Podatki


07.10.2019 18:00

Darowizna gotówki również uprawnia do zwolnienia od podatku?

Ustawodawca wymaga, iż dla zastosowania pełnego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia pieniędzy od najbliższej. [więcej]


07.10.2019 18:00

Biała lista podatników VAT: wyjaśniamy wątpliwości

Jak korzystać z białej listy podatników VAT? Jak zachować się, gdy znajdujące się w niej informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu? Co. [więcej]04.10.2019 18:00

Odstąpienie od umowy najmu niekiedy poza kosztami podatkowymi

Wynagrodzenie wypłacane wynajmującemu za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu może być opodatkowane VAT. Fiskus oraz sądy administracyjne. [więcej]


04.10.2019 18:00

Majątek wspólny może darować jeden z małżonków

To że jeden z małżonków wyraża zgodę na przekazanie darowizny przez drugiego nie oznacza automatycznie, że ten pierwszy staje się stroną. [więcej]


03.10.2019 18:00

Rachunek rozliczeniowy firmy: podpowiadamy jak stosować przepisy

Na białej liście podatników znajdują się m. związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rachunki bankowe firmy, które zostały. [więcej]


03.10.2019 18:00

Stawka ryczałtu ewidencjonowanego na pośrednictwo w sprzedaży

Pośrednictwo w sprzedaży stolarki budowlanej nie jest świadczeniem usług budowlanych. Nie jest to także handel. W rezultacie usług takich nie. [więcej]


03.10.2019 18:00

Wycena mieszkania na potrzeby amortyzacji w firmie

Czy możliwe jest ustalenie wartości początkowej mieszkania wprowadzonego do firmy w cenach rynkowych? Tak, ale tylko wówczas, gdy podatnik nie. [więcej]


02.10.2019 13:00

Podatek u źródła od odsetek: daniny niekiedy można uniknąć

Odsetki od zaciągniętych pożyczek od zagranicznych podmiotów podlegają podatkowi u źródła. Ten może jednak nie wystąpić, gdy pomiędzy. [więcej]


02.10.2019 13:00

Darowizna na konto przedstawiciela ustawowego zwolniona z podatku?

Darowizna pieniężna w najbliższej rodzinie korzysta ze zwolnienia z podatku pod warunkiem, że nastąpi na konto bankowe obdarowanego oraz. [więcej]


01.10.2019 18:00

Wirtualna waluta: starej straty podatkowej nie odliczysz

przyniósł zmiany w zasadzie opodatkowania obrotu wirtualną walutą. Zmiana to polegała m. na zaliczaniu uzyskiwanych z tego. [więcej]