Podatki


16.05.2019 18:00

Ulga rehabilitacyjna: ważna data ustalenia stopnia niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności wskazuje m. datę, od kiedy zostaje ustalony stopień niepełnosprawności. Data ta ma ogromne znaczenie dla. [więcej]


15.05.2019 18:00

Zaliczka na zakup samochodu: termin złożenia VAT-26

Przy zakupie samochodu z przedpłatą to zaliczka jest pierwszym wydatkiem ponoszonym w tym celu. To data jej wpłaty wyznacza w związku z tym. [więcej]15.05.2019 18:00

Zmiana formy opodatkowania po otwarciu firmy

Podatnik otwierający firmę ma prawo do zmiany wybranej formy opodatkowania do dnia uzyskania pierwszego przychodu. Chodzi tutaj jednak o taki. [więcej]


14.05.2019 18:00

TSUE zmienia obowiązek podatkowy w VAT od usług budowlanych

Od dnia wydania interpretacji ogólnej (kwiecień 2016 r. ) fiskus jednolicie uważał, że usługi budowlane uznawane są za wykonane z chwilą. [więcej]


14.05.2019 18:00

Spółka osobowa: zmiana udziału w zysku a rozliczenie roczne

W przypadku spółek osobowych podatek dochodowy od wypracowanego dochodu płacą … ich wspólnicy. Sytuacja jest prosta, gdy udziały takich. [więcej]


14.05.2019 18:00

Sprzedaż prawa do mieszkania w podatku dochodowym

Sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych do nich stanowi odrębne źródło przychodu. Powyższemu musi jednak towarzyszyć przeniesienie prawa. [więcej]


13.05.2019 18:00

Ulga mieszkaniowa w PIT: 2 czy 3 lata na budowę domu?

Data sprzedaży nieruchomości decyduje o tym, które przepisy ulgi mieszkaniowej będą stosowane. I tak gdy sprzedaż taka miała miejsce w 2018. [więcej]


13.05.2019 18:00

Leasing operacyjny samochodu osobowego 2019: opłaty w kosztach podatkowych

Nowe ograniczenie w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych opłat leasingowych dotyczy także starych umów leasingu, w przypadku zmiany. [więcej]


12.05.2019 18:00

Uchwała NSA: zawieszenie biegu przedawnienia podatku

NSA w poszerzonym składzie uznał, że w przypadku wyznaczenia pełnomocnika, to jemu fiskus powinien doręczać pisma, w tym w zakresie. [więcej]


10.05.2019 18:00

Zmiany w podatku u źródła w 2019 r.

Rok 2019 przyniósł istotne zmiany w poborze podatku u źródła. Z jednej strony do ustawy podatkowej trafiło pojęcie należytej staranności,. [więcej]