Podatki


12.03.2018 18:00

Nie każde odszkodowanie za służebność przesyłu zwolnione z PIT

Od wynagrodzenia za ustanowienia służebności na gruncie co do zasady nie trzeba płacić podatku. Ważne jednak tutaj jest to, z kim się. [więcej]


12.03.2018 8:00

Rozbudowa budynku nie wpływa na datę jego nabycia dla PIT

Podatek od sprzedaży mieszkania musi zapłacić ten, kto sprzedał je przed pięcioma laty, licząc od końca roku, w którym miało miejsce jego. [więcej]


09.03.2018 16:25

Amortyzacja dziedziczonego majątku: galimatias legislacyjny

zmieniły się przepisy w zakresie wyłączeń z kosztów odpisów amortyzacyjnych. Obecnie przedsiębiorca, który otrzyma od rodziny. [więcej]


09.03.2018 16:25

Zaliczka na środek trwały 2017 a amortyzacja jednorazowa w 2018 r.

Do jednego środka trwałego nie można zastosować limitów amortyzacji jednorazowej przewidzianej dla fabrycznie nowych środków trwałych z. [więcej]


08.03.2018 18:00

Spóźniona faktura z odwróconym VAT nie wpływa na odliczenie podatku

Podatek należny rozliczany przez nabywcę zawsze należy wykazać w dacie powstania obowiązku podatkowego od zawartej transakcji - nawet jeżeli. [więcej]


08.03.2018 18:00

Po JPK_VAT Centralny Rejestr Faktur

Obecnie wszyscy podatnicy muszą wysyłać fiskusowi elektroniczne rejestry VAT za miesiące kalendarzowe. Ten z nich chętnie korzysta przy. [więcej]


08.03.2018 18:00

Korygowanie przychodów po wyroku sądu

Tylko korekty przychodów spowodowane błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką należy korygować wstecznie - w okresie, w którym rozliczono. [więcej]


07.03.2018 18:00

Opłata recyklingowa za foliówki w kosztach i przychodach podatkowych

Przedsiębiorcy zajmujący się handlem muszą obecnie doliczać swoim klientom do rachunku opłaty recyklingowe za wykorzystane przez nich. [więcej]


07.03.2018 18:00

Umowa zlecenie z obywatelem Ukrainy: przydatne oświadczenie pracownika

Dochody z umów zleceń zawartych z tzw. nierezydentami są opodatkowane ryczałtowo (wg stawki 20% od przychodu). Gdy obcokrajowiec staje się. [więcej]


06.03.2018 18:00

Wydobycie kryptowaluty - skutki podatkowe

Kryptowaluty to wirtualne znaki legitymacyjne zbliżone do pieniądza bezgotówkowego o określonej rynkowej wartości (uzależnionej tylko od. [więcej]