Podatki


01.10.2018 18:00

Podatnik wykreślony z rejestru VAT też może odliczyć podatek

TSUE wielokrotnie podkreślał, że prawo do odliczenia podatku VAT z faktury zakupu uzależnione jest od spełnienia określonych przesłanek. [więcej]


30.09.2018 18:00

Fiskus przegrał sprawę o 195 mln zł podatku od umorzenia udziałów

Fiskus nie może sam przekwalifikować czynności, gdy uzna, że ta wykonana przez podatnika była pozorna. Musi w tej sprawie wystąpić do sądu. [więcej]28.09.2018 18:00

Brak numeru VAT UE nie zmienia miejsca opodatkowania usług

Sprzedaż usług reklamowych do kontrahenta zagranicznego, winna być opodatkowana w kraju usługobiorcy. Nie zmienia tego fakt, iż usługobiorca. [więcej]


28.09.2018 18:00

Czy najem okazjonalny może być na ryczałcie ewidencjonowanym?

Fiskus potwierdza – niekiedy najem okazjonalny może być rozliczany w ramach prywatnego najmu z opodatkowaniem go ryczałtem ewidencjonowanym. [więcej]


27.09.2018 18:00

Niższa, 9% stawka CIT w 2019 r. - kolejne zmiany

Znamy kolejną odsłonę projektu niższej stawki CIT. W dalszym ciągu ma ona zostać obniżona do 9%. Prawo do niej będą mieć nowe firmy oraz. [więcej]


27.09.2018 18:00

Prawo przedsiębiorczości: "fikcyjne" udogodnienia dla firm

Ministerstwo Finansów w całej Polsce prowadzi konferencje informujące o tym, że organy państwa, w tym przede wszystkim fiskus, nie muszą być. [więcej]


27.09.2018 18:00

Sprzedaż, darowizna i zakup mieszkania a ulga mieszkaniowa

Gdy zakup mieszkania następuje w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych daje podstawę do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w stosunku. [więcej]


26.09.2018 18:00

Sprzedaż towarów na odwrotne obciążenie w VAT a usługi dodatkowe

W przypadku sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT czynnemu podatnikowi tego podatku, gdzie sprzedaż ta nie. [więcej]


26.09.2018 18:00

Odsetki od pożyczki udzielonej spółce osobowej nie są kosztem dla jej wspólnika

Kosztem uzyskania przychodu wspólnika nie są odsetki od włożonego przez niego w źródło przychodów kapitału. Takie ograniczenia zawiera. [więcej]


26.09.2018 18:00

Sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego w podatku VAT

W przypadku wybrania opodatkowania sprzedaży budynku, dla prawidłowego określenia stawki podatku istotna jest jego klasyfikacja PKOB. [więcej]