Podatki


22.01.2019 18:00

Automat parkingowy nie wymaga kasy rejestrującej?

Jedno ze zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących mówi, że urządzenie to nie jest wymagane przy usługach świadczonych przy. [więcej]


22.01.2019 18:00

Zeznania roczne PIT 2018: Ulgi i odliczenia podatkowe w pigułce

W PIT-ach podatnicy pokazują nie tylko uzyskane w roku dochody, ale też dostępne ulgi i odliczenia. Zasady ich rozliczania są różne, nie. [więcej]21.01.2019 13:00

Prawa i obowiązki zobowiązanego w projekcie nowej Ordynacji podatkowej

W nowej Ordynacji podatkowej pojawiła się m. instytucja zobowiązanego. Będzie nim podatnik, płatnik, inkasent, osoba trzecia czy następca. [więcej]


21.01.2019 13:00

Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowanie pracowników z podatkiem PIT

Pracownik oddelegowany do pracy we własnym zakresie powinien zadbać o dojazd do miejsca pracy oraz ewentualne zakwaterowanie w pobliżu miejsca. [więcej]


20.01.2019 18:00

Jak przesłać do urzędu i pracownika PIT-11 za 2018 r.?

Nie koniec lutego, a koniec stycznia bieżącego roku to data przekazania fiskusowi PIT-11 za 2018 r. i to tylko w formie elektronicznej. [więcej]


18.01.2019 13:00

Nowe rozporządzenia w zakresie cen transferowych 2019

W tym roku obowiązują dwa nowe rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych. Rozporządzenia te z jednej strony mają ułatwić. [więcej]


18.01.2019 13:00

Szkolenie pracowników w kosztach podatkowych firmy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca powinien ułatwiać pracownikom podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Może on iść też dalej. [więcej]


18.01.2019 13:00

Zwolnienie z pracy i ugoda sądowa: odszkodowanie z podatkiem dochodowym

Ustawa o PIT zwalnia szereg otrzymanych odszkodowań czy zadośćuczynień. Teoretycznie w zwolnieniu tym mieszczą się także te, które. [więcej]


17.01.2019 18:00

Rozliczenie VAT przy imporcie towarów: należyta staranność

Co do zasady importując towar spoza UE, trzeba z tego tytułu niejako do przodu zapłacić VAT. Wyjątkiem są procedury celne, w tym procedura. [więcej]


17.01.2019 18:00

Kasy fiskalne: zwolnienie gdy ponowne otwarcie firmy

Przedsiębiorca, który we wcześniejszych latach zamknął firmie, po czym w bieżącym roku ją otworzył, na gruncie VAT nie jest nowym. [więcej]