Podatki


14.06.2020 8:00

Podatek dochodowy (CIT) zostanie zaprojektowany na nowo?

Model estoński - to na jego podstawie polski ustawodawca chce na nowo określić zasady rozliczania się z podatku dochodowego. Rozwiązanie to. [więcej]


14.06.2020 8:00

Wsteczna rejestracja do podatku VAT możliwa?

Przepisy o VAT wskazują, że rejestracji do tego podatku należy dokonać przed pierwszą sprzedaż opodatkowaną. Jeżeli jednak obowiązek ten. [więcej]14.06.2020 8:00

Tarcza antykryzysowa: Jak uregulować składki ZUS przy częściowym zwolnieniu

Płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń więcej aniżeli 9 ubezpieczonych, ale mniej niż 50, mogą obecnie korzystać z prawa do zwolnienia z. [więcej]


14.06.2020 8:00

Termin wprowadzenia JPK_VAT ponownie przesunięty. Kiedy pakiet quick fixes?

Jeszcze w 2018 r. unijny ustawodawca uchwalił pakiet zmian w zakresie podatku VAT w ramach pakietu quick. Zmiany te dotyczą m. [więcej]


14.06.2020 8:00

Szybka amortyzacja budynku szklarni?

Budynki wykorzystywane w warunkach pogorszonych mogą być amortyzowane przy użyciu współczynnika podwyższającego 1,2. A kiedy z takimi. [więcej]


14.06.2020 8:00

Fiskus wyjaśnia: jak sporządzić sprawozdanie finansowe w czasie COVID-19

Nowe terminy sprawozdań finansowych oraz zdarzenia, które trzeba w nich ujmować. Fiskus wyjaśnia, jak sporządzać takie dane finansowe w dobie. [więcej]


14.06.2020 8:00

Docieplenie sufitów w uldze termomodernizacyjnej

Materiały budowlane służące do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, mogą zostać rozliczone w ramach ulgi. [więcej]


14.06.2020 8:00

Wniesienie mieszkania do majątku wspólnego nie jest nabyciem dla PIT

Włączenie do majątku wspólnego małżonków poprzez rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości należącej tylko do. [więcej]


14.06.2020 8:00

Odroczenie terminu płatności i rozłożenie zapłaty podatku na raty

Przedsiębiorcy mający trudności finansowe mogą wystąpić do fiskusa o ulgę w spłacie zobowiązań i zaległości podatkowych. Na ogół ulga. [więcej]


14.06.2020 8:00

W czasie zwolnienia z CIT można obniżyć stawki amortyzacyjne

W aspekcie podatkowym obniżenie stawek amortyzacyjnych doprowadzi jedynie do przesunięcia w czasie rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu. [więcej]