Podatki


27.09.2021 13:01

Nie każde wdrożone oprogramowanie daje prawo do ulgi B&R

Dzięki uldze badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki w podwójnej wysokości. Zasady korzystania z tej. [więcej]


27.09.2021 13:01

Jak darować mieszkanie w rodzinie bez podatku?

W przypadku majątku wspólnego małżonków, każdy z małżonków może nim w pełni dysponować, w tym w określonych przypadkach nawet je. [więcej]25.09.2021 18:01

Zwolnienie z podatku od dywidendy: spór o weryfikację rzeczywistego beneficjenta

Wypłacana dywidenda pod pewnymi warunkami może być zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na strukturę właścicielską. [więcej]


24.09.2021 18:01

Spłacony kredyt nie zmniejsza podatku od spadków i darowizn

Ciężarem zmniejszającym czystą wartość, a tym samym podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizn, jest hipoteka ustanowiona na. [więcej]


24.09.2021 18:01

Ceny transferowe: fiskus musi powiedzieć czy korygować podatek

Podmioty powiązane muszą prowadzić dokumentację cen transferowych oraz zawierać między sobą transakcje handlowe na poziomie rynkowym. [więcej]


23.09.2021 18:01

Podatek CIT: nabycie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu

W przypadku spłaty wierzytelności w formie przeniesienia prawa własności do nieruchomości gruntowej nie mamy do czynienia ze spłatą. [więcej]


23.09.2021 18:01

Kasa fiskalna na zagraniczne usługi budowlane?

Sprzedaż na rzecz tzw. Kowalskich co do zasady musi być ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Tyczy się to także usług budowlanych. [więcej]


22.09.2021 18:01

Rozliczenie w podatku VAT opłaty kontrybucyjnej

Wypłacasz najemcy wynagrodzenie, aby zachęcić go do zawarcia umowy najmu? To niekiedy będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Wszystko zależy. [więcej]


22.09.2021 18:01

Kopie certyfikatów rezydencji podatkowej też są ważne

W przypadku wystąpienia podatku u źródła, bardzo istotne znaczenie w zakresie wysokości poboru tej daniny bądź zaniechaniu takiego poboru,. [więcej]


22.09.2021 18:01

Kierownica to część samochodowa: sprzedaż wymaga rejestracji do podatku VAT

Sprzedaż części samochodowych obecnie nie może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Częścią taką jest m. kierownica samochodowa, w. [więcej]