Podatki


10.10.2017 18:00

Przychody i koszty podatkowe przy budowie i sprzedaży nieruchomości

Przy sprzedaży nieruchomości momentem powstania przychodu jest przeniesienie jej własności na nowego nabywcę, które powinno nastąpić w. [więcej]


09.10.2017 18:00

Zapłata gotówką przy budowie środka trwałego

Kupując środek trwały za gotówkę, gdy cena zakupu przekroczy 15. 000 zł brutto, nie zaliczymy jej do kosztów podatkowych. Jeżeli jednak na. [więcej]


09.10.2017 18:00

Składka ZUS gdy otwarcie firmy w trakcie miesiąca

Przedsiębiorca, który nie podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym przez cały miesiąc, może obniżyć składki należne do ZUS. [więcej]


09.10.2017 18:00

Zakup działki budowlanej i budowa domu jako cel mieszkaniowy

Pieniądze ze sprzedaży mieszkania można przeznaczyć nie na jeden, a kilka celów mieszkaniowych i dzięki temu zwolnić je z podatku. [więcej]


05.10.2017 18:00

W 2018 r. kwota wolna od podatku w PIT w górę

Wyższa kwota wolna od podatku, wyższy próg wartości środków trwałych, którą można odnieść bezpośrednio w ciężar kosztów podatkowych. [więcej]


05.10.2017 18:00

Transakcje z podmiotami powiązanymi i dokumentacja cen transferowych

Nie wartość jednej transakcji a suma wszystkich transakcji jednego rodzaju z podmiotem powiązanym jest istotna przy badaniu, czy spółka. [więcej]


04.10.2017 18:00

Umowa zlecenie w gospodarstwie rolnym

Rolnik może zatrudnić pracownika do pomocy. Jedną z dopuszczalnych form jest tutaj umowa zlecenie. W zakresie ubezpieczeń społecznych i. [więcej]


04.10.2017 13:00

Gdy lokal nie jest użytkowany nie ma pierwszego zasiedlenia

Z pierwszym zasiedleniem mamy do czynienia, gdy dany budynek czy lokal po wybudowaniu został przekazany do użytkowania. Nie wystarczy tutaj zatem. [więcej]


04.10.2017 13:00

Limity podatkowe w 2018 r. obowiązujące podatników PIT i CIT

Średni kurs euro z dnia 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł/euro. Na jego podstawie są ustalane limity podatkowe, które będą musieli. [więcej]


03.10.2017 18:00

Przekazanie nieruchomości firmy na cele prywatne w podatku VAT

Przekazując majątek firmy do majątku prywatnego należy pamiętać, że czynność taka może podlegać opodatkowaniu VAT. Będzie tak, jeżeli. [więcej]