Podatki


24.07.2018 18:00

Interpretacja podatkowa chroni prawo do zwrotu podatku

Podatnicy mający wątpliwości co do prawidłowości zastosowania przepisów podatkowych, mogą o to zapytać fiskusa. W odpowiedzi otrzymują. [więcej]


24.07.2018 18:00

Otrzymane zaliczki na poczet sprzedaży a mały podatnik w CIT

Ustawa o CIT nie określa, czym jest przychód ze sprzedaży istotny przy określaniu statusu małego podatnika. Pojęcia tego jednak nie można. [więcej]23.07.2018 18:00

Przekształcenie w spółkę z o.o.: ulga na zakup kasy fiskalnej

Spółka z o. powstała z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, której to nadano nowy NIP i REGON, ma prawo do ulgi na. [więcej]


23.07.2018 18:00

Przekazanie wspólnikowi spółki jawnej udziałów w spółce z o.o.

Przychodami opodatkowanymi PIT-em z działalności prowadzonej w formie spółki jawnej są przychody z szeroko rozumianego odpłatnego zbycia. [więcej]


23.07.2018 8:00

Krajowa administracja skarbowa czyli system nękania podatników

Upłynął już rok, odkąd działa w Polsce KAS. Dlatego też resort finansów pokusił się o podsumowanie jego działalności. Raport został. [więcej]


20.07.2018 18:00

Split payment czyli znikome profity w postaci skonta w VAT

Fiskus będzie nagradzał korzystanie z rachunku VAT. Podatnik, który ureguluje z niego podatek należny urzędowi skarbowemu, będzie bowiem. [więcej]


20.07.2018 18:00

Rozliczenie podatku od zaległej emerytury

Przychód z tytułu emerytury podatnik winien rozpatrywać stricte kasowo, czyli tak jak ją otrzymał. Dlatego też gdy zaległa emerytura. [więcej]


19.07.2018 18:00

Komisja Europejska o podatku od działalności cyfrowej

Unia Europejska pracuje nad wprowadzeniem nowej daniny – podatku od działalności cyfrowej. Podatek ten miałby obciążyć tylko największe. [więcej]


19.07.2018 18:00

Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej przy spóźnionej zapłacie za towar

Sprzedaż dla osób prywatnych musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Należy ją ująć w dacie powstania obowiązku podatkowego. [więcej]


19.07.2018 18:00

Usługi geodezyjne w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Gdy naszym produktem jest usługa geodezyjna, to w księdze podatkowej w kolumnie 10 należy ewidencjonować zakupy bezpośrednio z nią związane. [więcej]