Podatki


24.12.2018 13:00

Pilot samolotu może płacić ryczałt ewidencjonowany

Usługi polegające na pilotowaniu samolotu nie są wyłączone z możliwości ich opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, a właściwa dla nich. [więcej]


22.12.2018 18:00

Postępowanie karne skarbowe przy braku decyzji podatkowej

Wszczęcie postępowania karnego skarbowego ma na celu nie tylko wymierzenie kary sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, ale także. [więcej]21.12.2018 18:00

Sprzedaż mieszkania nie stanowi przychodu firmy

Sprzedaż środków trwałych firmy skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej. Wyjątkiem w podatku dochodowym od osób. [więcej]


20.12.2018 18:00

Podział majątku wspólnego po rozwodzie w podatku dochodowym

1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprost wyłącza z opodatkowania przychody z tytułu podziału wspólnego. [więcej]


20.12.2018 18:00

Zmiany w ryczałcie od prywatnego najmu w 2019 r.

Podatnicy zamierzający skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów uzyskiwanych z najmu nie będą już musieli w tym celu. [więcej]


19.12.2018 18:00

Prawo podatkowe to nie tylko ustawy podatkowe

Fiskus nie może uchylać się od udzielenia odpowiedzi w interpretacji poprzez wskazanie, że dane zagadnienie nie obejmuje prawa podatkowego bo. [więcej]


19.12.2018 18:00

Działalność nierejestrowa w podatku VAT

W VAT działalność nierejestrowa to działalność gospodarcza, mimo że za taką nie jest ona uważana w prawie przedsiębiorców czy podatku. [więcej]


19.12.2018 18:00

Sprzedaż gospodarstwa rolnego w podatku dochodowym

Podatnik, który przed pięcioma laty od nabycia sprzeda grunty rolne stanowiące gospodarstwo rolne, które powiększą inne gospodarstwo rolne. [więcej]


18.12.2018 18:00

Podróż służbowa przedsiębiorcy w podatku dochodowym

Przedsiębiorca będący w podróży służbowej, wydatki z nią związane może rozliczyć w kosztach podatkowych. W odróżnieniu od podróży. [więcej]


18.12.2018 18:00

Rok 2019: kontrole, większe uprawnienia fiskusa i nowe podatki

Dobry gospodarz dba o swoich klientów. Niestety zasady tej zdaje się nie stosować polski fiskus względem podmiotów przynoszących największe. [więcej]