Podatki


10.03.2021 18:01

Spółka jawna osób fizycznych w podatku CIT

Spółki komandytowe w 2021 r. stały się podatnikami CIT, przy czym moment ten mogą one odwlec do maja 2021 r. Podatnikami takimi stały się. [więcej]


10.03.2021 18:01

Darowizna maseczek jako koszty podatkowe czy odliczenie od dochodu?

Czy darowiznę z jednej strony można odliczyć od dochodu, a z drugiej zaliczyć do kosztów podatkowych (a więc odliczyć ją w sumie dwa razy)?. [więcej]10.03.2021 13:01

Doktorzy Clowni śmiech biorą na poważnie!

Wielkie serca, mnóstwo pozytywnej energii i szerokie, promienne uśmiechy - to Doktorzy Clowni! Wolontariusze Fundacji "Dr Clown" wykorzystując. [więcej]


09.03.2021 13:01

Opłata sądowa za pozew jest kosztem podatkowym

Każdy poszkodowany ma prawo dochodzić swoich praw przed sądem. Jeżeli zaś powyższe dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej, koszty. [więcej]


09.03.2021 13:01

SLIM VAT: Faktury korygujące in minus w 2021 roku w przykładach

Czy w 2021 roku nabywca może być zobligowany do umniejszenia wartości wynikających z faktury korygującej jeszcze przed jej fizycznym. [więcej]


08.03.2021 18:01

Podatek VAT: usługa restauracyjna czy dostawa towarów spożywczych?

Usługi restauracyjne czy dostawa gotowej żywności? Fiskus chętniej przyjmuje pierwszą opcję, bo jest dla niego lepsza podatkowo. Okazuje się. [więcej]


08.03.2021 18:01

Organizacja targów bez podatku u źródła

Kompleksowe usługi nabywane w związku z organizacją targów dla danej spółki nie podlegają podatkowi u źródła, gdy świadczy je podmiot. [więcej]


05.03.2021 18:01

Sporządzanie wniosków o pracę cudzoziemców bez podatku VAT

Usługi doradcze wyłączają prawo do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Do usług takich jednak, zdaniem fiskusa nie zalicza się usług. [więcej]


05.03.2021 18:01

Zaniechana inwestycja nie pozbawia odliczenia VAT

Zaniechanie inwestycji z przyczyn niezależnych od inwestora jest już wystarczająco dużym obciążeniem finansowym dla niego zwłaszcza, gdy. [więcej]


04.03.2021 18:01

W PIT za 2020 rok ulga abolicyjna w pełnej wysokości

Pracujesz za granicą i w rozliczeniu rocznym korzystasz z ulgi abolicyjnej. Pamiętaj, że przepisy ją regulujące uległy istotnej zmianie,. [więcej]