Podatki


05.01.2018 18:00

Przekształcenie firmy w spółkę z o.o. w podatku dochodowym

Wnosząc swoje przedsiębiorstwo aportem do spółki w zamian za jej udziały wiąże się z powstaniem po stronie przychodu u wnoszącego z. [więcej]


04.01.2018 18:00

Dwie firmy: sumujemy przychody i koszty a nie dochód i stratę

Mimo że działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych formach prawnych (na własne nazwisko czy w formie spółki osobowej tudzież. [więcej]


04.01.2018 18:00

Split payment w VAT od lipca 2018 r.

System podzielonej płatności zacznie obowiązywać w polskiej ustawie o VAT od lipca 2018 r. Będzie to rozwiązanie dobrowolne a nie. [więcej]


03.01.2018 18:00

Odliczenie ulgi na krew w zeznaniu podatkowym PIT 2017

Ustawowa cena krwi to 130 zł za litr. I o taką wartość można pomniejszyć podstawę opodatkowania PIT-em, gdy krew oddaliśmy honorowo. [więcej]


03.01.2018 18:00

Firma i gospodarstwo rolne: faktury, ewidencje i deklaracje VAT

Przesunięcia towarów z własnej firmy do gospodarstwa rolnego bądź odwrotnie, gdzie pierwsze i drugie są opodatkowane VAT-em, nie powinno być. [więcej]


02.01.2018 18:00

Buble i hity w podatku dochodowym i VAT 2017

Rok 2017 przyniósł istotne zmiany w rozliczaniu podatków. Podobnie jak w latach ubiegłych, część z nich należy ocenić pozytywnie, inne. [więcej]


02.01.2018 18:00

Sznurek rolniczy z 8% stawką VAT

Ustawa o VAT dla sprzedaży sznurka do maszyn rolniczych przewiduje 8% stawkę VAT. Stawki tej nie zmienia sposób późniejszego wykorzystania. [więcej]


02.01.2018 8:00

Świąteczne wydatki w ujęciu podatkowym

Świąteczne prezenty dla pracowników czy kontrahentów trzeba odpowiednio rozliczyć. U przekazującego upominek przedsiębiorcy te niestety nie. [więcej]