Podatki


04.06.2019 18:00

Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a Niemcami w art. 18 wskazuje, że emerytury otrzymywane przez osobę mającą. [więcej]


03.06.2019 18:00

Dowód zdobyty nielegalnie w postępowaniu podatkowym

Fiskus w swoich postępowaniach może posiłkować się materiałem zgromadzonym przez inne organy. Musi jednak być pewien, że te zostały. [więcej]03.06.2019 18:00

Operacje walutowe na koncie złotówkowym z różnicami kursowymi

Czy podatnik wykorzystujący do transakcji walutowych swoje konto złotówkowe nie musi rozliczać różnic kursowych? Ich ustalanie i w takim. [więcej]


03.06.2019 18:00

Zniesienie współwłasności: hipoteka a podatek od spadków i darowizn

Nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Z podstawy opodatkowania wyłącza się tutaj. [więcej]


31.05.2019 13:00

Ryczałt ewidencjonowany: ważne zapisy umowy najmu

Strony umowy cywilnoprawnej, w postaci umowy najmu, mogą w zasadzie w dowolny sposób określać poszczególne warunki tej umowy. Należy jednak. [więcej]


31.05.2019 13:00

Kasy fiskalne 2019: do dziś trzeba wywiązać się z nowych obowiązków

Osoba, która ma obsługiwać kasę fiskalną, winna zostać zapoznana z zasadami jej działania oraz obowiązkami z tym związanymi. [więcej]


30.05.2019 18:00

Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

Każdy przedsiębiorca, który zawiera transakcje w walutach obcych i te w walutach też są regulowane, winien wyliczać różnice kursowe. [więcej]


30.05.2019 18:00

Podatek VAT: dostawy świadczone w sposób ciągły

Kwestia usługi i dostaw ciągłych budziła i nadal budzi spore kontrowersje tym bardziej, że jest to sposób na późniejsze płacenie. [więcej]


30.05.2019 13:00

Przekazanie zysku na kapitał zakładowy spółki bez podatku dochodowego?

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. W efekcie nie uzyska ona. [więcej]


29.05.2019 13:00

Logo firmy na samochodzie osobowym: odliczenie podatku VAT

Osobowy samochód firmowy daje prawo do pełnego odliczenia VAT, gdy służy wyłącznie działalności gospodarczej. Ustawodawca wymaga tutaj. [więcej]