Podatki


05.09.2017 18:00

Wydatki a koszty spółki: ważne skąd pochodzą pieniądze na zakup

Dla fiskusa nie jest ważna tylko faktura zakupu czy inny dokument potwierdzający ten wydatek, ale także to, skąd pochodziły pieniądze. [więcej]


04.09.2017 18:00

Własne cele mieszkaniowe w PIT: jak dokumentować?

Podatku od sprzedaży nieruchomości nie trzeba zapłacić, jeżeli zarobione pieniądze zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. [więcej]


04.09.2017 18:00

Ujemne różnice kursowe na ryczałcie ewidencjonowanym

W ryczałcie ewidencjonowanym trzeba m. rozliczać nie tylko same przychody, ale także różnice kursowe dotyczące tych przychodów i to te. [więcej]


04.09.2017 18:00

Cele mieszkaniowe gdy zakup domu przed sprzedażą mieszkania

W przypadku ulgi mieszkaniowej bardzo duże znaczenie ma kolejność zdarzeń zmierzających do rozliczenia przychodu w ramach wydatków na cele. [więcej]


03.09.2017 8:00

Sprzedaż już jednej działki gruntu może być opodatkowany VAT

W jednej z ostatnio wydanych interpretacji fiskus uznał, że osoba, która nigdy nie prowadziła działalności oraz nie rozliczała VAT, powinna. [więcej]


02.09.2017 13:00

Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

Gdy okaże się, że pracownik jest niezbędny w pracy, pracodawca jest uprawniony do odwołania go z urlopu wypoczynkowego. Jeżeli w związku z. [więcej]


01.09.2017 18:00

Kary umowne w kosztach i przychodach podatkowych

Jeżeli kontrahent wypłaci nam karę umowną za niewłaściwe wywiązanie się ze swoich obowiązków, fiskus upomni się o podatek od niej za. [więcej]


01.09.2017 18:00

Biuro projektowe ze zwolnieniem podmiotowym z VAT

Firma projektowa, która nie świadczy usług doradczych, a jedynie tworzy projekty, nie musi rozliczać podatku VAT. Jeżeli jest ona czynnym. [więcej]


31.08.2017 18:00

Faktoring: prowizja i odsetki faktora w kosztach podatkowych

Na wynagrodzenie faktora składa się prowizja i odsetki. Usługa taka, mimo że zbliżona do pożyczki czy kredytu, jest rozliczana na innych. [więcej]


31.08.2017 18:00

Faktoring: prowizja i odsetki faktora w kosztach podatkowych

Na wynagrodzenie faktora składa się prowizja i odsetki. Usługa taka, mimo że zbliżona do pożyczki czy kredytu, jest rozliczana na innych. [więcej]