Podatki


21.05.2020 18:00

Restrukturyzacja firmy: przekształcenie (w) spółki

Zamiana formy prawnej prowadzonego biznesu, czy to w postaci firmy na własne nazwisko, spółki osobowej, czy spółki kapitałowej, jest jak. [więcej]


21.05.2020 18:00

Tarcza antykryzysowa 3.0: nowe rozwiązania w ZUS

Zwolnienie z ZUS nawet jeżeli przychód przekracza 300% przeciętnego wynagrodzenia brutto prognozowanego na 2020 r. czy preferencja dla. [więcej]21.05.2020 18:00

Odstrzał sanitarny dzików: ryczałt dla myśliwego z podatkiem dochodowym

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i. [więcej]


20.05.2020 18:00

Nadpłata podatku a zajęcie komornicze: jak powinien zachować się fiskus?

Gdy przeciwko podatnikowi toczy się postępowanie egzekucyjne, zaś komornik wystąpi do urzędu skarbowego o zajęcie wierzytelności takiego. [więcej]


20.05.2020 18:00

Wycofanie z firmy i sprzedaż mieszkania w podatku dochodowym

Wycofanie środka trwałego z firmy i przekazanie go do majątku prywatnego przedsiębiorcy, nie wywołuje żadnych skutków w podatku dochodowym. [więcej]


20.05.2020 18:00

Przeliczanie waluty obcej w imporcie usług: jaki kurs waluty?

Nabywając usługi od podmiotów zagranicznych, co do zasady VAT od nich musi rozliczyć polski przedsiębiorca. Powyższe stanowią dla niego. [więcej]


19.05.2020 13:00

Ulga termomodernizacyjna: zakończenie budowy

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem wybrane inwestycje termomodernizacyjne. Przykładem jest tutaj. [więcej]


19.05.2020 13:00

Wsparcie dla firm w ramach Tarczy Finansowej (PFR) a skutki w podatku dochodowym

Firmy zatrudniające poniżej 250 pracowników mogą starać się o pożyczkę w ramach Tarczy Finansowej, z której znaczna część może zostać. [więcej]


18.05.2020 18:00

Świadek w postępowaniu podatkowym

Jednym z dowodów w postępowaniu podatkowym jest zeznanie świadka. Zeznanie to musi być złożone osobiście przed organem podatkowym. [więcej]


18.05.2020 18:00

Odliczenie VAT od usług gastronomicznych

Poniedziałek, 18 maja to dzień, w którym na nowo otwarte zostają lokale gastronomiczne. Ilość klientów znajdujących się w takim lokalu. [więcej]