Podatki


01.07.2019 8:00

Wydzielenie nowej firmy: rozliczenie faktur korygujących w VAT/CIT

Ordynacja podatkowa wskazuje, że w przypadku podziału przez wydzielenie, na spółkę przejmującą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki. [więcej]


28.06.2019 18:00

Podzielona płatność w VAT: wybrane problemy w interpretacjach KIS

Zapłata z rachunku VAT faktury w całości bądź większej części niż sam podatek jest wprawdzie nieprawidłowo, niemniej w takim przypadku. [więcej]28.06.2019 18:00

Wypadek w pracy: zwrot kosztów leczenia z podatkiem dochodowym

Otrzymałeś od byłego pracodawcy rekompensatę za poniesione koszty leczenia w związku z wypadkiem przy pracy na podstawie art. [więcej]


27.06.2019 18:00

Czy można kupić, podzielić i sprzedać ziemię poza działalnością gospodarczą?

Handel nieruchomościami jest prowadzeniem działalności gospodarczej. Sądy jednakże ograniczają zapędy fiskusa wskazując, że nie każdy. [więcej]


27.06.2019 18:00

Separacja małżonków a rozliczenie PIT z dzieckiem

Osoba, w stosunku do której orzeczono separację, może skorzystać z rozliczenia się z PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko małoletnie. [więcej]


26.06.2019 18:00

Podatek od spadków i darowizn też się przedawnia

Jaki jest okres przedawnienia podatku od spadków i darowizn? Wszystko zależy od zaistniałej sytuacji. Okres ten wynosi 3 bądź 5 lat. [więcej]


26.06.2019 18:00

Podzielona płatność wyprze odwrotne obciążenie

Kolejny projekt zmian podatkowych zakłada wyparcie odwrotnego obciążenia obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. [więcej]


25.06.2019 13:00

Płatność kartą a zwolnienie z kas fiskalnych

Czy przyjmując płatność kartą kredytową/debetową należy daną czynność ewidencjonować na kasie fiskalnej? Dla bezpieczeństwa tak. [więcej]


25.06.2019 13:00

Sprzedaż gotowych dań i posiłków czyli dopłata podatku VAT

Stanowisko fiskusa może ulec zmianie – zwłaszcza gdy będzie to oznaczać zwiększone wpływy budżetowe. Przekonali się o tym przedsiębiorcy. [więcej]


25.06.2019 13:00

Przekształcenie i sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego

Kosztami nabycia – uwzględnianymi w rachunku podatkowym przy liczeniu podatku od sprzedaży nieruchomości, są wydatki, które zbywca musiał. [więcej]