Podatki


31.05.2019 13:00

Kasy fiskalne 2019: do dziś trzeba wywiązać się z nowych obowiązków

Osoba, która ma obsługiwać kasę fiskalną, winna zostać zapoznana z zasadami jej działania oraz obowiązkami z tym związanymi. [więcej]


30.05.2019 18:00

Transakcje walutowe: różnice kursowe gdy księga podatkowa

Każdy przedsiębiorca, który zawiera transakcje w walutach obcych i te w walutach też są regulowane, winien wyliczać różnice kursowe. [więcej]30.05.2019 18:00

Podatek VAT: dostawy świadczone w sposób ciągły

Kwestia usługi i dostaw ciągłych budziła i nadal budzi spore kontrowersje tym bardziej, że jest to sposób na późniejsze płacenie. [więcej]


30.05.2019 13:00

Przekazanie zysku na kapitał zakładowy spółki bez podatku dochodowego?

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. W efekcie nie uzyska ona. [więcej]


29.05.2019 13:00

Logo firmy na samochodzie osobowym: odliczenie podatku VAT

Osobowy samochód firmowy daje prawo do pełnego odliczenia VAT, gdy służy wyłącznie działalności gospodarczej. Ustawodawca wymaga tutaj. [więcej]


29.05.2019 13:00

Należyta staranność w branży transportowej na gruncie podatku VAT

VAT od usług świadczonych na rzecz podatników co do zasady należy rozliczać w kraju usługobiorcy (jego siedziby bądź stałego miejsca. [więcej]


29.05.2019 13:00

Podatek od darowizny: czysta wartość a polecenie darczyńcy

Podstawą opodatkowania podatkiem od darowizny jest tzw. czysta wartość darowizny, a więc jej wartość po potrąceniu długów i ciężarów. [więcej]


28.05.2019 13:00

Opodatkowanie CIT spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Jak podatek dochodowy płacą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe? Zasady ich opodatkowania są tutaj bardzo specyficzne. Z jednej strony. [więcej]


28.05.2019 13:00

Wniesienie udziałów do spółki w podatku dochodowym

Do zastosowania zwolnienia od podatku z tytułu wniesienia udziałów w zamian za udziały w innej spółce, określonego w art. [więcej]


28.05.2019 13:00

Samochody osobowe w podatku dochodowym 2019: nowe wyjaśnienia fiskusa

Stare leasingi samochodów osobowych pozwalają na pełne rozliczenie w kosztach opłat leasingowych. Fiskus jednakże skrupulatnie sprawdzi,. [więcej]