Podatki


22.03.2017 18:00

Odstąpienie od umowy to ponowne nabycie nieruchomości w PIT

Fiskus uważa, że ten, kto sprzedał nieruchomość, po czym z uwagi na niewywiązanie się z umowy przez kupującego - ją odzyskał, dokonuje. [więcej]


21.03.2017 18:00

Skutki spóźnionego rozliczenia VAT należnego w deklaracji

Jeżeli VAT zostanie rozliczony w błędnym okresie, należy go skorygować i wykazać w deklaracji za okres prawidłowy. Jeżeli podatek wykazano. [więcej]


21.03.2017 13:00

Mieszkanie z hipoteką w podatku od spadku

Otrzymanie spadku wiąże się z jednej strony z powiększeniem majątku, z drugiej z rozliczeniem podatku od spadków i darowizn. [więcej]


20.03.2017 18:00

Wstępnie wypełnione zeznania PIT-37 i PIT-38 dostępne w skarbówce

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i teraz podatnicy mogą skorzystać z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Polega ona na. [więcej]


20.03.2017 18:00

Kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym firmy

Likwidując firmę trzeba sporządzić na dzień likwidacji spis z natury na potrzeby VAT. W spisie tym ujmuje się wszystkie towary, które nie. [więcej]


20.03.2017 18:00

Pośrednictwo handlowe: przychodem z firmy tylko prowizja

Gdy przedmiotem sprzedaży jest usługa - to jej wartość podlega opodatkowaniu. Może to być np. usługa pośrednictwa w zakupie/sprzedaży. [więcej]


18.03.2017 18:00

Amortyzacja środków trwałych: stawka 0% jest dopuszczalna

Ustawa zawiera stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, które są amortyzowane metodą liniową. Stosowny załącznik zawiera jednakże. [więcej]


17.03.2017 13:00

Przy jednym dziecku ograniczone prawo do ulgi prorodzinnej

Jedno dziecko daje prawo do ulgi prorodzinnej, o ile dochody rodziców nie przekroczą określonych limitów. Te są różne - uzależnione od. [więcej]


17.03.2017 13:00

KAS czyli nielegalne kontrole celno-skarbowe

KAS miała być batem na przestępców skarbowych. Nowi funkcjonariusze dostali bardzo szerokie uprawnienia w celu wyszukiwania przestępstw. [więcej]


16.03.2017 18:00

Już w 2017 r. rocznego PIT wypełni za nas urząd skarbowy

Od 15 marca 2017 r. podatnicy mogą składać wnioski o wypełnienie zeznania podatkowego przez urzędników. Stosowny wniosek otrzymał symbol. [więcej]