Podatki


24.02.2020 13:00

Karta Praw Podatnika czyli "marketingowa" ustawa dla podatników

W kwietniu 2019 r. pojawił się projekt ustawy Karta Praw Podatnika, który w teorii miał zapewnić dodatkową ochronę podatnika. [więcej]


24.02.2020 13:00

Szkolenie dla handlowców w kosztach podatkowych spółki

Aby dobrze sprzedać dany produkt, handlowiec musi być z niego dobrze przygotowany. Dlatego też spółki współpracujące z handlowcami często. [więcej]24.02.2020 13:00

Najem prywatny czy w ramach działalności gospodarczej?

Podatnik, który wyłączył zlikwidował prowadzoną firmę w zakresie usług noclegowych opodatkowanych kartą podatkową, zaś wykorzystywaną w. [więcej]


24.02.2020 8:00

Ulga IP BOX w rozliczeniu rocznym 2019 czyli 5% podatek PIT

IP BOX, czyli przewidziana w ustawie o PIT ulga dla innowacyjnych przedsiębiorców, pozwala na opodatkowanie określonych dochodów zaledwie 5%. [więcej]


21.02.2020 13:00

Koszty zarządzania inwestycją a limitowanie w CIT podmiotów powiązanych

szereg transakcji w postaci usług niematerialnych, zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, została poddana limitowaniu w. [więcej]


21.02.2020 13:00

Sprzedaż części nieruchomości w drodze licytacji komorniczej w VAT

Co do zasady to podatnik pobiera i odprowadza należny podatek VAT od danej sprzedaży. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy występuje tutaj płatnik w. [więcej]


20.02.2020 18:00

Zagraniczny zakład w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Prowadzisz firmę zarówno w Polsce jak i za granicą? Pamiętaj, że pomimo, iż jest to jedno i to samo przedsiębiorstwo, na potrzeby podatkowe. [więcej]


20.02.2020 18:00

Podatek u źródła od dywidendy: należyta staranność

Dywidendy wypłacane zagranicznym podmiotom są obarczone w Polsce podatkiem u źródła. Stawka podatku może tutaj zostać istotnie ograniczona. [więcej]


20.02.2020 18:00

Pracodawca musi uwzględniać pracownicze koszty uzyskania przychodu

Ustawa o PIT reguluje wprost sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Płatnik musi tutaj obligatoryjnie. [więcej]


19.02.2020 13:00

Nie oszukiwałeś ale VAT i tak nie odliczysz

Przedsiębiorca, który nie jest świadom brania udziału w oszustwie, nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji w postaci braku prawa do. [więcej]