Podatki


23.01.2019 18:00

Zwolnienie z podatku: posiłki profilaktyczne a bony żywnościowe

Przepisy prawa pracy i bhp nakładają na część pracodawców obowiązek przekazywania pracownikom napojów i posiłków profilaktycznych. [więcej]


23.01.2019 18:00

Ulepszenie środków trwałych do 10 tys. zł w kosztach firmy

ulepszenie środków trwałych nabytych przed 2018 r. może trafić do kosztów, jeżeli w ciągu roku nie przekracza ono 10 000 zł. [więcej]23.01.2019 18:00

Zwolnienie podmiotowe uniemożliwia zwrot VAT

Ustawa o VAT wskazuje, że podatnik może odliczyć podatek naliczony od zakupów związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych. [więcej]


22.01.2019 18:00

Podzielona płatność czyli nadużycia w VAT przez fiskusa

Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać wykorzystane w bardzo ograniczony sposób. Na wniosek podatnika fiskus może zwolnić je z. [więcej]


22.01.2019 18:00

Automat parkingowy nie wymaga kasy rejestrującej?

Jedno ze zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących mówi, że urządzenie to nie jest wymagane przy usługach świadczonych przy. [więcej]


22.01.2019 18:00

Zeznania roczne PIT 2018: Ulgi i odliczenia podatkowe w pigułce

W PIT-ach podatnicy pokazują nie tylko uzyskane w roku dochody, ale też dostępne ulgi i odliczenia. Zasady ich rozliczania są różne, nie. [więcej]


21.01.2019 13:00

Prawa i obowiązki zobowiązanego w projekcie nowej Ordynacji podatkowej

W nowej Ordynacji podatkowej pojawiła się m. instytucja zobowiązanego. Będzie nim podatnik, płatnik, inkasent, osoba trzecia czy następca. [więcej]


21.01.2019 13:00

Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowanie pracowników z podatkiem PIT

Pracownik oddelegowany do pracy we własnym zakresie powinien zadbać o dojazd do miejsca pracy oraz ewentualne zakwaterowanie w pobliżu miejsca. [więcej]


20.01.2019 18:00

Jak przesłać do urzędu i pracownika PIT-11 za 2018 r.?

Nie koniec lutego, a koniec stycznia bieżącego roku to data przekazania fiskusowi PIT-11 za 2018 r. i to tylko w formie elektronicznej. [więcej]


18.01.2019 13:00

Nowe rozporządzenia w zakresie cen transferowych 2019

W tym roku obowiązują dwa nowe rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych. Rozporządzenia te z jednej strony mają ułatwić. [więcej]