Podatki


20.08.2018 18:00

Brak faktury: rozliczenie podatku VAT i dochodowego

To, że podatnik zapomni wystawić fakturę nie oznacza, że nie będzie musiał zapłacić od swojej sprzedaży podatków. Gdy chodzi o najem. [więcej]


20.08.2018 18:00

Produkcja piwa: określenie podstawy opodatkowania dla podatku akcyzowego

Wyrobem gotowym przy produkcji piwa jest piwo rozlane do pojemników przekazanych do magazynu i następnie do sprzedaży. Zatem to ilość piwa. [więcej]18.08.2018 13:00

Koszty aportu przedsiębiorstwa a koszty podatkowe

Wniesienie swojego przedsiębiorstwa do spółki osobowej skutkuje zwiększeniem źródeł finansowania działalności gospodarczej. [więcej]


18.08.2018 13:00

Działalność nierejestrowana - na czym polega i z czym się wiąże?

Nie każdy, kto pracuje na własny rachunek, musi obecnie otwierać działalność gospodarczą. Jeżeli miesięczne przychody własnego. [więcej]


17.08.2018 18:00

TK: organy podatkowe mają prawo do skargi pauliańskiej

Przewidziana w prawie cywilnym skarga pauliańska ma chronić wierzycieli w obrocie prywatnoprawnym. Tymczasem bardzo chętnie do niej sięga. [więcej]


17.08.2018 18:00

Likwidacja spółki jawnej: spłata wspólników z podatkiem dochodowym

Wspólnicy, którzy w likwidowanej spółce przekażą część jej majątku jednemu wspólnikowi w zamian za spłatę pozostałych, będą musieli. [więcej]


16.08.2018 18:00

Podzielona płatność w VAT: wybrane zagadnienia

Na rachunek VAT można uzyskać przyspieszony zwrot podatku, ale takiego zwrotu nie można łączyć z innym. W ramach podzielonej płatności nie. [więcej]


16.08.2018 18:00

Rozwód i podział majątku a podatek od sprzedaży nieruchomości

Wspólny majątek małżeński jest bezudziałowy. Każdy małżonek dysponuje nim w pełni. Na potrzeby PIT-u majątek taki jest nabywany przez. [więcej]


15.08.2018 13:00

Ujawnienie budynku - środka trwałego w podatku CIT

Częściowa decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku pozwala na zaliczenie go do środków trwałych. Jeżeli podatnik z czynnością taką. [więcej]


14.08.2018 18:00

Kontrakt menedżerski = niskie koszty podatkowe i wysokie stawki podatku

Przychody z tzw. kontraktu menedżerskiego są zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Podatnicy nie mogą ich zaliczyć. [więcej]