Podatki


16.01.2019 13:00

Ulga mieszkaniowa: ważne kto pożycza pieniądze

Spłata kredytu czy pożyczki mieszkaniowego (czyli np. na budowę, remont czy rozbudowę własnego domu lub mieszkania, w tym także montażu. [więcej]


15.01.2019 18:00

Formularze zeznań podatkowych za rok 2018

Podatnicy mają kilka różnych podstawowych formularzy PIT-ów rocznych. Do nich należy załączyć też szereg załączników. To, który zestaw. [więcej]15.01.2019 18:00

Podatek u źródła od 2019 r.: mocno ograniczone zwolnienie

Polski fiskus chce uzyskiwać podatek od niektórych wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom, czyli podmiotom zagranicznym. Ustawy podatkowe. [więcej]


15.01.2019 18:00

Sprzedaż środka trwałego: w kosztach tylko wartość historyczna

Grunty stanowiące środki trwałe nie podlegają amortyzacji. Wydatków związanych z ich nabyciem nie można też zaliczyć do kosztów uzyskania. [więcej]


14.01.2019 18:00

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2018 r.

Jak zaoszczędzić na podatku dochodowym? Korzystać z dostępnych ulg. Jedna z nich – ulga rehabilitacyjna – przysługuje osobom. [więcej]


14.01.2019 18:00

Remont kotła centralnego ogrzewania z 8% stawką VAT

Kocioł centralnego ogrzewania to elementy instalacji niezbędnej do funkcjonowania danego budynku, która to stanowi jego część. [więcej]


14.01.2019 8:00

Zawiadomienie fiskusa o umowach zawartych z nierezydentami

Zawierając umowy z podmiotami zagranicznymi należy pamiętać, że co do zasady należy o nich powiadomić fiskusa. Służy temu druk ORD-U. [więcej]


11.01.2019 18:00

W CIT stawki podatku maleją w 2019 r. A co z PIT?

Część spółek od 2019 r. będzie mogła płacić niższy, bo tylko 9% podatek dochodowy. Do tej pory obniżona stawka CIT wynosiła 15%. [więcej]


11.01.2019 18:00

Podział spółki: majątek pozostający bez podatku VAT

Ustawa o VAT wskazuje, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, definiując przy tym te. [więcej]


10.01.2019 18:00

Polskie przepisy podatkowe karami stoją, a będzie ich coraz więcej

Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych jest obwarowane przelicznymi karami, których – można powiedzieć – jest niezliczona. [więcej]