Podatki


27.09.2019 13:00

Czy każda umowa o pracę uprawnia do zwolnienia z podatku młodych?

Przychody z pracy czy umów zleceń zawieranych m. z przedsiębiorcami, a uzyskiwane przez osoby do ukończenia 26 roku życia, są zwolnione z. [więcej]


26.09.2019 18:00

Czy odsetki od spóźnionego wynagrodzenia są opodatkowane PIT-em?

Uzyskiwane wynagrodzenie ze stosunku pracy jest opodatkowane PITem, zaś obowiązek pobrania zaliczki na podatek spoczywa tutaj na pracodawcy. [więcej]26.09.2019 18:00

Parking to budowla, jego sprzedaż jest zwolniona z VAT

Zbycie budynków bądź budowli, których nastąpiło pierwsze zasiedlenie, co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. W myśl przepisów. [więcej]


25.09.2019 18:00

Spółka cywilna obarczona podatkiem akcyzowym ale nie od nieruchomości

Spółka cywilna nie jest spółką określoną w przepisach prawa handlowego, a w Kodeksie cywilnym. Przepisy prawa nadają jej jednak NIP czy. [więcej]


25.09.2019 18:00

Wystawianie faktur: W 2020 r. obowiązkowy NIP nabywcy na paragonie

Już niebawem zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów. Otóż w 2020 r. , aby możliwe było. [więcej]


25.09.2019 18:00

Montaż instalacji elektrycznych na ryczałcie ewidencjonowanym

Usługi polegające na układaniu w budynku instalacji elektrycznej bądź telekomunikacyjnej wraz z jej podłączeniem do skrzynki rozdzielczej,. [więcej]


24.09.2019 18:00

Płatności za pośrednictwem rachunku bankowego a koszty podatkowe

Szef KAS w czerwcu 2019 r. wskazał, że pomimo ciążącego na przedsiębiorcach obowiązku, ci nie zawsze regulują swoje zobowiązania. [więcej]


24.09.2019 18:00

Spłata wspólnego kredytu hipotecznego jest celem mieszkaniowym

Spłata kredytu hipotecznego jest jednym z wymienionych przez ustawodawcę celów mieszkaniowych, które zwalniają z podatku dochodowego przychód. [więcej]


23.09.2019 18:00

Rozliczanie strat w towarach w kosztach podatkowych

Czy nietrafione zakupy można uwzględnić w kosztach podatkowych? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji oraz zachowania przedsiębiorcy. [więcej]


23.09.2019 18:00

W październiku 2019 r. wyższe koszty podatkowe i obniżka stawki PIT

Po raz drugi w II półroczu 2019 r. ustawodawca postanowił zmienić zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w trakcie roku. [więcej]