Podatki


24.11.2017 13:00

Udzielanie pożyczek: brak zmian w KRS a podatek VAT

Udzielanie przez podatnika VAT pożyczki należy traktować jako czynność podlegającą opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości oraz. [więcej]


23.11.2017 18:00

Obowiązek podatkowy od usług z odwróconym VAT

Przy usługach budowlanych moment powstania obowiązku podatkowego jest ustalany w sposób szczególny. Jest to bowiem co do zasady dzień. [więcej]


23.11.2017 18:00

Narzędzia ochrony podatnika w Ordynacji podatkowej

Ordynacja podatkowa przewiduje szereg rozwiązań, które mają za zadanie chronić podatników przed zawiłościami prawa podatkowego. [więcej]


23.11.2017 18:00

Szacowana wartość początkowa środka trwałego

W przypadku zakupu nieukończonej budowy, wydatki związane z jej modernizacją i ukończeniem stanowią wydatki na wytworzenie środka trwałego,. [więcej]


22.11.2017 18:00

Podatek dochodowy od nieruchomości czyli zmiany w CIT 2018

Resort finansów po rewolucji w VAT bierze się za podatek dochodowy od osób prawnych. Tutaj chce wyodrębnić kolejne źródło przychodów:. [więcej]


22.11.2017 18:00

Jak wyliczyć limit zwolnienia z kasy fiskalnej?

Każdy podatnik VAT, nawet zwolniony, gdy dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, powinien posiadać kasę. [więcej]


22.11.2017 18:00

Utracone wadium nie może być kosztem uzyskania przychodu

Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów podatkowych, musi spełniać ich definicję. Musi zatem zostać poniesiony w związku z. [więcej]


21.11.2017 18:00

Brak podatku u źródła przy zagranicznych pośrednikach handlowych

Usługi badania rynku czy reklamowe jak też inne usługi o podobnych charakterze są objęte podatkiem u źródła, gdy te świadczy podmiot. [więcej]


21.11.2017 18:00

Mieszkanie dla pracownika w podatku dochodowym

Zapewniając pracownikowi mieszkanie, aby miał on bliżej do pracy, trzeba liczyć się z tym, że fiskus upomni się o daninę. [więcej]


21.11.2017 18:00

Płacenie alimentów nie uprawnia do ulgi prorodzinnej

Rodzic, aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, musi uczestniczyć w procesie wychowawczym dziecka. Ustawodawca wymaga tutaj bowiem wykonywania. [więcej]