Podatki


11.05.2020 18:00

Które usługi IT z limitem kosztów podatkowych?

W zakres usług IT może wchodzić szereg różnych świadczeń, jak chociażby zarządzanie siecią czy systemami informatycznymi, licencje. [więcej]


11.05.2020 18:00

Spłata kredytu bankowego poza ulgą termomodernizacyjną

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczyć można określone przez ustawodawcę wydatki inwestycyjne bez względu na to, czy zostały one. [więcej]11.05.2020 18:00

Tarcza antykryzysowa: ewidencja zdarzeń w księgach rachunkowych

Kiedy sporządzić i zatwierdzić sprawozdanie finansowe w czasie epidemii? Jak w księgach handlowych ujmować dofinansowania do pensji. [więcej]


11.05.2020 8:00

Samochód osobowy: podatek akcyzowy nie zawsze od wartości rynkowej

Fiskus w swoich rozstrzygnięciach musi pamiętać o prowadzeniu postępowań wg narzuconych mu przez ustawodawcę reguł. Zapomniał o tym, gdy. [więcej]


08.05.2020 18:00

Ulga rehabilitacyjna: trzeba być (współ)właścicielem samochodu osobowego

Ulgę na samochód w rocznym PIT mogą odliczyć tylko ci niepełnosprawni, którzy są co najmniej współwłaścicielami samochodu osobowego. [więcej]


07.05.2020 18:00

Nazwa skrócona spółki jawnej (firmy) na fakturze VAT

W celu jednoznacznej identyfikacji podatkowej podatnik powinien posługiwać się taką nazwą, jaką wskazał w zgłoszeniu rejestracyjnym w. [więcej]


07.05.2020 18:00

Zasady rozliczeń PIT za 2019 r. po 30 kwietnia 2020 r.

Do 1 maja 2020 r. podatnicy PIT mogą bez negatywnych konsekwencji składać zeznania podatkowe za 2019 r. Ci, których rozliczył fiskus na dzień. [więcej]


06.05.2020 18:00

Przedłużenie terminu zwrotu VAT tylko w uzasadnionych przypadkach

Fiskus ma prawo przedłużyć termin zwrotu podatku VAT, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Tymczasem jeden z urzędów skarbowych termin ten. [więcej]


06.05.2020 18:00

Podział i sprzedaż prywatnego (majątku) gruntu bez podatku

Prywatni właściciele nieruchomości mogą nimi w dowolny sposób rozporządzać, w tym dzielić cały grunt na mniejsze jego kawałki, a te. [więcej]


06.05.2020 18:00

Tarcza antykryzysowa 3.0: nowe zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych

Zgodnie z tarczą antykryzysową 3. 0, przy ustalaniu prawa do zwolnienia z zapłaty ZUS ma być brany także dochód uzyskany przez. [więcej]