Podatki


26.10.2017 13:00

Utworzenie księgi wieczystej dla mieszkania nie jest jego nabyciem

Sprzedaż mieszkania, czy udziału w mieszkaniu, przed pięcioma laty od jego nabycia, jest opodatkowana PIT-em. Stąd bardzo ważne jest tutaj. [więcej]


26.10.2017 13:00

Opodatkowany wynajem samochodu pozbawia odliczenia VAT?

Odpłatny wynajem samochodów jest niczym innym jak wykonywaniem opodatkowanych czynności w podatku VAT - związanych z prowadzoną. [więcej]


25.10.2017 18:00

Fiskus nieprawnie wydłuża termin zwrotu podatku VAT!

Organy podatkowe mogą przedłużać termin zwrotu podatku VAT podatnikowi. Są one tego świadome oraz często korzystają z przysługujących im. [więcej]


25.10.2017 18:00

Rozliczenie w deklaracji odwróconego VAT na usługi budowlane

Usługi budowlane obecnie są bardzo często rozliczane w ramach odwrotnego obciążenia, które oznacza tyle, że VAT należny od ich wykonania. [więcej]


25.10.2017 18:00

Zasądzone odszkodowanie jest wolne od podatku, ale odsetki nie

W czerwcu 2016 r. NSA wydał uchwałę (sygn. akt II FPS 2/16), w której to uznał, że odsetki od nieterminowej zapłaty za zbyte akcje nie są. [więcej]


24.10.2017 18:00

Kasy fiskalne: kto prowadzi działalność gospodarczą?

Status nabywcy przesądza o tym, czy dana sprzedaż musi być ujęta na kasie fiskalnej. Jeżeli ten prowadzi działalność gospodarczą (i. [więcej]


24.10.2017 18:00

"Sprzedaż" gruntu pod budowę drogi bez podatku dochodowego?

Sprzedaż w ramach firmy jest opodatkowana podatkiem dochodowym, podobnie jak odszkodowania otrzymane w związku z prowadzoną działalnością. [więcej]


23.10.2017 18:00

Mały podatnik ma wyższą amortyzację jednorazową

Mali podatnicy i nowe firmy mogą amortyzować jednorazowo środki trwałe do wartości 50. Od sierpnia tego roku wszyscy przedsiębiorcy. [więcej]


23.10.2017 18:00

Informacje SCAC: przewlekłe kontrole i postępowania podatkowe w VAT

Handel zagraniczny także podlega kontroli - w tym na gruncie podatku VAT. W takim przypadku polski fiskus występuje o udzielenie określonych. [więcej]


23.10.2017 18:00

Studia podyplomowe z coachingu w koszty podatkowe firmy?

Kursy i szkolenia oferujące wiedzę i umiejętności potrzebne przy prowadzeniu biznesu, mogą być rozliczane w kosztach podatkowych - i to. [więcej]