Podatki


10.02.2021 18:01

Fiskus zapomina że dochodzi do przedawnienia zobowiązań podatkowych

fiskus postanowił zaliczyć powstałe nadpłaty podatku na poczet zaległości z lat poprzednich. I wszystko byłoby w porządku gdyby. [więcej]


09.02.2021 18:01

Rok obrotowy spółki komandytowej objętej podatkiem CIT

Z początkiem roku albo od maja 2021 r. - spółki komandytowe stają się podatnikami CIT. Fiskus wyjaśnił, że w przypadku przejścia na CIT w. [więcej]09.02.2021 18:01

Zeznania podatkowe: ulga abolicyjna 2020/2021 a dochody krajowe

Dochody uzyskiwane od pracodawcy mającego siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ale z pracy wykonywanej na terytorium Polski przez. [więcej]


09.02.2021 18:01

Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komandytariusza

Nie wspólnicy a spółka komandytowa od 2021 r. będzie płaciła od uzyskanego dochodu podatek. Wspólnicy ten zapłacą ponownie od udziału w. [więcej]


09.02.2021 8:01

Sprawozdania finansowe z podpisem elektronicznym? E-podpis dla JPK VAT.

Zarządzający firmami muszą radzić sobie z wieloma formalnymi obowiązkami. Jednym z nich jest dostarczanie do KRS sprawozdania finansowego. [więcej]


05.02.2021 13:01

Pakiet VAT e-commerce czyli nowe zasady opodatkowania VAT w handlu

W połowie 2021 r. mają wejść istotne zmiany w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowej transgranicznej sprzedaży towarów i usług. [więcej]


05.02.2021 13:01

Pożyczka od spółki zawsze bez podatku PCC

Ustawa o podatku od czynności prawnych wskazuje, że co do zasady czynności objęte podatkiem VAT, zarówno opodatkowane jak i zwolnione z tego. [więcej]


04.02.2021 18:01

Faktury korygujące: nowe zasady rozliczania VAT od 2021 roku

Rok 2021 przyniósł nowe zasady rozliczania faktur korygujących w podatku VAT. Potwierdzenie odbioru takiej korekty in minus zastępują od tego. [więcej]


04.02.2021 18:01

Fiskus wyjaśnia: 50% koszty uzyskania przychodu

Prawidłowe stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu prawa autorskiego spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy i twórcy. [więcej]


04.02.2021 18:01

Renta dożywotnia (odwrócona hipoteka) w podatku dochodowym

Nieruchomości zakupione w drodze umowy dożywocia czy za rentę (odwrócona hipoteka) mogą być uznane za środki trwałe. Ich właścicielem. [więcej]