Podatki


17.03.2020 13:00

Obniżona stawka CIT dla nowej spółki z o.o.

Nowo zawiązane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady mogą korzystać z obniżonej do 9% stawki CIT, chyba że zachodzą. [więcej]


16.03.2020 18:00

Ulga IP BOX: ewidencję księgową trzeba prowadzić na bieżąco

Ulga IP BOX wymaga prowadzenia odrębnej ewidencji wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem związanych z nią dochodów. [więcej]16.03.2020 13:00

Koronawirus: będzie przesunięcie terminów podatkowych?

Koronawirus zatrząsnął światową gospodarką. Rząd prosi, aby ludzie zostawali w domach i gdzie tylko to możliwe ograniczali kontakt z. [więcej]


16.03.2020 8:00

Obowiązki ewidencyjne w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Wybory akcyzowe są objęte podatkiem akcyzowym. Jednakże dzięki m. procedurze zawieszenia poboru akcyzy moment jej zapłaty może zostać. [więcej]


13.03.2020 13:00

Ulga na dzieci: zwrot przy małej kwocie podatku

Niskie zarobki również uprawniają do ulgi prorodzinnej - o ile są opodatkowane skalą podatkową. Gdy nie starcza podatku na pełne rozliczenie. [więcej]


13.03.2020 13:00

Wystąpienie ze spółki cywilnej i jej likwidacja w podatku dochodowym

Spółka cywilna jest stosunkowo prostą konstrukcją wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek dochodowy określa się tutaj na. [więcej]


13.03.2020 13:00

Wynajem domu do dalszego najmu zawsze z podatkiem VAT?

Tylko wynajem nieruchomości mieszkalnej bezpośrednio dla najemcy, który będzie w nim zaspokajał swoje cele mieszkaniowe, jest zwolniony z. [więcej]


12.03.2020 13:00

Zajęcie komornicze a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Jeżeli mimo ciążącego na Tobie obowiązku, nie dokonujesz zapłaty za nabyte towary i usługi w mechanizmie podzielonej płatności, narażasz. [więcej]


12.03.2020 13:00

Dla ulgi termomodernizacyjnej wymagane są faktury VAT!

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć m. wydatki poniesione na wykonanie instalacji fotowoltaicznej mającej zaspokajać potrzeby. [więcej]


11.03.2020 18:00

Fuzja i inkorporacja spółek: skutki w Ordynacji podatkowej

Fuzja czy przejęcie (inkorporacja), to sposoby łączenia osób prawnych. Powstały wskutek takich działań podmiot ma określone prawa i. [więcej]