Podatki


09.08.2018 18:00

Strata ze zbycia przedawnionej wierzytelności w podatku dochodowym

Nieściągalne wierzytelności co do zasady mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, o ile się nie przedawniły (i wcześniej. [więcej]


09.08.2018 18:00

Kiedy urząd skarbowy nie informuje o wszczęciu kontroli podatkowej

Co do zasady fiskus musi informować podatnika o tym, że zamierza u niego przeprowadzić kontrolę. Zawiadomienie powinno tutaj zostać doręczone. [więcej]09.08.2018 18:00

Wystawna kolacja w podróży służbowej z podatkiem dochodowym

Tylko wartość wyżywienia mieszcząca się w ustawowych limitach diet nie stanowi dla pracownika przychodu, od którego należy zapłacić. [więcej]


08.08.2018 13:01

Jednorazowa pożyczka dla członka zarządu spółki: VAT czy PCC?

Gdy jest VAT, nie ma PCC. To ogólna zasada występująca w podatkach, m. w przypadku umów pożyczki. [więcej]


08.08.2018 13:01

Korzystanie z różnych metod amortyzacji środków trwałych

Po zmianie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększeniu uległa kwota wartości początkowej środków trwałych, do. [więcej]


07.08.2018 18:00

PCC od umowy pożyczki zawartej z firmą

Jeżeli tylko umowa pożyczki skutkuje tym, że jest ona objęta zakresem opodatkowania VAT-em, w którym to podatku korzysta ze zwolnienia. [więcej]


07.08.2018 18:00

Firmowy samochód osobowy czy skuter: rozliczanie kosztów podatkowych

Fiskus dopuszcza pełne rozliczanie w kosztach amortyzacji samochodu, który jest używany zarówno w celach firmowych jak i prywatnych. [więcej]


06.08.2018 13:00

Kredyt bankowy: nie każda prowizja i odsetki w koszty firmy

Prowizje i odsetki od firmowego kredytu inwestycyjnego są kosztami podatkowymi (czy to bezpośrednio rozpoznawanymi czy rozliczanymi poprzez. [więcej]


06.08.2018 13:00

Podzielona płatność VAT: wykonanie przelewu za fakturę od lipca 2018 r.

Wartość netto na jeden rachunek bankowy a podatek VAT na inny – to system podzielonej płatności, który przedsiębiorcy mogą stosować od. [więcej]


06.08.2018 13:00

Decyzja podatkowa: fiskus musi podać logiczne wnioski i uzasadnienie

Fiskus w wydawanych rozstrzygnięciach musi podać nie tylko informację o swojej decyzji, ale także argumenty za tym przemawiające. [więcej]