Podatki


08.11.2017 18:00

Odliczenie VAT z faktury za media

Jeżeli tylko faktura VAT za media zostanie wystawiona w terminie - to data jej wystawienia generuje u dostawcy moment powstania obowiązku. [więcej]


08.11.2017 18:00

Usługi budowlane: kiedy powstaje zagraniczny zakład?

Plac budowy może skutkować powstaniem zagranicznego zakładu. Będzie tak wówczas, gdy wykonywane roboty budowlane (w tym także przygotowawcze). [więcej]


07.11.2017 18:00

Prowadzenie firmy w mieszkaniu na cenzurowanym

Po samochodach osobowych fiskus bierze się także za przedsiębiorców prowadzących firmy we własnych mieszkaniach. Podważa stosowaną. [więcej]


07.11.2017 18:00

Sprzedaż działki wykorzystywanej w działalności gospodarczej z PIT

Nie zapis w ewidencji środków trwałych, a faktycznie używanie danego składnika majątku przesądza o tym, czy jego sprzedaż będzie. [więcej]


07.11.2017 18:00

Kwota wolna od podatku zachęca do migracji podatkowej firmy

000 zł - taka jest planowana kwota wolna od podatku na rok 2018. Na tle innych państw Unii Europejskiej wypada ona bardzo blado. Dla przykładu. [więcej]


06.11.2017 13:00

Wyższa amortyzacja jednorazowa i brak małych zaliczek na podatek

W przyszłym roku prawdopodobnie wejdą w życie dwie bardzo ważne zmiany dla małych firm. Po pierwsze - przedsiębiorcy nie będą musieli. [więcej]


06.11.2017 13:00

Najem nieruchomości nie powinien wykluczać zwolnienia z podatku

Przekazując przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe można się zwolnić z zapłaty podatku dochodowego. [więcej]


06.11.2017 13:00

Strata z tytułu utraconej zaliczki nie jest kosztem podatkowym

1 ustawy o CIT zawiera katalog wydatków, które nie stanowią podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Pkt 56 mówi zaś, że. [więcej]


04.11.2017 8:00

E-papieros i rozwiązania nowatorskie obciążone podatkiem akcyzowym?

Ministerstwo Finansów w trosce o nasze zdrowie nałożyło akcyzę na papierosy, tytoń czy cygara. Te bowiem szkodzą ludziom. Nic dziwnego. [więcej]


03.11.2017 13:00

Tylko organizacja pożytku publicznego nie płaci PCC od pożyczki

Organizacje pożytku publicznego nie muszą płacić podatku od czynności cywilnoprawnych od zaciąganych pożyczek, ale tylko one. [więcej]