Podatki


05.03.2021 18:01

Sporządzanie wniosków o pracę cudzoziemców bez podatku VAT

Usługi doradcze wyłączają prawo do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Do usług takich jednak, zdaniem fiskusa nie zalicza się usług. [więcej]


05.03.2021 18:01

Zaniechana inwestycja nie pozbawia odliczenia VAT

Zaniechanie inwestycji z przyczyn niezależnych od inwestora jest już wystarczająco dużym obciążeniem finansowym dla niego zwłaszcza, gdy. [więcej]04.03.2021 18:01

W PIT za 2020 rok ulga abolicyjna w pełnej wysokości

Pracujesz za granicą i w rozliczeniu rocznym korzystasz z ulgi abolicyjnej. Pamiętaj, że przepisy ją regulujące uległy istotnej zmianie,. [więcej]


04.03.2021 18:01

Sprzedaż internetowa bez podatku od sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna wiąże się z zapłatą dodatkowej daniny. Jej podatnikami są sprzedawcy detaliczni. Fiskus przyznał, że do grona tego nie. [więcej]


03.03.2021 18:01

Aby odliczyć VAT od zakupu trzeba wylegitymować kontrahenta

Chcesz odliczyć VAT od danego zakupu? Zdaniem fiskusa nie wystarczy dopełnić zwykłych czynności związanych ze sprawdzeniem kontrahenta. [więcej]


03.03.2021 18:01

Będą zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Szykują się istotne zmiany w zakresie raportowania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Z jednej strony zostaną rozszerzone. [więcej]


03.03.2021 18:01

Ulga termomodernizacyjna na wymianę dachu?

Zakup materiałów wykorzystywanych do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, do których zalicza również. [więcej]


02.03.2021 13:01

Podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Wybrane nieodpłatne nabycie rzeczy oraz praw majątkowych przez osoby fizyczne podlega na ogół opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. [więcej]


02.03.2021 13:01

Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zamiany w PIT

Sprzedajesz nieruchomość nabytą w drodze zamiany? Przy określaniu zobowiązania podatkowego najpierw zbadaj, czy sprzedaż ta wygenerowała. [więcej]


02.03.2021 13:01

Praktyczna nauka zawodu pozbawia prawa do ulgi prorodzinnej

Twoje dziecko chodzi do szkoły zawodowej i w związku z tym odbywa płatne praktyki? Uważaj, bo pomimo młodego wieku pociechy i jego niskich. [więcej]