Podatki


01.09.2020 18:01

Przedłużenie terminu zwrotu VAT: fiskus musi rozpatrzyć zażalenie

To, że fiskus dokonał zwrotu podatku VAT, nie oznacza automatycznie, że bezprzedmiotowe staje się zażalenie podatnika na działania organu. [więcej]


01.09.2020 18:01

Zamiana nieruchomości: wartość początkowa środka trwałego

Na potrzeby podatku dochodowego zamiana nieruchomości jest traktowana tak samo jak ich sprzedaż (odpłatne zbycie). Zdaniem fiskusa, gdy. [więcej]01.09.2020 18:01

Fiskus wyjaśnia: potwierdzenie odbioru faktury korygującej w podatku VAT

Aby sprzedawca mógł zmniejszyć VAT należny wynikający z faktury korygującej, musi posiadać dokumenty potwierdzające otrzymanie tej korekty. [więcej]


31.08.2020 13:01

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną

Metoda degresywna amortyzacji pozwala na szybsze odniesienie w ciężar kosztów podatkowych wybrane grupy środków trwałych. A to za sprawą. [więcej]


31.08.2020 13:01

Subwencja finansowa PFR nie jest opodatkowana VAT

Opodatkowane VAT-em (wliczane do podstawy opodatkowania) są jedynie te subwencje i dotacje, które wprost wpływają na cenę towaru/usługi. [więcej]


28.08.2020 13:01

Podatek od środków transportowych: o czym musisz pamiętać

Podatek od środków transportowych jest daniną lokalną, trafiającą bezpośrednio do gminy. To ona decyduje też o wysokości tego podatku. [więcej]


28.08.2020 13:01

Kiedy faktura VAT dokumentująca sprzedaż dla rolnika ryczałtowego?

Zdaniem fiskusa sprzedaż dokonywana na rzecz rolników ryczałtowych, a zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, nie musi być dokumentowana. [więcej]


27.08.2020 18:01

Sankcje VAT czyli dodatkowe zobowiązania podatkowe

Sankcje VAT, czyli dodatkowa danina, którą trzeba zapłacić fiskusowi w razie stwierdzenia przez niego nieprawidłowości, może wynieść od. [więcej]


27.08.2020 18:00

Faktury korygujące w nowym JPK_VAT

Jednolite pliki kontrolne z deklaracją będą musiały zawierać szereg dodatkowych informacji w zakresie wystawianych faktur, jak transakcje. [więcej]


27.08.2020 18:00

Licytacja komornicza działki zabudowanej z 23% podatkiem VAT?

To, czy podatnik sprzedaje nieruchomość samodzielnie, czy pod przymusem w drodze egzekucji komorniczej, dla podatku VAT nie ma większego. [więcej]