Podatki


06.03.2019 18:00

Zwolnienie z VAT: prowadzenie firmy w wynajmowanym mieszkaniu

Wynajem mieszkań korzysta ze zwolnienia z VAT, ale pod warunkiem, gdy następuje on na cele mieszkaniowe najemcy. Jeżeli mieszkanie będzie. [więcej]


05.03.2019 18:00

Szacowanie podstawy opodatkowania (dochodu) przez organy podatkowe

Gdy zarówno księgi podatkowe jak i zebrane dowody w postępowaniu nie pozwalają na ustalenie podstawy opodatkowania, Ordynacja podatkowa. [więcej]05.03.2019 18:00

Wielość umów zleceń w zeznaniu podatkowym

Małe umowy zlecenie są opodatkowane podatkiem dochodowym wg zryczałtowanej, 18-procentowej stawki podatku. Nie ujmuje ich się w zeznaniu. [więcej]


05.03.2019 18:00

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w podatku dochodowym

Zasądzone wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest odszkodowaniem, a spodziewanymi korzyściami z tytułu umowy najmu lub. [więcej]


05.03.2019 13:01

Podatek PIT. Zapłać mniej

Ostateczny termin rozliczenia osobistego podatku dochodowego (PIT) zbliża się nieubłaganie. W tym roku po raz pierwszy usługę wypełnienia. [więcej]


04.03.2019 18:00

Obniżona stawka CIT: kryterium przychodu

Obecnie przy badaniu prawa do niższej stawki CIT pod uwagę należy brać nie tylko przychody roku ubiegłego, które to służą do określenia. [więcej]


04.03.2019 18:00

Specjalistyczne mleko dla dziecka poza ulgą rehabilitacyjną

Mleko dla dzieci jest środkiem spożywczym. Jego klasyfikacji nie zmienia nawet fakt, że mleko to jest specjalnie dobrane do potrzeb. [więcej]


04.03.2019 18:00

Zaostrzenie przepisów karnych-skarbowych

Zdaniem ustawodawcy obecnie obowiązujące kary przewidziane w kks nie są wystarczająco odstraszające i dotkliwe. Dlatego planowane są ich. [więcej]


04.03.2019 8:00

Bony towarowe z nowym opodatkowaniem VAT

Z początkiem 2019 r. ustawodawca zmienił zasady rozlicza podatku od bonów towarowych. Po zmianie od części z nich podatek trzeba będzie. [więcej]


01.03.2019 13:00

Amortyzacja nieruchomości oddanej w najem otrzymanej w darowiźnie

ustawodawca znowelizował przepisy w ten sposób, że zabronił zaliczać do kosztów dokonywane odpisy od wartości początkowej. [więcej]