Podatki


20.08.2020 18:00

Jak wycofać z firmy środki trwałe?

Należące do prowadzonej firmy środki trwałe przedsiębiorca może w każdym czasie przeznaczyć na swoje cele osobiste. Czynność tak nie. [więcej]


19.08.2020 13:00

Sprzedaż udziałów w spółce kapitałowej przez nierezydenta

Polscy rezydenci podatkowi, a więc m. osoby mieszkające w Polsce dłużej niż 183 dni w roku bądź mające tutaj tzw. ośrodek interesów. [więcej]19.08.2020 13:00

Ulga mieszkaniowa a datio in solutum

Świadczenie w miejsce wykonania, czyli datio in solutum może być wykorzystane także w przypadku ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym. [więcej]


18.08.2020 13:01

Podatek akcyzowy: czyli pułapka przy olejach smarowych

Przepisy w zakresie podatku akcyzowego nie zostały zunifikowane. To oznacza, że krajowy fiskus, co prawda w ograniczonym zakresie, może. [więcej]


18.08.2020 13:01

Postępowanie podatkowe: dostęp do akt sprawy

Akta sprawy w postępowaniach czy kontrolach podatkowych nie są jawne dla ogółu, ale dla strony takiego postępowania już tak. Organy podatkowe. [więcej]


18.08.2020 13:01

Wykonywanie stoisk targowych z 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego

Wykonywanie usług budowlanych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 43, jest opodatkowane 5,5% stawką ryczałtu. Organ podatkowy przyznał, że. [więcej]


17.08.2020 18:00

Sprzedaż nieruchomości przez nierezydenta zwolniona z VAT

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, tj. gruntu i znajdującego się na nim budynku/budowli, na potrzeby podatku VAT jest traktowana jako dostawa. [więcej]


17.08.2020 18:00

Zakup mieszkania na cele mieszkaniowe i do firmy a odliczenie VAT

Przedsiębiorca, który kupił mieszkanie służące zarówno prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jak i celom prywatnym, może od. [więcej]


17.08.2020 13:01

Dochody niepełnosprawnego dziecka wykluczają ulgę rehabilitacyjną u rodzica

200 zł - tyle w 2019 r. mogło zarobić niepełnosprawne dziecko, aby jego rodzic mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W limicie tym nie. [więcej]


14.08.2020 13:01

Firmowy samochód w podróży służbowej z pełnym odliczeniem VAT

Zdaniem fiskusa, jeżeli tylko firmowy samochód osobowy z różnych przyczyn będzie parkowany pod domem pracownika, przedsiębiorstwo nie może. [więcej]