Podatki


26.08.2020 18:01

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w podatku VAT

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności jest czynnością opodatkowaną VAT. Obowiązek podatkowy powstanie. [więcej]


26.08.2020 18:00

Podróż służbowa pracownika/zleceniobiorcy w podatku dochodowym

Pracownikowi wysłanemu w podróż służbową pracodawca jest obowiązany zagwarantować bądź wypłacić dodatkowe świadczenia. [więcej]25.08.2020 13:01

Niskocenne składniki majątku z dotacji stanowią koszty podatkowe

Zakup wyposażenia firmy stanowi podatkowe koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli tylko zakupy takie. [więcej]


25.08.2020 13:01

Sprzedaż nieruchomości: jak określić datę nabycia?

Sprzedaż nieruchomości przed pięcioma laty od ich nabycia bądź wybudowania wiąże się z koniecznością rozliczenia z tego tytułu podatku. [więcej]


24.08.2020 18:01

COVID-19: wystarczy kopia certyfikatu rezydencji podatkowej

Podatek u źródła, czyli dodatkowa danina pobierana od wynagrodzeń zagranicznych kontrahentów, może być istotnie ograniczona przez umowy o. [więcej]


24.08.2020 18:01

Program CRM ułatwi dostarczanie faktur korygujących

Faktury korygujące sprzedaż in minus można ująć w rozliczeniu VAT dopiero po wejściu w posiadanie przez sprzedawcę informacji o otrzymaniu. [więcej]


24.08.2020 18:00

Darowizna nieruchomości do majątku wspólnego nie jest jej nabyciem

Przy sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat, liczonych od końca roku ich nabycia, trzeba liczyć się z zapłatą z tego tytułu. [więcej]


21.08.2020 18:00

Metoda odliczenia proporcjonalnego: nie każdy ma prawo do ulgi abolicyjnej

Jesteś polskim rezydentem podatkowym i osiągasz dochody zagraniczne? Pamiętaj, że musisz się z nich rozliczyć w Polsce wg właściwej metody. [więcej]


21.08.2020 18:00

Przedawnienie zobowiązania a przychód podatkowy

Swoje zobowiązania należy regulować, a wierzyciel ma prawo ich dochodzić. Prawo takie jednak przysługuje mu w określonym czasie, po upływie. [więcej]


20.08.2020 18:01

Sąd zasądził odszkodowanie i odsetki od których fiskus chce podatek

Jeżeli sąd zasądził odsetki od odszkodowania, to fiskus będzie chciał od nich podatek. Nie ma dla niego znaczenie to, że opóźnienie w. [więcej]