Podatki


27.12.2017 13:00

Jak ustalić przychód pracownika od wynajętego mu mieszkania

Pracodawca, który postanowi pracownikowi zapewnić miejsce do spania poprzez wynajęcie na jego potrzeby mieszkania, wartość płaconego czynszu. [więcej]


25.12.2017 8:00

Nowa ordynacja podatkowa: kontrola na życzenie

Projekt nowej ordynacji podatkowej zakład m. wprowadzenie konsultacji podatkowych pomiędzy organem a podatnikiem. Niestety rozwiązanie to do. [więcej]


23.12.2017 8:00

Przedsiębiorco! Obniż podatek na koniec roku

Koniec roku zbliża się dużymi krokami. To ostatni dzwonek na obniżenie swoich zobowiązań podatkowych. Sposobów jest kilka: zakup środków. [więcej]


22.12.2017 13:00

Zwolnienie z podatku od spadku: termin złożenia deklaracji

Aby skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla najbliższej rodziny, należy fiskusa zawiadomić o. [więcej]


22.12.2017 13:00

Wyżywienie pracowników w pracy w koszty uzyskania przychodu

Czy w kosztach podatkowych mogą znaleźć się także inne wydatki na wyżywienie pracowników, aniżeli te, do zapewnienia których zobowiązują. [więcej]


21.12.2017 18:00

Nic się nie stało: Ministerstwo Finansów o kosztach firmy w mieszkaniu

Ostatnimi czasy fiskus zmienił podejście co do rozliczania w kosztach wydatków na mieszkanie czy dom, w których prowadzony jest własny biznes. [więcej]


21.12.2017 18:00

Świadectwa i badania energetyczne bez podatku VAT?

Kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, osoba wykonująca audyt energetyczny czy sporządzająca świadectwa energetyczne nie wykonują. [więcej]


20.12.2017 13:00

Czynsz najmu mieszkania jest kosztem podatkowym firmy

Czy najem mieszkania można rozliczyć w kosztach firmy? Pod pewnymi warunkami tak - i to nawet wówczas, gdy przedsiębiorca w mieszkaniu takim. [więcej]


20.12.2017 13:00

Koszty uzyskania przychodu w PIT za 2017 r.

Pracownicy na kilku etatach muszą pamiętać o rocznym limicie podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Ograniczenia nie unikną także twórcy i. [więcej]


19.12.2017 18:00

TSUE i VAT od leasingu. Nowe ujęcie leasingu finansowego i operacyjnego

Zasady rozliczania VAT od leasingu obecnie nie budzą większych wątpliwości. leasing finansowy jest traktowany jako dostawa towaru a. [więcej]