Podatki


04.01.2018 18:00

Split payment w VAT od lipca 2018 r.

System podzielonej płatności zacznie obowiązywać w polskiej ustawie o VAT od lipca 2018 r. Będzie to rozwiązanie dobrowolne a nie. [więcej]


03.01.2018 18:00

Odliczenie ulgi na krew w zeznaniu podatkowym PIT 2017

Ustawowa cena krwi to 130 zł za litr. I o taką wartość można pomniejszyć podstawę opodatkowania PIT-em, gdy krew oddaliśmy honorowo. [więcej]


03.01.2018 18:00

Firma i gospodarstwo rolne: faktury, ewidencje i deklaracje VAT

Przesunięcia towarów z własnej firmy do gospodarstwa rolnego bądź odwrotnie, gdzie pierwsze i drugie są opodatkowane VAT-em, nie powinno być. [więcej]


02.01.2018 18:00

Buble i hity w podatku dochodowym i VAT 2017

Rok 2017 przyniósł istotne zmiany w rozliczaniu podatków. Podobnie jak w latach ubiegłych, część z nich należy ocenić pozytywnie, inne. [więcej]


02.01.2018 18:00

Sznurek rolniczy z 8% stawką VAT

Ustawa o VAT dla sprzedaży sznurka do maszyn rolniczych przewiduje 8% stawkę VAT. Stawki tej nie zmienia sposób późniejszego wykorzystania. [więcej]


02.01.2018 8:00

Świąteczne wydatki w ujęciu podatkowym

Świąteczne prezenty dla pracowników czy kontrahentów trzeba odpowiednio rozliczyć. U przekazującego upominek przedsiębiorcy te niestety nie. [więcej]


30.12.2017 13:00

Transakcje z podmiotami wykreślonymi z rejestru VAT

Gdy kontrahent jest skreślony z rejestru podatników VAT czynnych, przedsiębiorca bezwzględnie nie odliczy VAT-u z wystawionych przez niego. [więcej]


29.12.2017 13:00

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług w podatku VAT

Przedsiębiorca, który zamierza wykonywać usługi na rzecz unijnych kontrahentów, musi mieć świadomość dodatkowych obowiązków nałożonych. [więcej]