Podatki


30.07.2018 18:00

Działalność nierejestrowa na świadczenie usług dla firmy małżonka

Żona może pracować w firmie męża i uzyskiwać za tę pracę wynagrodzenia. Mąż jednak, mimo że od pensji takiej będzie musiał obliczyć i. [więcej]


30.07.2018 18:00

Praca obcokrajowca spoza UE: koszty legalizacji pobytu w Polsce

Cudzoziemca starający się o pracę w Polsce, na ogół ponosi z tego tytułu określone koszty (związane z przeprowadzeniem procedury uzyskania. [więcej]30.07.2018 18:00

Odwołanie darowizny = wyższy podatek przy sprzedaży obligacji

Zdaniem fiskusa odwołanie darowizny skutkuje u darczyńcy nowym nabyciem przedmiotu darowizny. Nie to jest jednak najgorsze. Takie nowe nabycie. [więcej]


27.07.2018 18:00

Dziurę budżetową załatają … przedsiębiorcy

W latach 2018-2019 deficyt budżetowy może zbliżyć się do 3% PKB. A skoro największa część wpływów pochodzi z podatków, to tutaj będą. [więcej]


27.07.2018 13:00

Bezprawne zwolnienie z pracy: odszkodowanie nie trafi do kosztów podatkowych

Czy wypłacone zwolnionemu pracownikowi odszkodowanie za nieprawne działania pracodawcy wykazuje związek z uzyskiwanymi przychodami z. [więcej]


27.07.2018 13:00

Odwrotne obciążenie a status małego podatnika

Mały podatnik może korzystać z rozliczeń kwartalnych czy amortyzować jednorazowo swoje środki trwałe. Ustalać status małego podatnika pod. [więcej]


26.07.2018 13:00

Przychód z umowy najmu a odszkodowanie za zniszczony sprzęt

Usługi najmu skutkują powstaniem przychodu w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Usługą taką jednak nie jest otrzymane od najemcy. [więcej]


26.07.2018 13:00

Nadzór budowlany i kosztorysy inwestorskie zwolnione z podatku VAT

Usługi szeroko rozumianego doradztwa wymagają rozliczania VAT. Fiskus podkreśla, że doradztwo polega na udzieleniu fachowych zaleceń, porad,. [więcej]


25.07.2018 13:00

Ulga rehabilitacyjna: odliczenie kosztów wyżywienia

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć nie tylko koszty odbytych zabiegów rehabilitacyjnych w stosownym zakładzie uzdrowiskowym, ale. [więcej]


25.07.2018 13:00

Przedsiębiorco martw się sam: lepiej zwrot VAT wstrzymać niż wypłacić

Co zrobić, aby wstrzymać podatnikowi zwrot VAT? Poinformować go o konieczności skontrolowania również jego kontrahentów pod względem. [więcej]