Podatki


16.03.2021 18:01

Data powstania przychodu w CIT: przede wszystkim interes fiskalny państwa

Jakie rozstrzygnięcia powinien wydawać fiskus? Zgodne ze stanem faktycznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w sposób przyjazny dla. [więcej]


16.03.2021 18:01

Utrata ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

Najpierw kupiłeś mieszkanie a następnie sprzedałeś stare, w stosunku do którego korzystałeś z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i. [więcej]15.03.2021 18:01

Ograniczenie ulgi abolicyjnej od 2021 roku

Dzięki uldze abolicyjnej pracujący głównie na etacie mogli zapłacić w Polsce niższy podatek od dochodów zagranicznych. Fiskus uznał. [więcej]


15.03.2021 18:01

Korekta VAT-R i powrót do zwolnienia podmiotowego

Czy VAT-R można korygować i wstecznie korzystać ze zwolnienia z VAT? W wyjątkowych sytuacjach fiskus dopuszcza takie rozwiązanie, tj. [więcej]


15.03.2021 18:01

Rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej

Strata podatkowa występuje, gdy uzyskane w ramach danego źródła przychodu w dany roku podatkowym przychody są niższe od poniesionych. [więcej]


12.03.2021 18:01

Podatkowa grupa kapitałowa: rozliczenie straty podatkowej po jej ustaniu

Wskutek przystąpienia spółki do podatkowej grupy kapitałowej zawieszeniu ulega rozpoczęcie jej kolejnego roku podatkowego na czas. [więcej]


12.03.2021 18:01

Sprzedaż mieszkania w nowym JPK_VAT z deklaracją

W myśl ustawy o VAT towarem jest nie tylko cały grunt czy budynek, ale także ich części. Zatem dokonując dostawy lokalu znajdującego się w. [więcej]


11.03.2021 18:01

Czy kasę fiskalną on-line można wyłączać?

Co do zasady kasa fiskalna powinna być połączona z siecią przez cały czas pracy firmy. Jeżeli jednak sprzedaż jest naprawdę sporadyczna,. [więcej]


11.03.2021 18:01

Mechanizm podzielonej płatności w 2021 roku

Szerszy katalog podmiotów uprawnionych do uwolnienia środków z rachunku VAT, określenie kwoty limitu w złotówkach czy niestosowanie. [więcej]


10.03.2021 18:01

Zmiany 2021: Komu opłaca się pozostanie w spółce komandytowej?

Czy uznanie spółki komandytowej pozwala na zmniejszenie obciążeń podatkowych? W niektórych przypadkach jest to możliwe, niestety na ogół. [więcej]