Podatki


04.10.2018 18:00

Przemieszczenie i sprzedaż towarów w UE: rozliczenie VAT

W przypadku, gdy sprzedawca przemieszcza na własny koszt i ryzyko towary z Polski do wynajętego przez siebie magazynu w innym państwie UE, z. [więcej]


03.10.2018 13:00

Pełne odliczenie VAT od samochodu: kwestie formalne przede wszystkim

Dla fiskusa liczą się przede wszystkim wymogi formalne. Widać to bardzo dobrze na przykładzie aut. I tak od samochodu, który spełnia wymogi. [więcej]03.10.2018 13:00

Inwigilacja firm: fiskusowi wciąż mało. Teraz chce adresy IP od banków

Fiskus chce kolejnych uprawnień, które teoretycznie już posiada. Otóż zgodnie z planowaną nowelizacją Ordynacji podatkowej, banki czy SKOK-i. [więcej]


02.10.2018 18:00

Samochody osobowe: propozycje zmian w podatku dochodowym 2019

Sejm obecnie pracuje nad nowelizacją ustaw o podatku dochodowym. Te istotnie zmieniają zasady rozliczania w kosztach podatkowych samochodów. [więcej]


02.10.2018 18:00

Przy dobrej argumentacji fiskus sam uchyli decyzję podatkową

Przed nierzetelnymi działaniami fiskusa podatnicy powinni się bronić. Ten powinien ocenić cały materiał dowodowy i na tej podstawie. [więcej]


02.10.2018 18:00

Sprzedaż wspólnego mieszkania w podatku dochodowym

Małżonkowie, poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego mogą wspólność ustawową rozszerzyć, ograniczyć, czy wręcz ustanowić. [więcej]


01.10.2018 18:00

Split payment: błędna kwota podatku VAT

Dokonując zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, należy poinformować swój bank czy SKOK w specjalnym komunikacie przelewu. [więcej]


01.10.2018 18:00

Podatnik wykreślony z rejestru VAT też może odliczyć podatek

TSUE wielokrotnie podkreślał, że prawo do odliczenia podatku VAT z faktury zakupu uzależnione jest od spełnienia określonych przesłanek. [więcej]


30.09.2018 18:00

Fiskus przegrał sprawę o 195 mln zł podatku od umorzenia udziałów

Fiskus nie może sam przekwalifikować czynności, gdy uzna, że ta wykonana przez podatnika była pozorna. Musi w tej sprawie wystąpić do sądu. [więcej]


28.09.2018 18:00

Brak numeru VAT UE nie zmienia miejsca opodatkowania usług

Sprzedaż usług reklamowych do kontrahenta zagranicznego, winna być opodatkowana w kraju usługobiorcy. Nie zmienia tego fakt, iż usługobiorca. [więcej]