Podatki


01.04.2020 18:00

Fiskus wydłuża czas na złożenie zeznań podatkowych PIT za 2019 rok

Wzorem CIT, fiskus zdecydował się na wydłużenie terminu do złożenia zeznań PIT za 2019 r. Podatnicy będą mieli na to czas do końca maja. [więcej]


01.04.2020 18:00

Małżonek nie rozliczy ulgi termomodernizacyjnej

Tylko właściciele wybranych nieruchomości mieszkalnych, ponoszący wydatki na wybrane inwestycje na tych nieruchomościach (np. [więcej]31.03.2020 18:00

Odliczenie VAT od naprawy powypadkowej samochodu z AC

Firmowy samochód uległ wypadkowi? Pamiętaj, że od jego remontu możesz odliczyć VAT. podatek tutaj rozlicza się tak samo, jak przy wydatkach. [więcej]


31.03.2020 18:00

Sprzedaż samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Sprzedaż prywatnego samochodu jest opodatkowana PIT-em, gdy ma miejsce przed 6-ciom miesiącami od jego nabycia. Po tym czasie z podatku nie. [więcej]


30.03.2020 18:00

COVID-19: tarcza antykryzysowa w podatkach dla przedsiębiorców

Więcej czasu na wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych, odłożenie w czasie niektórych obowiązków podatkowych, ekspresowe rozliczenie. [więcej]


30.03.2020 18:00

Termin złożenia CIT-8 za 2019 rok przedłużony

Nie do końca marca, a do końca maja 2020 r. podatnicy CIT będą musieli złożyć CIT-8 za 2019 r. oraz zapłacić wynikający z niego podatek. [więcej]


30.03.2020 18:00

Działalność nierejestrowa na usługi pralnicze

Brak firmy przez ostatnich 60 miesięcy, czy miesięczne przychody nieprzekraczające połowy wynagrodzenia minimalnego. To podstawowe warunki. [więcej]


27.03.2020 13:00

Prowadzenie firmy = rozliczanie kosztów rzeczywistych

Twórcy do przychodów uzyskiwanych z rozporządzania prawami majątkowymi mogą stosować 50% koszty uzyskania przychodu. Wyjątkiem jednak jest. [więcej]


27.03.2020 13:00

Tarcza antykryzysowa: świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców

Przedsiębiorca, który będzie miał przestój związany z koronawirusem i w związku z tym odnotuje spadek przychodu, będzie mógł ubiegać. [więcej]


26.03.2020 13:00

Podatek od czynności cywilnoprawnych: wartość rynkowa rzeczy

Dla wymiaru podatku od czynności cywilnoprawnych istotne znaczenie ma nie tyle wartość zawartej umowy, co wartość rynkowa czynności. [więcej]