Podatki


13.04.2017 18:00

Rejestracja samochodu wyklucza zwrot podatku akcyzowego

Samochody osobowe są opodatkowane akcyzą. Tę musi opłacić m. podatnik sprowadzający samochód z UE. [więcej]


12.04.2017 18:00

Zwrot gotówki i przelew bankowy a korekta kosztów podatkowych

Zapłata gotówką z fakturę opiewającą na ponad 15 000 zł skutkuje tym, że nie zostanie ona zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. [więcej]


12.04.2017 18:00

Podatek PCC od umów pożyczki poza rodziną

Zawarcie umowy pożyczki jest czynnością cywilnoprawną, od której trzeba co do zasady zapłacić podatek w wysokości 2%. Ustawodawca zawiera. [więcej]


12.04.2017 18:00

Odliczenie VAT od zakupów sprzed rejestracji

Z samej konstrukcji ustawy o VAT wynika prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących. [więcej]


11.04.2017 18:00

Ulga prorodzinna przy braku podatku u rodziców

Brak podatku nie przesądza o pozbawieniu rodziców ulgi prorodzinnej. Niekiedy nawet brak dochodu takiego prawa nie pozbawia. Wręcz przeciwnie -. [więcej]


11.04.2017 18:00

Handel kryptowalutą Bitcoin jako prawa majątkowe w PIT-36

Bitcoin nie jest powszechnie przyjętym środkiem płatniczym, nie jest walutą a kryptowalutą. Osoba ją sprzedająca w Polsce uzyskuje z tego. [więcej]


10.04.2017 18:00

Umowa zlecenie poza Polską z obcokrajowcem = podatek u źródła

Przed 2017 r. był spór pomiędzy podatnikami i fiskusem, czy należy opodatkować polskim PIT umowy zlecenie zawarte z obcokrajowcami, które są. [więcej]


10.04.2017 18:00

Zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe z kasy fiskalnej

Niekiedy można łączyć ze sobą zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe ze stosowania kas fiskalnych. Niestety tyczy się to tylko tych czynności,. [więcej]


10.04.2017 18:00

Handel węglem zwolniony z podatku akcyzowego?

Wykorzystanie węgla do wytwarzania prądu czy ciepła na potrzeby ludności, powoduje jego zwolnienie z podatku akcyzowego. Podatku tego nie. [więcej]


09.04.2017 18:00

Zwrot pieniędzy uprawnia do korekty zeznania podatkowego

Zatrzymana zaliczka wskutek nie dojścia do umowy sprzedaży stanowi przychód z innych źródeł, który należy opodatkować w roku jej. [więcej]