Podatki


08.01.2018 13:00

Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2017

Pierwszym odliczeniem od podatku, które przysługuje w zasadzie wszystkim podatnikom, są składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone. [więcej]


08.01.2018 13:00

WSA: termin wydania postanowienia o wydłużeniu zwrotu VAT

W określonych sytuacjach fiskus może przedłużyć termin zwrotu podatku VAT - czyli gdy jego zasadność wymaga dodatkowej weryfikacji. [więcej]


08.01.2018 13:00

Pożyczka dla spółki od wspólnika zawsze jako zmiana umowy

Pożyczki podlegają opodatkowaniu PCC, gdy nie podlegają pod przepisy ustawy o VAT (w której to udzielanie pożyczek jest zwolnione od podatku). [więcej]


06.01.2018 8:00

Torba (foliowa) na zakupy 2018 czyli VAT od opłaty recyklingowej

Foliówki, zrywki - a więc torby na zakupy z reguły jednorazowego użytku od 2018 r. objęte są opłatą recyklingową w wysokości 20 groszy za. [więcej]


05.01.2018 18:00

Rozliczenie dochodów niani w PIT za 2017 r.

Dochody uzyskane z tytułu zawartej przez nianię umowy uaktywniającej są opodatkowane PIT-em. Zastosowanie ma do nich skala podatkowe, zaś. [więcej]


05.01.2018 18:00

Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. w podatku dochodowym

Wnosząc swoje przedsiębiorstwo aportem do spółki w zamian za jej udziały wiąże się z powstaniem po stronie przychodu u wnoszącego z. [więcej]


04.01.2018 18:00

Dwie firmy: sumujemy przychody i koszty a nie dochód i stratę

Mimo że działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych formach prawnych (na własne nazwisko czy w formie spółki osobowej tudzież. [więcej]


04.01.2018 18:00

Split payment w VAT od lipca 2018 r.

System podzielonej płatności zacznie obowiązywać w polskiej ustawie o VAT od lipca 2018 r. Będzie to rozwiązanie dobrowolne a nie. [więcej]


03.01.2018 18:00

Odliczenie ulgi na krew w zeznaniu podatkowym PIT 2017

Ustawowa cena krwi to 130 zł za litr. I o taką wartość można pomniejszyć podstawę opodatkowania PIT-em, gdy krew oddaliśmy honorowo. [więcej]


03.01.2018 18:00

Firma i gospodarstwo rolne: faktury, ewidencje i deklaracje VAT

Przesunięcia towarów z własnej firmy do gospodarstwa rolnego bądź odwrotnie, gdzie pierwsze i drugie są opodatkowane VAT-em, nie powinno być. [więcej]