Podatki


06.09.2018 13:00

Książki poradnikowe do 40% taniej

Jedna ze znanych księgarni internetowych właśnie ogłosiła tydzień z poradnikiem. Do 11 września książki poradnikowe możemy tam kupić. [więcej]


05.09.2018 13:00

Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej z wysokim podatkiem!

Ten, kto zbywa swoje udziały w spółce osobowej, musi liczyć się z wysokim podatkiem dochodowym. Fiskus bowiem zabrania kwalifikacji takiej. [więcej]05.09.2018 13:00

Zasady jednorazowej amortyzacji środków trwałych

Fabrycznie nowe środki trwałe podatnicy mogą amortyzować jednorazowo do kwoty 100. Gdy ich wartość początkowa przekracza ten limit,. [więcej]


05.09.2018 13:00

Rozliczenie podatków od faktur walutowych

Nie ma przepisów, które zabraniałyby podatnikom rozliczeń z kontrahentami w walutach obcych i to zarówno, gdy kontrahenci ci znajdują się za. [więcej]


04.09.2018 18:00

Najem prywatny czy firmowy? Nie decyduje podatnik a okoliczności

Zasady rozliczania przychodów z najmu zależą od tego, czy ten stanowi odrębne źródło przychodów czy też działalność gospodarczą. [więcej]


04.09.2018 18:00

Usługi powiernicze czyli anonimowy zakup akcji

Co daje zawarcie umowy powierniczej? Przede wszystkim anonimowość mocodawcy, w imieniu którego powiernik wykona określone czynności. [więcej]


04.09.2018 18:00

Podatek dochodowy: niespłacone zobowiązania przy likwidacji spółki

Co do zasady dłużnik, któremu wierzyciel umorzył dług, musi z tego tytułu rozpoznać przychód podlegający opodatkowaniu. Inaczej jest w. [więcej]


04.09.2018 18:00

Podatek od spadku: długi spadkowe

Podstawą opodatkowania spadku jest wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów czyli tzw. czysta wartość. [więcej]


03.09.2018 18:00

Remont centralnego ogrzewania w uldze rehabilitacyjnej?

Wydatki na przystosowanie/adaptację budynku mieszkalnego do potrzeb niepełnosprawności podatnika mogą być rozliczone w ramach ulgi. [więcej]


03.09.2018 18:00

W 2019 r. szybciej sprzedasz mieszkanie w spadku bez podatku

Nie data śmierci spadkodawcy, a nabycia przez niego nieruchomości będzie brana pod uwagę przy liczeniu pięciu lat, po upływie których. [więcej]