Podatki


27.12.2020 13:01

Zaniechane inwestycje w kosztach podatkowych

Nie wszystkie podejmowane decyzje inwestycyjne są trafne. Przedsiębiorcy często dokonują zaniechania już rozpoczętej inwestycji. Ponoszone na. [więcej]


26.12.2020 13:01

Kiedy sprzedaż firmowej nieruchomości z podatkiem dochodowym?

Sprzedaż nieruchomości poza działalnością gospodarczą może niekiedy nie generować przychodu podatkowego (gdy następuje po upływie 5 lat. [więcej]24.12.2020 18:01

Strata z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów

Przy sprzedaży wierzytelności powstała z tego tytułu strata może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Powstaje tutaj jednak. [więcej]


24.12.2020 18:01

Fiskus potwierdza: pieniądze bez podatku darować może dalsza rodzina

Czy szwagier może przekazać w darowiźnie pieniądze bez podatku? Teoretycznie nie. Ale jeżeli darczyńcą będzie jego żona, czyli siostra. [więcej]


23.12.2020 13:01

Kiedy rozliczyć zwrot podatku od nieruchomości?

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego. [więcej]


23.12.2020 13:01

Zmiany 2021: Spółki jawne i komandytowe podatnikami CIT

Rzutem na taśmę ustawodawca nowelizuje przepisy ustawy o CIT, uznając od przyszłego roku za podatników tego podatku wszystkie spółki. [więcej]


22.12.2020 18:01

Zmiany w podatkach. Rząd utrudni inwestycje w nieruchomości?

Koniec roku to okres, w którym rządzący najczęściej dokładają starań, aby przeforsować zmiany w podatkach. Tym sposobem mają one szansę,. [więcej]


22.12.2020 18:01

Zakład zagraniczny a spółka zależna

Zagraniczna spółka zależna a może zagraniczny zakład? Są to dwa różne podmioty wywołujące odrębne skutki podatkowe. To, kiedy mamy do. [więcej]


22.12.2020 18:01

Przewalutowanie pożyczki a różnice kursowe

Aby powstały różnice kursowe przy pożyczkach, muszą powstać łącznie 3 przesłanki: pożyczka musi być udzielona w walucie obcej, spłata. [więcej]


21.12.2020 18:01

Zagraniczne jurysdykcje podatkowe: gdzie zapłacisz niskie podatki?

Unia Europejska dba o to, aby wpływy podatkowe do jej kasy były na odpowiednim poziomie. Dlatego stworzono wykaz jurysdykcji niechętnych. [więcej]