzeciego (spoza UE) na terytorium Polski. Import taki jest opodatkowany VAT-em. [więcej]


11.08.2020 13:01

Przekazanie pracownikom PIT-11 w formie elektronicznej

Gdy pracownicy są zobowiązani do korzystania z wewnętrznej platformy internetowej zakładu pracy, to nie ma przeszkód, aby za jej. [więcej]


11.08.2020 13:00

Matryca stawek VAT a sprzedaż towarów kupionych przed 1 lipca 2020 r.

Matryca stawek VAT miała za zadanie przede wszystkim ujednolicić stosowanie stawek VAT na te same grupy towarowe. Opiera się ona głównie o. [więcej]