Podatki


14.06.2017 13:00

Małe firmy będą pozbawione amortyzacji jednorazowej jeszcze w 2017 r.?

euro a 100 tys. zł ma wynosić roczny limit amortyzacji jednorazowej. Ustawa ma określać też jej dolny limit na 10 tys. [więcej]


14.06.2017 13:00

Korekta przychodów z tytułu rozliczeń ryczałtowych

Jeżeli korekta przychodu jest niezawiniona, rozliczamy ją na bieżąco w dacie wystawienia faktury korygującej. Jest tak m. wówczas, gdy. [więcej]


13.06.2017 18:00

Zamiana nieruchomości w darowiźnie z podatkiem dochodowym

Zamiana w podatku dochodowym jest traktowana jak sprzedaż. Tak też jest na gruncie kodeksu cywilnego. Jedyna różnica występująca pomiędzy. [więcej]


13.06.2017 18:00

Zakup zagranicznych biletów lotniczych a ewidencje VAT i JPK_VAT

Transport międzynarodowy osób w podatku VAT rozliczany jest w sposób szczególny. Nabywając taką usługę od firmy zagranicznej polski. [więcej]


13.06.2017 18:00

Otrzymanie spłaty spadku nie jest przychodem w podatku dochodowym

Co do zasady sprzedaż nieruchomości przed pięcioma laty od ich nabycia (także w spadku) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wyjątkiem. [więcej]


12.06.2017 13:00

Wyciąg bankowy jednak tylko na żądanie organów podatkowych?

Niedawny pomysł, aby przedsiębiorcy przekazywali codziennie fiskusowi swoje wyciągi bankowe najprawdopodobniej upadnie. Pomysł nie spodobał. [więcej]


12.06.2017 13:00

Darowizna domu bez podatku VAT

To, że dana osoba prowadzi działalność opodatkowaną VAT-em, nie oznacza automatycznie, że każde podejmowane przez niego działania będą. [więcej]


12.06.2017 8:00

Umorzenie długu nie generuje przychodu w PIT po stronie poręczyciela

Przychodem w podatku dochodowym jest nie tylko przychód faktycznie bądź potencjalnie otrzymany, ale także otrzymane świadczenia nieodpłatne,. [więcej]


09.06.2017 18:00

Odwrotne obciążenie na usługi budowlane a status inwestora i budynku

Podwykonawcy obecnie nie naliczają VATu dla świadczonych usług budowlanych. Te rozlicza ich nabywca w ramach odwrotnego obciążenia. Stosuje do. [więcej]


09.06.2017 18:00

Mały podatnik w PIT i CIT: czym jest przychód ze sprzedaży?

Mali podatnicy od tego roku mogą płacić niższy CIT. Ponadto mogą też jednorazowo amortyzować wybrane środki trwałe czy rozliczać się z. [więcej]