Podatki


17.05.2018 18:00

Usługi noclegowe: kiedy możliwe odliczenie podatku VAT?

Usługi noclegowe czy gastronomiczne nie dają prawa do odliczenia VAT. Sądy uważają jednak, że jeżeli usługa taka została nabyta. [więcej]


17.05.2018 18:00

Nowe prawo: umowa o pomocy przy zbiorach w podatku dochodowym

Pomocnicy przy zbiorach będą podlegać ubezpieczeniu w KRUS. Wypłacane im wynagrodzenie w kwocie brutto będzie zaś opodatkowane w ramach. [więcej]17.05.2018 18:00

Kiedy zbiórka pieniędzy dla chorego dziecka zwolniona od podatku?

Zbiórka pieniędzy podczas festynu na rzecz chorego dziecka nie zawsze musi wiązać się z zapłatą podatku. Gdy darczyńców jest wielu i nie. [więcej]


16.05.2018 18:00

Nowa strategia: Fiskus będzie kupował puste faktury

JPK, STIR, nowe uprawnienia dla służ celno-skarbowych. To ciągle dla fiskusa za mało. Ten chce mieć możliwość - w ramach działań. [więcej]


16.05.2018 18:00

Wystawienie faktury dla osoby prywatnej. Czy wymagany numer PESEL?

Kowalski dokonując zakupu zwykle jako potwierdzenie tej transakcji otrzymuje paragon. Może jednak wystąpić z żądaniem wystawienia faktury. [więcej]


16.05.2018 18:00

Odwrotne obciążenie w VAT: przepompowanie betonu to nie usługa budowlana

Tylko usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, świadczone przez czynnego podatnika VAT na rzecz innego czynnego. [więcej]


15.05.2018 18:00

Dochód z bitcoina z 30% podatkiem, chyba że handlujemy za granicą

Sprzedaż krytpowalut jest przychodem z praw majątkowych. Takie podejście potwierdził ostatnio NSA. A to oznacza, że podatek od zarobku może. [więcej]


15.05.2018 18:00

Krajowe podmioty powiązane: kiedy konieczna dokumentacja podatkowa

Gdy dwa podmioty powiązane zawierają transakcje między sobą, muszą co do zasady prowadzić dokumentację cen transferowych. Obowiązek taki. [więcej]


15.05.2018 18:00

Zaciąganie/udzielanie pożyczek jako działalność finansowa firmy

Działalność finansowa polegająca na pozyskiwaniu oraz udzielaniu pożyczek jest działalnością gospodarczą nawet, gdy formalnie rozszerzenie. [więcej]


14.05.2018 18:00

Kiedy usługi noclegowe przychodem z podatkiem u pracownika?

Wydawać by się mogło, że pracownik nie uzyskuje przychodu z tytułu noclegu zapewnionego mu przez pracodawcę podczas wykonywania obowiązków. [więcej]