Podatki


28.08.2020 13:01

Kiedy faktura VAT dokumentująca sprzedaż dla rolnika ryczałtowego?

Zdaniem fiskusa sprzedaż dokonywana na rzecz rolników ryczałtowych, a zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, nie musi być dokumentowana. [więcej]


27.08.2020 18:01

Sankcje VAT czyli dodatkowe zobowiązania podatkowe

Sankcje VAT, czyli dodatkowa danina, którą trzeba zapłacić fiskusowi w razie stwierdzenia przez niego nieprawidłowości, może wynieść od. [więcej]27.08.2020 18:00

Faktury korygujące w nowym JPK_VAT

Jednolite pliki kontrolne z deklaracją będą musiały zawierać szereg dodatkowych informacji w zakresie wystawianych faktur, jak transakcje. [więcej]


27.08.2020 18:00

Licytacja komornicza działki zabudowanej z 23% podatkiem VAT?

To, czy podatnik sprzedaje nieruchomość samodzielnie, czy pod przymusem w drodze egzekucji komorniczej, dla podatku VAT nie ma większego. [więcej]


26.08.2020 18:01

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w podatku VAT

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności jest czynnością opodatkowaną VAT. Obowiązek podatkowy powstanie. [więcej]


26.08.2020 18:00

Podróż służbowa pracownika/zleceniobiorcy w podatku dochodowym

Pracownikowi wysłanemu w podróż służbową pracodawca jest obowiązany zagwarantować bądź wypłacić dodatkowe świadczenia. [więcej]


25.08.2020 13:01

Niskocenne składniki majątku z dotacji stanowią koszty podatkowe

Zakup wyposażenia firmy stanowi podatkowe koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli tylko zakupy takie. [więcej]


25.08.2020 13:01

Sprzedaż nieruchomości: jak określić datę nabycia?

Sprzedaż nieruchomości przed pięcioma laty od ich nabycia bądź wybudowania wiąże się z koniecznością rozliczenia z tego tytułu podatku. [więcej]


24.08.2020 18:01

COVID-19: wystarczy kopia certyfikatu rezydencji podatkowej

Podatek u źródła, czyli dodatkowa danina pobierana od wynagrodzeń zagranicznych kontrahentów, może być istotnie ograniczona przez umowy o. [więcej]


24.08.2020 18:01

Program CRM ułatwi dostarczanie faktur korygujących

Faktury korygujące sprzedaż in minus można ująć w rozliczeniu VAT dopiero po wejściu w posiadanie przez sprzedawcę informacji o otrzymaniu. [więcej]