Podatki


22.09.2017 18:00

Wynajem samochodu pracownikowi pozbawia pełnego odliczenia VAT

Przy wynajmie firmowych samochodów pracownikom sądy administracyjne dokonują wykładni przepisów określających zasady odliczania VAT od. [więcej]


22.09.2017 18:00

Księgi rachunkowe: dokumentowanie zakupów od ludności

Fiskus udziela odpowiedzi w interpretacjach podatkowych jedynie na pytania postawione we wniosku. Stąd warto zadbać o to, aby je prawidłowo. [więcej]


21.09.2017 13:00

Od umorzonej spółce osobowej pożyczki trzeba zapłacić podatek

Czy warto umorzyć swojej spółce pożyczkę? Podatkowo - nie. Mało bowiem, że nie odzyska się pożyczonych pieniędzy (o odsetkach już nie. [więcej]


21.09.2017 13:00

Umowa pożyczki pomiędzy wspólnikiem a spółką osobową

Pożyczenie prywatnych pieniędzy spółce osobowej, w której jest się wspólnikiem, niesie negatywne konsekwencje podatkowe. Odsetek od tej. [więcej]


20.09.2017 18:00

Obrót ziemią rolną w podatku dochodowym

Jeżeli sprzedawane grunty stanowią użytki rolne, tworzą gospodarstwo rolne bądź są jego częścią składową, a sprzedaż dotyczy całego. [więcej]


19.09.2017 18:00

Podatek VAT: liczymy marżę przy zakupie/sprzedaży towarów używanych

Przy liczeniu marży na potrzeby VAT od otrzymanej ceny sprzedaży należy wydatki związane z zakupem, ale przekazane poprzedniemu sprzedawcy, a. [więcej]


19.09.2017 18:00

Darowizna samochodu osobowego na otwarcie firmy

Co do zasady amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie nie jest kosztem uzyskania przychodu. Wyjątkiem są te środki trwałe,. [więcej]


19.09.2017 18:00

Zagraniczne usługi około-budowlane bez podatku u źródła

Podatkiem u źródła obarczone są m. usługi doradcze, zarządzania czy kontroli jak też inne o podobnym charakterze. W katalogu tym nie. [więcej]


18.09.2017 18:00

Sprzedaż mieszkania: spłata kredytu jako koszt uzyskania przychodu?

Spłacany kredyt może być kosztem uzyskania przychodu sprzedawanego mieszkania ale w przypadku, gdy w zamian za jego spłatę nabyliśmy udział. [więcej]


18.09.2017 8:00

Zwrot VAT na materiały budowlane w trakcie budowy domu?

Młodzi przy budowie pierwszego mieszkania mogą obecnie ubiegać się o zwrot części podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów. [więcej]