Podatki


09.07.2021 13:01

Rekompensata, odstępne i odszkodowanie z perspektywy podatku VAT

W wiążących strony umowach te mogą zawierać zapisy o różnego rodzaju świadczeniach należnych stronom w przypadku niewywiązania się z. [więcej]


08.07.2021 18:01

Po 7 latach kontroli i postępowań podatkowych fiskus uznał że nic się nie stało

7 lat - tyle czasu fiskus prowadził postępowanie dowodowe przeciw przedsiębiorcy po to tylko, aby na końcu stwierdzić, że uchybień nie. [więcej]08.07.2021 18:01

Architekt danych może płacić niski podatek dochodowy

Doradztwo w zakresie sprzętu oprogramowania albo związane z oprogramowaniem, czy zarządzanie siecią i systemami informatycznymi - objęte jest. [więcej]


07.07.2021 18:01

Obowiązek podatkowy w VAT: Protokół odbioru robót budowlanych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 2 maja 2019 r. , C-224/18 wskazał, że pod pewnymi warunkami data podpisania. [więcej]


07.07.2021 18:01

Czy zakup samochodu wymaga mechanizmu podzielonej płatności?

Części samochodowe znalazły się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w związku z czym ich sprzedaż jest objęta mechanizmem podzielonej. [więcej]


07.07.2021 18:01

Wycena prywatnego majątku wnoszonego do firmy

Wprowadzasz prywatny składnik majątku do firmy, który staje się środkiem trwałym? Masz prawo go amortyzować, w związku z czym konieczne. [więcej]


06.07.2021 18:01

Firma hotelarska może odliczyć VAT od usług gastronomicznych

Polski ustawodawca zabrania odliczać podatnikom VAT od zakupionych usług gastronomicznych – nawet hotelom, które następnie usługi te. [więcej]


06.07.2021 18:01

Wymiana samego dachu również z ulgą termomodernizacyjną?

Czy sama wymiana dachu, bez montażu izolacji cieplnej, uprawnia do ulgi termomodernizacyjnej? Podatnik we wniosku wskazał, że taka wymiana. [więcej]


05.07.2021 18:01

Aport nieruchomości do spółki cywilnej bez aktu notarialnego?

Co do zasady, wniesienie aportem do spółki osobowej przez jej wspólników nieruchomości, wymaga formy aktu notarialnego. Wyjątkiem jest. [więcej]


05.07.2021 18:01

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją od lipca 2021 r.

Poczynając od rozliczeń za październik 2020 r. podatnicy zostali zobowiązani do przekazywania fiskusowi plików JPK z deklaracją w ramach. [więcej]