Podatki


10.12.2019 18:00

Wycena nieruchomości zwolniona z podatku VAT?

Mali przedsiębiorcy, których roczny obrót ze sprzedaży nie przekracza 200. 000 zł mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, o ile nie. [więcej]


09.12.2019 18:00

Import towarów: fiskus klasyfikuje usługi na niekorzyść podatnika

Wartość celna towaru to nie tylko cena, jaką płaci się sprzedawcy spoza UE. Często trzeba tutaj doliczyć szereg innych opłat ponoszonych. [więcej]09.12.2019 18:00

Umorzenie/zwrot odsetek od kredytu bez podatku dochodowego?

Ustawa o PIT zwalnia od podatku m. nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów i usług, jeżeli jednorazowa wartość wygranej/nagrody. [więcej]


06.12.2019 18:00

Jak będzie wyglądać amortyzacja samochodu w 2020 roku

Fiskus od lat próbuje ograniczać podatnikom prawo do rozliczania w kosztach podatkowych zakupu samochodów osobowych. Ograniczenia takie dotyczą. [więcej]


06.12.2019 18:00

Fiskus chętnie sięga po klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania

W założeniach klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania miała być wymierzona jedynie w dużych graczy. Gwarantował to limit korzyści. [więcej]


06.12.2019 18:00

Obniżona stawka CIT: ważne przychody zwolnione i opodatkowane

Mali podatnicy, których przychody w bieżącym roku podatkowym nie przekraczają 1,2 mln euro, mają prawo do obniżonej stawki CIT w wysokości. [więcej]


05.12.2019 18:00

Prywatny najem: czy każda zapłata czynszu będzie kosztem podatkowym?

W przyszłym roku przy transakcjach powyżej 15. 000 zł zapłata będzie musiała nastąpić nie tylko na rachunek bankowy sprzedawcy, ale taki. [więcej]


05.12.2019 18:00

Amortyzacja mieszkania w tzw. prywatnym najmie

Oddane w najem mieszkanie, które podatkowo jest traktowane jako używane, może być amortyzowane indywidualną stawką amortyzacji w wysokości. [więcej]


04.12.2019 18:00

Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy gdy certyfikat rezydencji podatkowej

Gdy obywatel Ukrainy legitymuje się wydanym przez ukraińskie organy podatkowe certyfikatem rezydencji podatkowej, uzyskiwane przez niego w Polsce. [więcej]


04.12.2019 18:00

Sankcje w PIT/CIT za brak zapłaty na rachunek (VAT) w 2020 r.

Już niebawem dokonanie zapłaty na rachunek inny, aniżeli zgłoszony fiskusowi, tudzież z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności,. [więcej]