Podatki


03.07.2017 18:00

Transakcje gotówkowe: Umowy ramowe a koszty uzyskania przychodu

Tylko transakcje do 15 tys. zł mogą być regulowane gotówką. Za większe należy płacić przelewem, albo nie zaliczy się ich do kosztów. [więcej]


03.07.2017 18:00

Komisja Europejska kwestionuje podatek od sprzedaży detalicznej!

Nie ma przeszkód, aby Polska wprowadziła tzw. podatek od marketów. Niemniej jego zasady nie mogą dyskryminować jedne, a preferować drugie. [więcej]


03.07.2017 18:00

Składki ZUS są odliczane w roku ich pobrania

Dla odliczenia składek ZUS ważny jest rok ich pobrania/zapłaty, a nie rok, którego one dotyczą. Stąd jeżeli zakład pracy uregulował te. [więcej]


02.07.2017 13:00

Rozliczenie w kosztach firmy zaplanowanej podróży służbowej

Wszelkie racjonalne i uzasadnione wydatki mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Do tych mogą trafić także wydatki poczynione na poczet. [więcej]


30.06.2017 16:52

Umowa zlecenie: stawka godzinowa przekreśla podatek zryczałtowany

Wynagrodzenia do 200 zł niekiedy są opodatkowane ryczałtem. Aby jednak ten stosować, wartość tego wynagrodzenia musi wynikać z umowy. [więcej]


30.06.2017 16:52

W podatku dochodowym ważny zakup gruntu a nie budowa domu

W myśl prawa cywilnego nieruchomościami są grunty, których elementami składowymi mogą być wzniesione na nich zabudowania. Dlatego też do. [więcej]


29.06.2017 18:00

Uwaga na podatek przy sprzedaży akcji nabytych w spadku!

Sprzedając udziały czy akcje, w rachunku podatkowym można uwzględnić koszty uzyskania przychodu przy liczeniu podstawy opodatkowania. [więcej]


29.06.2017 18:00

Ulga na złe długi w VAT nie jest ograniczona w czasie?

Fiskus może ścigać dłużnika o odliczony VAT z niezapłaconych faktur tak długo, aż podatek się nie przedawni. Wierzyciel natomiast może od. [więcej]


29.06.2017 18:00

Zaoszczędzona prowizja bankowa nie jest przychodem w CIT

Kiedy mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem? Gdy jeden podmiot uzyskuje korzyść kosztem majątku innego podmiotu. Trudno za takie. [więcej]


28.06.2017 18:00

Odwrotne obciążenie: obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych

Moment wykazania VAT od usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia różni się od zaistniałej sytuacji. Co do zasady będzie to dzień. [więcej]