Podatki


26.04.2017 18:00

Oszukałeś Skarb Państwa? - stracisz majątek ostatnich 5 lat

Przepadek przedsiębiorstwa za przestępstwa? Od końca kwietnia 2017 r. powyższe stanie się faktem. Poza tym przepadek przedmiotów będzie. [więcej]


24.04.2017 18:00

Dzięki uldze na dziecko oszczędzą też rodzice z niskim podatkiem

Grono rodziców korzystających z odliczenia w rocznym PIT z tytułu ulgi na dzieci, wynosi ok. Jest to jedyna ulga w podatku dochodowym,. [więcej]


24.04.2017 18:00

Od zakupów z dotacji można odliczyć podatek VAT

Podstawowym prawem podatników VAT jest możliwość odliczenia podatku naliczonego. Jedynie w ściśle określonych przez ustawę przypadkach. [więcej]


23.04.2017 13:00

Poniesioną stratę na sprzedaży mieszkania także rozliczamy w PIT

Sprzedaż domu czy mieszkania przed pięcioma laty od jego nabycia wiąże się z obowiązkiem rozliczenia z tego tytułu podatku dochodowego. [więcej]


22.04.2017 8:00

Te same czynności przy umowie zlecenie i działalności gospodarczej

Przy prowadzonej firmie można zawierać umowy zlecenie rozliczane w ramach działalności wykonywanej osobiście i to nawet wówczas, gdy zakres. [więcej]


21.04.2017 13:00

Kilometrówka (ryczałt) za jazdy lokalne dla pracownika z podatkiem

Tylko niektóre grupy zawodowe są uprawnione do korzystania ze zwolnienia od podatku dla wypłacanego im ryczałtu za jazdy lokalne swoimi. [więcej]


21.04.2017 13:00

Wydatki na udział w pogrzebie jako koszty uzyskania przychodów

Gdy pracownicy spółki uczestniczą w pogrzebie kolegi z pracy bądź jego bliskiej rodziny, zaś koszty takiego uczestnictwa jak i nekrologów. [więcej]


20.04.2017 13:00

Strata podatkowa gdy likwidacja działalności

Strata podatkowa występuje wtedy, gdy koszty uzyskania przychodu poniesione w danym roku przewyższają osiągnięty przychód. Stratę taką. [więcej]


20.04.2017 13:00

Rozliczanie różnic kursowych z walutowego konta PayPal

Posiadając walutowe konto PayPal należy pamiętać, że przy ich wypłacie i przewalutowaniu konieczne jest rozliczenie różnic kursowych. [więcej]


20.04.2017 13:00

Kto jest uprawniony do ulgi prorodzinnej (na dzieci)?

Prawo do ulgi dają dzieci. Te muszą być w odpowiednim wieku, uczyć się, nie zarabiać jak też nie powinny uzyskiwać innych dochodów (co do. [więcej]