Podatki


21.06.2021 18:01

Zbycie przedsiębiorstwa w podatku VAT

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie jest opodatkowana VAT. Ustawodawca posłużył się tutaj wprost pojęciem zbycia a nie. [więcej]


21.06.2021 18:01

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje na dom małżonka

Warunkiem skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest nie tylko poniesienie wydatku na przedsięwzięcie termomodernizacyjne udokumentowane. [więcej]18.06.2021 13:01

Od lipca 2021 r. kolejni przedsiębiorcy z kasami fiskalnymi on-line

Fryzjer, kosmetyczka czy budowlaniec - od lipca 2021 r. ujmie swoją sprzedaż obowiązkowo na nowej kasie fiskalnej, czyli kasie on-line. [więcej]


18.06.2021 13:01

Budowa i eksploatacja samochodu wyścigowego w kosztach podatkowych

Samochód wyścigowy, który nie jest dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, a jedynie na torach wyścigowych, nie spełnia. [więcej]


17.06.2021 18:01

Ujęcie duplikatu faktury kosztowej w kosztach podatkowych firmy

Zagubiłeś fakturę i poprosiłeś o sprzedawcę o wystawienie duplikatu? To czy oraz jak ująć ją w kosztach podatkowych zależy od konkretnego. [więcej]


17.06.2021 18:01

Darowizna pieniędzy na cudze konto bankowe z podatkiem

Gdy rodzice płacą sprzedawcy za zakup Twojego mieszkania, to dokonują na Twoją rzecz darowizny pieniędzy, a nie tego mieszkania. W efekcie,. [więcej]


16.06.2021 18:01

Nieruchomość wykorzystywana w firmie: korekta odliczenia VAT

Gdy wykorzystywana w działalności gospodarczej nieruchomość nie służy jedynie potrzebom firmy, ale również przykładowo celom osobistym. [więcej]


16.06.2021 18:01

Rolnik ryczałtowy może wystawić fakturę korygującą

Rolnik ryczałtowy generalnie nie wystawia faktur sprzedażowych jak też korekt takich faktur. Fiskus przyznał jednak, że wyjątkiem od tej. [więcej]


15.06.2021 18:01

Postępowanie karnoskarbowe sposobem na nieprzedawnienie podatku

Coraz częstszą praktyką fiskusa jest wszczynanie postępowań karnoskarbowych tuż przed upływem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. [więcej]


15.06.2021 18:01

Podmioty lecznicze bez kas fiskalnych on-line?

Z początkiem lipca 2021 r. dotychczasowe kasy fiskalne na urządzenia on-line muszą wymienić między innymi lekarze i lekarze dentyści. [więcej]