Podatki


02.09.2020 18:01

Zakup okularów korekcyjnych w podatku VAT i dochodowym

Przedsiębiorca, który musi wyposażyć się w okulary korekcyjne, aby w ogóle móc pracować i uzyskiwać w ramach firmy przychody, ich zakupu. [więcej]


02.09.2020 18:01

Przedsiębiorca nie zawsze rozlicza w polskim PIT zagraniczne dochody

Przedsiębiorca posiadający polską rezydencję podatkową musi się w Polsce rozliczyć ze wszystkich dochodów - także zagranicznych. [więcej]02.09.2020 18:01

Odwołanie pracownika z urlopu: zwrot kosztów a przychód

Pracodawca w ważnych sytuacjach może odwołać pracownika z urlopu bądź mu go przesunąć. W takim przypadku jednakże jest zobowiązany do. [więcej]


01.09.2020 18:01

Przedłużenie terminu zwrotu VAT: fiskus musi rozpatrzyć zażalenie

To, że fiskus dokonał zwrotu podatku VAT, nie oznacza automatycznie, że bezprzedmiotowe staje się zażalenie podatnika na działania organu. [więcej]


01.09.2020 18:01

Zamiana nieruchomości: wartość początkowa środka trwałego

Na potrzeby podatku dochodowego zamiana nieruchomości jest traktowana tak samo jak ich sprzedaż (odpłatne zbycie). Zdaniem fiskusa, gdy. [więcej]


01.09.2020 18:01

Fiskus wyjaśnia: potwierdzenie odbioru faktury korygującej w podatku VAT

Aby sprzedawca mógł zmniejszyć VAT należny wynikający z faktury korygującej, musi posiadać dokumenty potwierdzające otrzymanie tej korekty. [więcej]


31.08.2020 13:01

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną

Metoda degresywna amortyzacji pozwala na szybsze odniesienie w ciężar kosztów podatkowych wybrane grupy środków trwałych. A to za sprawą. [więcej]


31.08.2020 13:01

Subwencja finansowa PFR nie jest opodatkowana VAT

Opodatkowane VAT-em (wliczane do podstawy opodatkowania) są jedynie te subwencje i dotacje, które wprost wpływają na cenę towaru/usługi. [więcej]


28.08.2020 13:01

Podatek od środków transportowych: o czym musisz pamiętać

Podatek od środków transportowych jest daniną lokalną, trafiającą bezpośrednio do gminy. To ona decyduje też o wysokości tego podatku. [więcej]


28.08.2020 13:01

Kiedy faktura VAT dokumentująca sprzedaż dla rolnika ryczałtowego?

Zdaniem fiskusa sprzedaż dokonywana na rzecz rolników ryczałtowych, a zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, nie musi być dokumentowana. [więcej]