Podatki


24.08.2017 18:00

Przejęcie zastawionych rzeczy w ramach spłaty pożyczki w podatku CIT

Pożyczkodawca rozpoznaje przychód jedynie z tytułu otrzymanej prowizji oraz odsetek od udzielonej pożyczki. Przychodem nie jest natomiast. [więcej]


23.08.2017 18:00

Od kiedy stosować nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów?

Zasady korygowania przychodów i kosztów zostały przez ustawodawcę określone w 2016 r. Od początku tego roku należy je stosować także do. [więcej]


23.08.2017 18:00

Fiskus chce podatek od umorzonego długu/kredytu przez bank

Co do zasady każde przysporzenie majątkowe jest opodatkowane. Dla fiskusa takim przysporzeniem jest nawet zwolnienie czy umorzenie długu. [więcej]


22.08.2017 18:00

To przepisy a nie spółka decyduje o rozliczeniu kosztów wynagrodzeń

Ustawa o CIT należy rozgraniczyć koszty na te bezpośrednio związane z przychodami i pośrednio związane z przychodami. Te pierwsze rozpoznaje. [więcej]


22.08.2017 13:00

Paragon kelnerski to nie paragon fiskalny

Branża gastronomiczna ma swoje żniwa w okresach wakacyjnych. Wtedy też dochodzi do wielu nadużyć polegających na nieewidencjonowaniu swojej. [więcej]


22.08.2017 13:00

Kiedy student zapłaci podatek od udzielonych korepetycji?

Odpłatne udzielanie korepetycji jest opodatkowane. Studenci, którzy chcą w ten sposób dorobić np. w wakacje, wynagrodzenie powinni zaliczyć. [więcej]


21.08.2017 18:00

Odliczenie VAT przy budowie pozbawia ryczałtu od prywatnego najmu

Podjęcie decyzji o odliczeniu VAT od wydatków na budowę nieruchomości ma kluczowe znaczenie co do sposobu opodatkowania jej późniejszego. [więcej]


21.08.2017 18:00

Zagraniczne usługi przetwarzania danych (w chmurze) z podatkiem u źródła

Korzystasz z usług w chmurze? Pamiętaj, że gdy wśród nich jest m. przetwarzanie danych (a nie tylko ich przechowywanie) trzeba od nich. [więcej]


21.08.2017 13:00

Wynagrodzenie płatnika za odprowadzanie zaliczek na podatek

Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że płatnikowi, który należycie wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków z tytułu. [więcej]


18.08.2017 13:00

Korekta przychodów i kosztów w podatku dochodowym

Korekty niezawinione należy rozliczać w PIC i CIT na bieżąco, a spowodowane błędami rachunkowymi czy innymi omyłkami wstecznie - w okresie. [więcej]