Podatki


26.02.2020 13:00

Przychody z działalności nierejestrowej na PIT-36

Gdy miesięczne przychody z działalności nie przekraczają połowy wynagrodzenia minimalnego, pod pewnymi warunkami osoba je uzyskująca nie musi. [więcej]


26.02.2020 13:00

Kiedy programy komputerowe bez podatku u źródła?

Co do zasady podmioty zagraniczne podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. płacą go jedynie od dochodów tutaj uzyskanych. [więcej]26.02.2020 13:00

Kiedy samochód osobowy używany w firmie można sprzedać na VAT marża?

Aby skorzystać z procedury VAT-marża, zakup towaru musi nastąpić w ściśle określony sposób (np. na podstawie faktury VAT-marża), musi to. [więcej]


25.02.2020 13:00

Czy fiskus może nie wykonać wyroku w zakresie zwrotu VAT? Okazuje się że tak

Ustawa o VAT określa terminy, w których fiskus powinien dokonać zwrotu tego podatku wykazanego w deklaracji podatkowej. Fiskus może jednak te. [więcej]


25.02.2020 13:00

Hodowla i sprzedaż gekonów zwolniona z podatku dochodowego?

Hodowla gekonów, jako entomofagów, mieści się w definicji działów specjalnych produkcji rolnej, a więc co do zasady podlega opodatkowaniu. [więcej]


24.02.2020 13:00

Karta Praw Podatnika czyli "marketingowa" ustawa dla podatników

W kwietniu 2019 r. pojawił się projekt ustawy Karta Praw Podatnika, który w teorii miał zapewnić dodatkową ochronę podatnika. [więcej]


24.02.2020 13:00

Szkolenie dla handlowców w kosztach podatkowych spółki

Aby dobrze sprzedać dany produkt, handlowiec musi być z niego dobrze przygotowany. Dlatego też spółki współpracujące z handlowcami często. [więcej]


24.02.2020 13:00

Najem prywatny czy w ramach działalności gospodarczej?

Podatnik, który wyłączył zlikwidował prowadzoną firmę w zakresie usług noclegowych opodatkowanych kartą podatkową, zaś wykorzystywaną w. [więcej]


24.02.2020 8:00

Ulga IP BOX w rozliczeniu rocznym 2019 czyli 5% podatek PIT

IP BOX, czyli przewidziana w ustawie o PIT ulga dla innowacyjnych przedsiębiorców, pozwala na opodatkowanie określonych dochodów zaledwie 5%. [więcej]


21.02.2020 13:00

Koszty zarządzania inwestycją a limitowanie w CIT podmiotów powiązanych

szereg transakcji w postaci usług niematerialnych, zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, została poddana limitowaniu w. [więcej]