Podatki


26.08.2019 13:00

Matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, czyli klasyfikacja statystyczna, jest obecnie podstawą do stosowania stawek VAT. Powyższe prowadzi do. [więcej]


26.08.2019 13:00

Montaż silosów zbożowych na ryczałcie ewidencjonowanym

Usługi w zakresie handlu na ogół opodatkowane są 3% stawką ryczałtu ewidencjonowanego, zaś usługi budowlane 5,5% stawką tego ryczałtu. [więcej]26.08.2019 8:00

Wydatki związane z prowadzeniem procesu sądowego w kosztach podatkowych

Proces sądowy przy prowadzeniu działalności gospodarczej nie jest czymś nadzwyczajnym. Związane z nim wydatki na ogół mogą być zaliczone. [więcej]


26.08.2019 8:00

Cienka kapitalizacja: wyższe koszty finansowania dłużnego

ustawodawca znowelizował przepisy odnoszące się do tzw. cienkiej kapitalizacji, czyli wykorzystywania finansowania zewnętrznego. [więcej]


23.08.2019 13:00

Odwrotne obciążenie w VAT: Odszkodowanie za błąd w podatkach

Błędy w rozliczani podatków mogą być kosztowne. Dlatego lepiej stosować się do obowiązujących reguł. Tyczy się to zarówno sprzedawcy. [więcej]


23.08.2019 13:00

Centralny Rejestr Faktur już w 2020 roku

Cyfryzacja rozliczeń fiskalnych jest coraz większa. W przyszłym roku resort finansów zamierza wdrożyć centralny rejestr faktur, który. [więcej]


23.08.2019 13:00

Fiskus potwierdza: stawkę amortyzacji środka trwałego można zmienić

Podatnik, który zdecydował się na amortyzację liniową środków trwałych, może zmieniać stosowane stawki amortyzacyjne, tzn. obniżać je. [więcej]


22.08.2019 18:00

Śmierć małżonka: sprzedaż mieszkania już bez podatku

Małżonkowie wiele lat musieli czekać na zmiany, niemniej obecnie te już obowiązują. W styczniu 2019 r. ustawodawca znowelizował ustawę o. [więcej]


22.08.2019 18:00

Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały w PKPiR

Przepisy nie zabraniają dokonania zmiany kwalifikacji danego zakupu. Można zatem przykładowo przekwalifikować towar handlowy na środek. [więcej]


22.08.2019 18:00

Odliczenie VAT od zakupów sprzed rejestracji

Spóźniona rejestracja nie stoi na przeszkodzie w odliczeniu podatku naliczonego od zakupów zrealizowanych przed dopełnieniem tego obowiązku. [więcej]