Podatki


17.07.2018 13:00

Podatek VAT: Sprzedaż nieruchomości w dacie aktu notarialnego

To data podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości na nowego nabywcę wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego. [więcej]


17.07.2018 13:00

MF wyjaśnia: zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności

split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, póki co jest rozwiązaniem dobrowolnym. Polega on na podziale przelewu regulujące. [więcej]16.07.2018 13:00

Rozliczenie w PIT i CIT ulepszenia środka trwałego w 2018 r.

Gdy poniesione w roku nakłady na ulepszenie środka trwałego nie przekroczą limitu 10. 000 zł, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów. [więcej]


16.07.2018 13:00

Podatek od zysków osiągniętych przed 2015 rokiem trzeba zapłacić

W czerwcu NSA podjął decyzję o tym, czy wypracowane w latach poprzedzających 2015 r. zyski przez spółkę kapitałową w chwili jej. [więcej]


16.07.2018 13:00

Zwrot kosztów dojazdu dla rady nadzorczej w podatku dochodowym

Członek rady nadzorczej, który jedzie z miejsca zamieszkania do siedziby spółki – mieszczącej się w innej miejscowości, w celu udziału w. [więcej]


16.07.2018 8:00

Postawienie zarzutu przestępstwa skarbowego a przedawnienie

Ten kto nieprawidłowo wykonuje swoje obowiązki podatkowego albo się od nich uchyla, musi się liczyć z odpowiedzialnością karną skarbową za. [więcej]


13.07.2018 18:00

Prawo do odliczenia VAT z faktur od podmiotu niezarejestrowanego

Czy brak rejestracji kontrahenta przekreśla prawo do odliczenia VAT z wystawionych przez niego faktur? Okazuje się że nie, pod warunkiem że. [więcej]


13.07.2018 18:00

Prawidłowy certyfikat rezydencji podatkowej obniża podatek

Certyfikat rezydencji podatkowej wskazuje, gdzie dany podmiot podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Dzięki niemu kontrahent może. [więcej]


13.07.2018 18:00

Ulga prorodzinna: ważne wychowywanie dziecka

Na potrzeby ulgi prorodzinnej nie wystarczy tylko posiadać władzy rodzicielskiej, ale trzeba ją faktycznie sprawować. Dlatego też gdy jeden z. [więcej]


12.07.2018 13:00

Podatek od sprzedaży nieruchomości: fiskus przeczy sam sobie

Czy fiskus w wydanej interpretacji może stwierdzić jedno, a decyzji podatkowej zupełnie co innego? Tak - wystarczy że wskaże, iż stan. [więcej]