Podatki


19.09.2017 18:00

Darowizna samochodu osobowego na otwarcie firmy

Co do zasady amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie nie jest kosztem uzyskania przychodu. Wyjątkiem są te środki trwałe,. [więcej]


19.09.2017 18:00

Zagraniczne usługi około-budowlane bez podatku u źródła

Podatkiem u źródła obarczone są m. usługi doradcze, zarządzania czy kontroli jak też inne o podobnym charakterze. W katalogu tym nie. [więcej]


18.09.2017 18:00

Sprzedaż mieszkania: spłata kredytu jako koszt uzyskania przychodu?

Spłacany kredyt może być kosztem uzyskania przychodu sprzedawanego mieszkania ale w przypadku, gdy w zamian za jego spłatę nabyliśmy udział. [więcej]


18.09.2017 8:00

Zwrot VAT na materiały budowlane w trakcie budowy domu?

Młodzi przy budowie pierwszego mieszkania mogą obecnie ubiegać się o zwrot części podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów. [więcej]


15.09.2017 13:00

Wynagrodzenia i składki ZUS w przekształconej spółce komandytowej

Pomimo, że wypłaty wynagrodzenia dokona już spółka przekształcona, to gdy to jest wypłacone w terminie i dotyczy okresu, kiedy. [więcej]


15.09.2017 13:00

Przewrót w VAT: odliczenie podatku od usług gastronomicznych i hotelowych

Ustawa o VAT zabrania odliczania tego podatku od usług gastronomicznych i hotelowych. Zdaniem NSA jednakże zakaz ten ma zastosowanie jedynie. [więcej]


14.09.2017 18:00

Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

Usługi budowlane korzystają z preferencyjnej stawki ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 5,5%. Czym jednak są roboty budowlane? Jak szeroko. [więcej]


14.09.2017 18:00

Nasadzenie drzew a wartość początkowa środka trwałego

Przy budowie budynku jego wartość początkową określa się w cenie wytworzenia, na którą może składać się wiele różnych czynników. [więcej]


13.09.2017 18:00

Elektroniczny certyfikat rezydencji podatkowej: fiskus zmienia zdanie

Certyfikat rezydencji podatkowej upoważnia płatnika podatku u źródła do zastosowania preferencji z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. [więcej]


13.09.2017 18:00

Czy faktura VAT marża daje prawo do odliczenia VAT?

Rzeczy używane mogą być sprzedawane w większości przypadków w specjalnej procedurze marży, dzięki czemu sprzedawca płaci ten VAT jedynie. [więcej]