Podatki


09.07.2018 8:00

JPK_VAT poprawił komunikację z urzędami skarbowymi

Po półrocznym obowiązywaniu JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców można zauważyć coraz mniejszą ilość pustych faktur. Przedsiębiorcy. [więcej]


06.07.2018 18:00

Sprzedaż majątku pomiędzy firmami małżonków bez VAT?

Handel pomiędzy małżonkami nie jest opodatkowany VAT-em? Tak uznał w wydanym ostatnio wyroku NSA. Jest tutaj jednak pewien warunek, tj. [więcej]06.07.2018 18:00

Umowa przedwstępna sprzedaży ziemi i zadatek bez podatku dochodowego

Małżonkowie dzieląc pomiędzy siebie swój wspólny majątek, nie dokonują jego ponownego nabycia. Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży. [więcej]


05.07.2018 18:00

Refundacja za zatrudnienie bezrobotnego z podatkiem dochodowym

Jedną z form zachęty do zatrudniania osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni, są refundacje części ich wynagrodzeń (oraz. [więcej]


05.07.2018 18:00

Bez opodatkowania wkładów pieniężnych wniesionych do spółki

Pisanie ustaw na kolanie i pośpiech legislacyjny nie jest wskazany. Działania te prowadzą bowiem do sytuacji niezamierzonych, które to mogą. [więcej]


05.07.2018 18:00

Wynajem powierzchni biurowej z nowym podatkiem od nieruchomości

fiskus chce dodatkowy podatek od firm, które wynajmują swoje nieruchomości o wartości przekraczającej 10 mln zł. Podatku płacić. [więcej]


05.07.2018 18:00

Dział spadku ze spłatą bez podatku dochodowego

Wymiana udziału w mieszkaniu na gotówkę nie jest opodatkowana nawet, gdy ma miejsce przed pięcioma laty od nabycia tego udziału? Tak pod. [więcej]


04.07.2018 18:00

Split payment, czyli mechanizm utrudniania przedsiębiorczości?

Split payment dzieli wartość faktury na dwie kwoty: netto i VAT, które trafiają na odrębne rachunki bankowe. Czy rozwiązanie takie jest. [więcej]


04.07.2018 18:00

Sprzedaż mieszkania: ulga meldunkowa czy cele mieszkaniowe?

Otrzymanie udziału w nieruchomości w formie darowizny jest datą jego nabycia na potrzeby podatku dochodowego. Data ta jest istotna z dwóch. [więcej]


04.07.2018 18:00

Działalność nierejestrowa: przychód w PIT i obrót w VAT

Działalność nierejestrowa pozwala zachowywać się danej osobie jak przedsiębiorca bez otwierania firmy. Rozwiązanie to ma zalety w postaci. [więcej]